Nasze projekty

Pięciu kardynałów prosi papieża o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących synodu

Kardynałowie zadali pięć pytań m.in. o to czy jest możliwe, aby Kościół nauczał dziś doktryn sprzecznych z tymi, których nauczał wcześniej w sprawach wiary i moralności.

fot. Grzegorz Gałązka/Konferencja Episkopatu Polski Flickr

Pięciu kardynałów poprosiło papieża o wyjaśnienie zgłaszanych wcześniej wątpliwości (dubia) dotyczących nauczania Kościoła w związku z głosami, jakie pojawiły się w dyskusji procesu synodalnego. O wyjaśnienie wątpliwości poprosili kardynałowie Walter Brandmüller, Raymond Leo Burke, Juan Sandoval Íñiguez, Robert Sarah oraz Joseph Zen Ze-kiun.

Sygnatariusze petycji wyrażają zaniepokojenie „widząc, że są pasterze, którzy wątpią w zdolność Ewangelii do przemiany ludzkich serc i ostatecznie proponują im, nie zdrową doktrynę, lecz nauki «według własnych pożądań» (por. 2 Tm 4, 3). Dodają, że niepokoi ich również, że ludzie nie rozumieją, iż Boże miłosierdzie nie polega na ukrywaniu naszych grzechów, ale jest o wiele większe, ponieważ pozwala nam odpowiedzieć na Jego miłość poprzez przestrzeganie Jego przykazań, to znaczy nawrócić się i uwierzyć w Ewangelię (por. Mk 1, 15).

W związku z tym stawiają pięć pytań:

Reklama

1. Czy jest możliwe, aby Kościół nauczał dziś doktryn sprzecznych z tymi, których nauczał wcześniej w sprawach wiary i moralności, czy to przez papieża „ex cathedra”, czy też w definicjach soboru powszechnego, czy w powszechnym zwyczajnym nauczaniu biskupów rozsianych po całym świecie (por. „Lumen gentium” 25)?

2. Czy jest możliwe, aby w pewnych okolicznościach pasterz mógł błogosławić związki między osobami homoseksualnymi, sugerując w ten sposób, że zachowanie homoseksualne jako takie nie byłoby sprzeczne z prawem Bożym i drogą osoby ku Bogu? W związku z tym „dubium” należy podnieść kolejne: czy nauczanie podtrzymywane przez powszechne zwyczajne Magisterium pozostaje w mocy, zgodnie z którym każdy akt seksualny poza małżeństwem, a w szczególności akty homoseksualne, stanowi obiektywnie ciężki grzech przeciwko prawu Bożemu, niezależnie od okoliczności, w jakich ma miejsce i intencji, z jaką jest spełniany?

3. Czy Synod Biskupów, który ma się odbyć w Rzymie, obejmujący jedynie wybraną reprezentację pasterzy i wiernych, będzie sprawował, w kwestiach doktrynalnych lub duszpasterskich, w których zostanie wezwany do wypowiedzenia się, Najwyższą Władzę Kościoła, która należy wyłącznie do Papieża i, zjednoczonego z nim jako głową Kolegium Biskupów (por. kan. 336 KPK)?

Reklama

4. Czy Kościół mógłby w przyszłości mieć władzę udzielania święceń kapłańskich kobietom, zaprzeczając tym samym, że wyłączne zastrzeżenie tego sakramentu dla ochrzczonych mężczyzn należy do samej istoty sakramentu święceń, którego Kościół nie może zmienić?

5. Czy penitent może ważnie otrzymać sakramentalne rozgrzeszenie, jeśli wyznając swój grzech, odmawia w jakikolwiek sposób wyrażenia zamiaru niepopełniania go ponownie?

Wspomnianych pięciu kardynałów 21 sierpnia przekazało papieżowi Franciszkowi i prefektowi Dykasterii ds. Nauki Wiary pięć swoich „dubia” (wątpliwości) dotyczących wielu kluczowych punktów doktryny i moralności. Obecnie postanowili je upublicznić.

Reklama

Wspomniani purpuraci to były prefekt trybunału Sygnatury Apostolskiej, 75-letni Amerykanin kard. Raymond Leo Burke, były przewodniczący Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych, 94 letni Niemiec, kard. Walter Brandmüller, 90-cio letni były arcybiskup Guadalajary w Meksyku kard. Juan Sandoval Íñiguez, kard. Robert Sarah, 78-letni Gwinejczyk, były prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz 91-letni Chińczyk Joseph Zen Ze-kiun SDB, były biskup Hong Kongu.

ZOBACZ TEŻ: Kard. Ryś: mam w sobie raczej postawę słuchania papieża, aniżeli spierania się z nim

KAI, kh/Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę