Na świecie jest ok. 1,29 mld katolików i ok. 416 tys. księży

Na koniec 2015 na świecie żyło 1 285 milionów ochrzczonych katolików, czyli o 1 proc. więcej niż rok wcześniej, co stanowi 17,7 proc. mieszkańców naszej planety. W tym gronie było 5304 biskupów (łącznie z kardynałami, patriarchami i arcybiskupami), 415656 kapłanów, 45 255 diakonów stałych i 670 320 sióstr zakonnych. Te i wiele innych danych zawierają dwie najnowsze publikacje watykańskie, które ukazały się w tych dniach: „Annuario Pontificio 2017” (Rocznik Papieski) i „Annuarium Statisticum Ecclesiae 2015” (Rocznik Statystyczny Kościoła).

Polub nas na Facebooku!

Z pierwszej pozycji wynika m.in., że w 2016 powstały cztery nowe kościelne jednostki terytorialne: 1 eparchia (odpowiednik diecezji w katolickich Kościołach wschodnich), 2 egzarchaty apostolskie i 1 ordynariat, a jeden egzarchat apostolski został podniesiony do rangi eparchii. Wydawany co roku Rocznik Papieski zamieszcza ponadto najnowsze dane (w niektórych przypadkach nawet na koniec stycznia br.) o życiu Kościoła: wykaz i podstawowe dane o wszystkich kardynałach i patriarchach, diecezjach, eparchiach, wikariatach i prefekturach apostolskich, ordynariatach polowych i innych jednostkach terytorialnych, o urzędach watykańskich, przedstawicielstwach dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej, o zakonach i zgromadzeniach zakonnych męskich i żeńskich oraz szereg innych danych.

 

Z kolei ukazujący się średnio co 3 lata Rocznik Statystyczny Kościoła przynosi szczegółowe dane z podziałem na kontynenty i kraje, dotyczące takich zagadnień jak liczby: katolików na świecie i w poszczególnych państwach, biskupów, księży – diecezjalnych i zakonnych, diakonów stałych, seminarzystów, braci i sióstr zakonnych i szereg innych.

 

Liczba ochrzczonych katolików na świecie wynosiła na koniec 2015 roku 1285 mln, podczas gdy rok wcześniej o tej samej porze było ich 1272 mln – oznacza to wzrost o 1 proc., ale w stosunku do 2010 oznacza to wzrost o 7,4 proc. Największą dynamiką odznaczała się w tym czasie Afryka, w której liczba katolików zwiększyła się ze 186 do 222 mln, a więc o 19,4 proc., a na drugim biegunie jest Europa, która odnotowała spadek o 1,3 mln w porównaniu z 2014. Między tymi dwiema skrajnościami znajdują się Ameryka i Azja, w której liczba katolików wzrosła odpowiednio o 6,7 i 9,1 proc., głównie dzięki ogólnemu przyrostowi naturalnemu miejscowej ludności.

 

Czarny Ląd zajmuje też pierwsze miejsce pod względem przyrostu liczby ochrzczonych – ich udział w skali światowej wzrósł w ciągu roku z 15,5 do 17,3 proc., podczas gdy „wkład” naszego kontynentu spadł z 23,8 do 22,2 proc. Ale najwięcej nowo ochrzczonych (głównie dzieci dzięki wysokiemu przyrostowi naturalnemu) było w Ameryce – prawie 49 proc. ogółu nowych katechumenów na świecie.

 

W tym czasie najwięcej katolików na 100 mieszkańców żyło w Ameryce (Południowej i Północnej, rozpatrywanych razem): 63,7, następnie w Europie – prawie 40, w Oceanii (z Australią) – 26,4, w Afryce – 19,4 i najmniej w Azji – 3,2.

 

Krajami o największej liczbie wiernych są: Brazylia – 172,2 mln, czyli 26,4 proc. wszystkich katolików na świecie, Meksyk – 110,9 mln, Filipiny – 83,6, Stany Zjednoczone – 72,3, Włochy – 58, Francja – 48,2, Kolumbia – 45,3, Hiszpania – 43,3, Demokratyczna Republika Konga – 43,2 i Argentyna – 40,8 mln. W krajach pierwszej dziesiątki mieszka prawie 718 mln katolików, czyli blisko 56 proc. ogółu.

 

Liczba biskupów wzrosła w ostatnim pięcioleciu o prawie 4 proc. i wynosi obecnie 5304, a wzrost ten dotyczy wszystkich kontynentów: w Azji ich liczba zwiększyła się o 5,4 proc., w Europie – o 4,2, w Ameryce – o 3,7 i w Afryce – o 2,3 proc. Obecnie najwięcej hierarchów żyje w Ameryce – 37,4 proc. ogółu, następnie w Europie – 31,6, w Azji – 15,1, Afryce – 13,4 i w Oceanii – 2,5 proc.

 

W porównaniu z 2014 na koniec 2015 zmniejszyła się o 136 liczba księży: jest ich obecnie 415 656, w tym 281 514 diecezjalnych i ponad 134 tys. zakonnych. Ich liczba wzrosła o 1 133 w Afryce, o 1 104 w Azji i o 47 w Ameryce, ale o prawie 6 proc. zmalała na naszym kontynencie i o 2 proc. w Oceanii. Średnio na świecie na 1 kapłana przypada obecnie 3 091 ochrzczonych katolików, czyli prawie 200 więcej niż rok wcześniej, ale istnieją tu wielkie różnice między poszczególnymi kontynentami: o ile w Europie wskaźnik ten wynosi niespełna 1,6 tys., w Azji – ok. 2,2 tys., to w Ameryce (głównie Południowej) przekracza on 5 tysięcy wiernych.

 

W Kościele pracuje obecnie 45 255 diakonów stałych i w ostatnim pięcioleciu (2010-15) ich liczba wzrosła o 14,4 proc. (z 39564). W Ameryce i na naszym kontynencie pracuje prawie 98 proc. ogółu diakonów.

 

Liczba braci zakonnych w ciągu minionych 5 lat spadła z 54 665 do 54 229, głównie w Europie i Ameryce, podczas gdy w Afryce i Azji albo nieznacznie wzrosła, albo utrzymuje się na tym samym poziomie. Nadal jednak w tych dwóch pierwszych częściach świata mieszka najwięcej braci: odpowiednio 16 004 i 15 321, a więc ponad połowa mężczyzn konsekrowanych, niemających święceń kapłańskich.

 

W tym samym czasie liczba sióstr zmniejszyła się jeszcze bardziej: z 721 935 w 2010 do 670 320 w 5 lat później. Najwięcej zakonnic przybyło w Afryce: z 66375 do 71567, następnie Azja Południowo-Wschodnia: z 160 564 do 166 786. Tymczasem w Ameryce Południowej i Środkowej nastąpiło zmniejszenie się ich liczby z 122 213 do 112 051, czyli o 8,3 proc.; procentowo najwyższe wskaźniki spadku odnotowano w Ameryce Północnej – 17,9 proc. i w Europie – 13,4 proc.

 

Zmniejszyła się także liczba kandydatów do kapłaństwa: w 2015 było ich 116 843, najwięcej w Azji – 34 741, następnie w Ameryce – 33 512 i w Afryce – 29 007, podczas gdy w 2010 – 118 251, a w rok później – 120 616; od następnego roku występuje stały spadek tej liczby. Wzrost odnotowały znów Afryka – o 7,7 proc. i Azja Południowo-Wschodnie – o 4,5 proc.; w tym czasie w Europie liczba seminarzystów zmalała o 9,7 proc., w Ameryce (całej) – o 8,1.

 

Oba roczniki są dziełem Centralnego Urzędu Statystycznego Kościoła, a ich przygotowaniem i drukiem zajmuje się tradycyjnie Watykańskie Księgarnia Wydawnicza.


kg (KAI) / Watykan

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Syria: brak odpowiedzialnych za użycie broni chemicznej

Wspólnota międzynarodowa musi ustalić, co tak naprawdę wydarzyło się wczoraj w Syrii i kto ponosi odpowiedzialność za użycie broni chemicznej – uważa nuncjusz apostolski w Damaszku. Kard. Mario Zenari podkreśla, że pośród licznych niewiadomych pewne jest natomiast to, iż znowu ucierpiała niewinna ludność cywilna, w tym wiele dzieci.

Polub nas na Facebooku!

„Widzieliśmy już zbyt wiele ofiar cywilnych. A przecież jednym z podstawowych zasad prawa międzynarodowego jest ochrona ludności cywilnej podczas działań wojennych. Ludność Syrii jest już znużona i często trudno jej wierzyć wspólnocie międzynarodowej. Ma już dosyć pustych słów, rezolucji, których nie wprowadza się w życie. Ludzie są zawiedzeni i sceptyczni. Trzeba przejść od słów do czynów i zapewnić, że ludność cywilną, a zwłaszcza najbardziej bezbronnych, czyli dzieci, będzie się chronić”.

We wtorkowym nalocie na miasto Chan Szajchun na północnym zachodzie Syrii zginęły 72 osoby. Według rządu USA podczas ataku użyto gazu bojowego sarinu.


RV / Damaszek

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap