Nasze projekty

Franciszek w Kinszasie: przestańcie dusić Afrykę

"Jestem tutaj, aby wziąć was w ramiona i przypomnieć wam, że wasza wartość jest nie do przecenienia, że Kościół i Papież pokładają w was ufność, wierzą w waszą przyszłość, w przyszłość, która jest w waszych rękach" - mówił wczoraj papież w swoim pierwszym przemówieniu w stolicy Demokratycznej Republiki Konga - Kinszasie.

fot. Vatican News/Youtube.com

Na wstępie papież przypomniał o niezwykłym bogactwie kraju, który jednak cierpi „z powodu z konfliktów i przymusowych migracji, a także doświadcza straszliwych form eksploatacji, niegodnych człowieka i stworzenia”. Zapewnił jego gospodarzy, że „przybywa w imię Jezusa, jako pielgrzym pojednania i pokoju”.

Nawiązując do jednego z największych bogactw tego kraju diamentu, Franciszek podkreślił, że jego mieszkańcy są nieskończenie cenniejsi niż wszelkie dobro, które pochodzi z tej żyznej ziemi! Jestem tutaj, aby wziąć was w ramiona i przypomnieć wam, że wasza wartość jest nie do przecenienia, że Kościół i Papież pokładają w was ufność, wierzą w waszą przyszłość, w przyszłość, która jest w waszych rękach – stwierdził Ojciec Święty.

Papież przypomniał, że pokój i rozwój są stale możliwe, bo ludzie z Bożą pomocą są zdolni do sprawiedliwości i przebaczenia, do zgody i pojednania… Rozpoczynając zatem moją podróż pragnę zaapelować: niech każdy Kongijczyk czuje się wezwany do wypełnienia swojej roli! Niech przemoc i nienawiść nie znajdują już miejsca w czyimkolwiek sercu – wezwał Franciszek.

Reklama

„Przestańcie dusić Afrykę”

Ojciec Święty przypomniał o wyzysku, jakiego doznaje wiele krajów kontynentu afrykańskiego, w tym Demokratyczna Republika Konga. Ręce precz od Afryki! Przestańcie dusić Afrykę: nie jest to kopalnia, którą trzeba eksploatować, ani ziemia, którą należy plądrować. Niech Afryka sama kształtuje swój los! Niech świat pamięta o katastrofach popełnianych przez wieki na szkodę miejscowej ludności i nie zapomina o tym kraju i tym kontynencie. Niech Afryka, uśmiech i nadzieja świata, liczy się bardziej: niech mówi się o niej więcej, niech ma większe znacznie i reprezentację na arenie międzynarodowej! – zaapelował papież. Jednocześnie Franciszek wyraził wdzięczność tym krajom i dziełom, które udzielają znacznej pomocy kontynentowi afrykańskiemu.

Ojciec Święty przypomniał, że Demokratyczna Republika Konga jest krajem wielowymiarowym. Przestrzegł przed kultywowaniem trybalizmu i przeciwstawianiem sobie różnych grup etnicznych. Zachęcił do zażegnania istniejących konfliktów i do pojednania.

„Pragnę zachęcić wszystkich do odważnej i integracyjnej odnowy społecznej”

Papież przypomniał także o roli religii w „wyrzekaniu się wszelkiej agresji, prozelityzmu i przymusu, środków niegodnych ludzkiej wolności”. Wyraził wdzięczność członkom społeczeństwa obywatelskiego, przeciwstawiającym się niesprawiedliwości i degradacji, broniącym praw człowieka.

Reklama

Franciszek zwrócił się do osób pełniących funkcje publiczne o przejrzystość w wypełnianiu swoich obowiązków i wystrzeganie się korupcji, a także obronę najsłabszych członków społeczeństwa. Zaapelował o otoczenie szczególną troską dzieci i młodzieży, zapewniając im solidną edukację.

Ojciec Święty podkreślił zagrożenia dla środowiska naturalnego, konieczność zapewnienia opieki zdrowotnej ludności. Na zakończenie zaapelował: W imię Chrystusa, który jest Bogiem nadziei, Bogiem wszelkiej szansy, który zawsze daje siłę, by zacząć od nowa, w imię godności i wartości najcenniejszych diamentów tej pięknej ziemi, którymi są jej obywatele, pragnę zachęcić wszystkich do odważnej i integracyjnej odnowy społecznej. Domaga się tego wspaniała, ale zraniona historia kraju, błagają o to zwłaszcza młodzi i dzieci. Ja jestem z wami i towarzyszę modlitwą i bliskością każdemu wysiłkowi na rzecz pokojowej, harmonijnej i pomyślnej przyszłości tego wspaniałego kraju. Niech Bóg błogosławi cały naród kongijski! – powiedział papież.

KAI, pa/Stacja7

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę