Poznań: zakończyło się Zebranie Plenarne Episkopatu

Chrześcijańska tożsamość Polski, Światowe Dni Młodzieży i problem uchodźców – były głównymi tematami zakończonego dziś 372. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Specjalne, trzydniowe spotkanie zorganizowane z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski miało miejsce w Gnieźnie i w Poznaniu

Polub nas na Facebooku!

W spotkaniu biskupów uczestniczył kard. Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, który był legatem papieskim na uroczystości jubileuszowe. Obecni byli też przedstawiciele innych episkopatów europejskich.

Wśród gości obrad byli m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore; prymas Węgier kard. Péter Erdő; kard. Seán Brady, prymas Irlandii, abp Światosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego; abp Gintaras Grušas, przewodniczący Episkopatu Litwy i abp Tadeusz Kondrusiewicz, przewodniczący Konferencji Biskupów Białorusi.

 

Powrót do korzeni

Obrady rozpoczęły się w Gnieźnie, gdzie zorganizowano część historyczną Zebrania, która miała służyć przyjrzeniu się dziedzictwu chrześcijaństwa w Polsce i spojrzeniu na obecne wyzwania. “Światło Ewangelii jest nie do ugaszenia” – powiedział KAI przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski tuż przed rozpoczęciem zebrania. Dodał, że pomimo oddziaływania nurtów sekularyzacyjnych, z optymizmem patrzy na przyszłość chrześcijaństwa w naszym kraju.

Z kolei abp Polak zaznaczył przed obradami: “Wracamy tu do korzeni, do źródeł i to jest nasza radość i wdzięczność. Dzisiejszy dzień jest podziękowaniem za łaskę chrztu świętego. To jest najważniejsze, co chcemy dzisiaj przeżyć” – powiedział KAI prymas Polski.

Wykład pt. “Dziejowe konsekwencje Chrztu Polski” wygłosił w Gnieźnie prof. Krzysztof Ożóg, kierownik Zakładu Historii Polski Średniowiecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Wraz z chrztem Mieszka cały dorobek kultury śródziemnomorskiej, stał się udziałem Polan – ocenił historyk. Wskazał zasługi Chrztu Polski w rozwoju nauki, czego wyrazem są pierwsze uniwersytety i kolegia prowadzone przez Kościół.

Dzięki odważnej decyzji Mieszka w 966 roku wiara w Chrystusa stała się fundamentem rodzącej się Polski. Tak wyrosła chrześcijańska wspólnota narodowa Polaków, karmiąca się żywą wiarą od dziesięciu i pół wieków – powiedział prof. Ożóg. Zdaniem historyka bez fundamentu, jakim był chrzest nie byłoby Polski i jej wielkiego dziedzictwa.

– Mieszko usłyszał słowo Ewangelii i wypełniał je, budując swoje państwo na fundamencie Chrystusa i jego Ewangelii – podsumował mediewista podczas wykładu dla biskupów.

 

Wieczorem biskupi uczestniczyli w premierowym pokazie filmu “Mesco Dux Baptizatur” w reż. Macieja Pawlickiego. Jest to historia chrztu Mieszka widziana z perspektywy Amerykanina – historyka Philipa Steela z Idaho, zafascynowanego historią Polski. Steel uważa, że Polacy błędnie wierzą, że jedyną motywacją władców była zimna kalkulacja polityczna i cywilizacyjna. Historyk chce udowodnić tezę, że Mieszko przyjął chrzest, ponieważ uwierzył w Chrystusa.

“To piękny film, który pokazuje, że powinniśmy patrzeć głębiej, iść w stronę ducha i nie zatrzymywać się na wymiarze ekonomicznym czy politycznym” – powiedział KAI po pokazie abp Wojciech Polak.

 

Kościół wyjścia – przesłanie legata papieskiego

Następnego dnia biskupi obradowali już w Poznaniu. Przemawiając do polskiego Episkopatu kard. Pietro Parolin przypomniał, że, Kościół w Polsce był światłem w ciemnościach, które niejednokrotnie ogarniały Europę. Zachęcił biskupów, by byli wierni postawie dialogu i spotkania “z każdym, bez żadnych wyjątków” oraz by głosili Ewangelię wszystkim – bez niechęci i bez obaw.

Watykański sekretarz stanu cytował słowa z papieskiej adhortacji apostolskiej “Evangelii gaudium” mówiące o “Kościele wyjścia”, przywołując m.in. następujące stwierdzenie Franciszka: “Jest sprawą żywotną, aby Kościół, przyjmując wiernie wzór Mistrza, wychodził dzisiaj głosić Ewangelię wszystkim ludziom, w każdym miejscu, przy każdej okazji, nie zwlekając, bez niechęci i bez obaw. Radość Ewangelii jest dla całego ludu, nie może z udziału w niej wykluczać nikogo”.

 

Legat papieski zwrócił uwagę, że “miłość i służba Ojczyźnie budują się i przejawiają nie w relacji do elementów zewnętrznych lub politycznych”, ale znajdują swoje źródło w zakorzenieniu w Chrystusie, co dokonało się przez chrzest Polski. “Wasze zwycięstwo nie jest doczesne, ziemskie, ale jest zwycięstwem Zmartwychwstania” – podkreślił kard. Parolin.

Zachęcił następnie polskich biskupów, by byli wierni postawie dialogu i spotkania “z każdym, bez żadnych wyjątków, aby znajdować Boga, gdziekolwiek się objawi, nie tylko w naszych kręgach”. Życzył też biskupom aby szli “z pokorą i radością nie tylko przed swoim ludem, ale również wchodząc między lud i idąc za nim, aby pokazać serdeczność Boga, zwłaszcza względem tych, którzy z różnych powodów zostają z tyłu lub się oddalają”.

 

Rodzina – duszpasterski priorytet

Dostosowanie posynodalnej adhortacji “Amoris laetitia” do polskich realiów jest priorytetem duszpasterstwa rodzin – podkreślił ks. dr Przemysław Drąg. Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin (KODR) podkreślał centralną rolę parafii w duszpasterstwie rodzin. W tym celu KODR zamierza odpowiednio przygotować liderów rodzin i księży, którzy będą zainteresowani prowadzeniem “żywego duszpasterstwa parafialnego”.

Już w połowie maja odbędzie się ogólnopolskie spotkanie duszpasterzy rodzin, a pod koniec przyszłego miesiąca – duszpasterzy związków niesakramentalnych. Uczestnicy obydwu spotkań będą się zastanawiać nad wprowadzeniem konkretnych sugestii Franciszka do polskiej codzienności.

 

Ks. Drąg zwracał uwagę, że Kościół w Polsce wchodzi w fazę realizacji posynodalnej adhortacji “Amoris laetitia” do tutejszych realiów. W rozmowie z KAI ocenił, że najnowsza dokument stanowi potężny zastrzyk energii dla wszystkich duszpasterzy. Ale też wielkie wyzwanie dla duszpasterzy, bo – jak przyznał – “jeszcze wielu z nas nie zmieniło mentalności z tłumu na małą wspólnotę i rodziny, które są w potrzebie”.

Inną trudną sprawą jest zmierzenie się z mentalnością owego starszego brata z przypowieści o synu marnotrawnym – wskazał duszpasterz. Jego zdaniem przed całym Kościołem staje dziś pytanie o to “jak przestać oceniać, krytykować a wyjść do każdej rodziny, zwłaszcza do tych w sytuacjach trudnych czy wyjątkowych – z miłością, bez poczucia wyższości”.

Kolejną ważną rzeczą jest duszpasterskie towarzyszenie, zwłaszcza młodym małżeństwom, o czym mówi adhortacja a co KODR od lat stara się realizować. – wskazał ks. Drąg. Wyzwaniem dla duszpasterstwa rodzin jest doprowadzenie do tego, by rodzina stała się podmiotem, który ewangelizuje i innym mówi o miłości.

“Problem polega na tym, że wiele rodzin żyjących zgodnie z zasadami wiary nie chce zaangażować się w dawanie świadectwa o swoim związku, mówiąc np.: jeszcze nie jesteśmy gotowi” – zauważył ks. Drąg.

 

Wobec migracji – Ewangelia najważniejsza

W sprawie migrantów Kościół musi działać apolitycznie, a w zgodności z Ewangelią – mówił bp Krzysztof Zadarko. W swoim wystąpieniu delegat KEP ds. Imigrantów podsumował dotychczasowe wysiłki Kościoła na rzecz migrantów i uchodźców, szczególnie działalność Caritas, Kościoła w Potrzebie i innych organizacji. Wspierają one tych ludzi duchowo i, przede wszystkim, materialnie, tam na miejscu – w Iraku, Syrii oraz w obozach dla uchodźców w sąsiednich krajach.

Cała sprawa polega na szczegółowym przyjrzeniu się temu wyzwaniu i “mierzeniu siły na zamiary” – wskazał bp Zadarko, bowiem Polska nie ma ani porównywalnego np. z Włochami zaplecza ani takiej liczby ludzi i organizacji wyspecjalizowanych w pomocy uchodźcom. “Niemniej, ten model na pewno godny jest dostrzeżenia i adaptacji w warunkach polskich” – zaznaczył biskup. Dodał, że jego przesłanie zostało dobrze przyjęte i wyraził nadzieję, że podczas kolejnych spotkań biskupów zostaną wypracowane konkretne rozwiązania.

W swoich działaniach – także tych na rzecz uchodźców – Kościół musi być wolny od jakichkolwiek “kontekstów” politycznych czy sondażowych. “Niezależnie od nastrojów społecznych i koncepcji politycznych różnych partii, głos Kościoła musi być wierny przede wszystkim Ewangelii – powiedział KAI bp Krzysztof Zadarko dodając, że wszyscy biskupi taki punk widzenia zaakceptowali.

Delegat KEP wyraził przy tym ubolewanie z powodu wyników sondaży opinii społecznych nt. uchodźców. W jego ocenie badania te dowodzą, że nastroje społeczne są tu “źle ustawione” to znaczy są zbyt zachowawcze.

 

Biskupi na ŚDM

O udziale biskupów w wydarzeniach centralnych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, w tym ich wsparciu w głoszeniu katechez dla młodych pielgrzymów mówił ks. Grzegorz Suchodolski. Sekretarz generalny Komitetu Organizacyjnego ŚDM zapoznał biskupów z przygotowaniami delegacji episkopatów z całego światu do przyjazdu w lipcu do Krakowa.

Do Krakowa na centralne wydarzenia ŚDM przybędzie ponad tysiąc biskupów z całego świata. Obecnie zarejestrowanych jest już 754, w tym 84 z Polski. Ks. Suchodolski ponowił zaproszenie, aby jeszcze więcej polskich biskupów towarzyszyło młodzieży w czasie lipcowego spotkania.

Do głoszenia katechez potrzebnych będzie bardzo wielu biskupów. Przewiduje się, że będą 63 miejsca głoszenia katechez w języku polskim przez trzy dni.

Spotkania katechetyczne w grupach językowych stanowią obok wydarzeń centralnych główną oś ŚDM. Komitet Organizacyjny ŚDM planuje 284 miejsca w 35 językach. W większości są to świątynie, ale także aule uniwersyteckie, kina, obiekty sportowe (hale, boiska, stadiony) oraz kilka placów otwartych.

Tematy katechez to: “To jest czas miłosierdzia!” (środa 27 lipca), “Pozwolić się dotknąć miłosierdziu Chrystusa” (czwartek 28 lipca) i “Panie, uczyń ze mnie narzędzie Twego miłosierdzia!” (piątek 29 lipca).

 

Duszpasterze Lednicy

Ojcowie Maciej Soszyński i Wojciech Prus zaprosili biskupów do udziału w tegorocznych Spotkaniach Młodych Lednica 2000 i zaprezentowali program wydarzenia, które już 4 czerwca odbędzie się na Polach Lednickich.

– 1050-lecie Chrztu Polski będzie bardziej indywidualnym podziękowaniem Bogu przez każdego z uczestników. Będzie to też dziękczynienie za 800-lecie istnienia Zakonu Dominikanów i 20-lecie Spotkań Młodych, w ramach którego wspomnimy też dzieło o. Jana Góry – podkreślił o. Wojciech Prus w rozmowie z KAI.

Zakonnicy opowiedzieli też o codzienności funkcjonowania ośrodka duszpasterskiego na Polach Lednickich. – To miejsce, które czerpie z całego bogactwa chrztu, gdzie co roku przyjeżdża tysiące młodych ludzi po to, by odnawiać się w sakramentach chrztu i bierzmowania – podkreślił o. Maciej Soszyński.

 

Podziękowali też polskim biskupom za dotychczasowe wsparcie organizacji Spotkań Młodych i zapewnili, że chcą kontynuować wyjątkowe dzieło ewangelizacyjne zapoczątkowane przez ojca Górę.

– Przyjechaliśmy tu, aby zaprosić biskupów na tegoroczną Lednicę. W tym roku spotkania młodych konkurują czasowo z kanonizacją o. Stanisława Papczyńskiego, więc wiemy już, że niektórzy nad Lednicę nie przyjadą. Dlatego jeszcze bardziej zależy nam na biskupim błogosławieństwie – powiedział w rozmowie z KAI o. Soszyński.

 

Śluby kościelne tylko w kościołach

O tym, że śluby kościelne powinny odbywać się tylko w kościołach – przypomniał podczas zebrania bp Adam Bałabuch. Przewodniczący Komisji ds. Kultu i Dyscypliny Sakramentów wskazał w rozmowie z KAI, że dużo zamieszania i wątpliwości powoduje zmiana prawa cywilnego, zgodnie z którą ceremonie zawarcia związku małżeńskiego mogą odbywać się poza urzędem. Coraz częściej w plenerze narzeczeni chcą organizować też śluby kościelne.

– Komisja jest zdania, że należy trzymać się miejsca świętego, jakim są kościoły. To właściwe miejsce do organizowania ceremonii, a przede wszystkim do udzielania sakramentów – powiedział bp Bałabuch.

Obradujący w Poznaniu biskupi dyskutowali też nad publikacją 41. wydania śpiewnika kościelnego autorstwa ks. Jana Siedleckiego. Zgodnie z propozycją komisji liturgicznej Episkopatu ma to być wydanie ogólnopolskie, zatwierdzone przez władze kościelne.

Przewodniczący Komisji KEP ds. Kultu i Dyscypliny Sakramentów przedstawił biskupom wskazania dotyczące kultu Najświętszej Maryi Panny. – Chcemy ujednolicić pewne praktyki związane z kultem Maryi, jakie pojawiają się w liturgii – powiedział KAI bp Bałabuch.

 

***

 

372. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski było częścią oficjalnych obchodów Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. Biskupi obradowali w dniach 14-16 kwietnia. Pierwszego dnia – w Gnieźnie, zaś w piątek i w sobotę – w Poznaniu.

Biskupi spotkali się w ramach jubileuszowych obchodów, na które złożyło się m.in. specjalne posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, sobotnia Msza św. na Stadionie INEA a także szereg wydarzeń o charakterze religijnym, ewangelizacyjnym i kulturalnym.


Poznań / tk, lk, mip

 

franciszek_Milosierdzie_500pcxPolecamy książkę "Miłosierdzie to imię Boga" - wywiad z papieżem Franciszkiem!

Papież Franciszek w prostych i bezpośrednich słowach zwraca się do każdego człowieka, budując z nim osobisty, braterski dialog. Na każdej stronie książki wyczuwalne jest jego pragnienie dotarcia do osób, które szukają sensu życia, uleczenia ran. Do niespokojnych i cierpiących, do tych, którzy proszą o przyjęcie, do biednych i wykluczonych, do więźniów i prostytutek, lecz również do zdezorientowanych i dalekich od wiary.

W rozmowie z watykanistą Andreą Torniellim Franciszek wyjaśnia – poprzez wspomnienia młodości i poruszające historie ze swojego doświadczenia duszpasterskiego – powody ogłoszenia Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia, którego tak pragnął.

Kup teraz!

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Z KRAJU

Piotr Rubik i siostra Cristina na Festiwalu Młodych podczas ŚDM

Oratorium Piotra Rubika na Rynku Głównym oraz występ zwyciężczyni „Voice of Italy” siostry Cristiny Scuccii w ramach Festiwalu Halleuyah usłyszą uczestnicy ŚDM. Na Festiwal Młodych ŚDM zarejestrowano już 350 zgłoszeń.

Polub nas na Facebooku!

Na 70 scenach w Krakowie i okolicach pojawią się artyści z całego świata a także pielgrzymi ŚDM zaprezentują swoje talenty. Koncerty, spektakle teatralne, pokazy filmów i wykłady złożą się na Festiwal Młodych, w którym będą mogli wziąć udział zarówno uczestnicy ŚDM, jak i mieszkańcy miasta i turyści.

 

Festiwal Młodych jest elementem ŚDM już od 1997 roku. „To są wydarzenia, których autorami są młodzi dla młodych – mówi Dorota Abdelmoula. – Nie chodzi o duże nazwiska, znanych artystów, którzy będą tutaj występować, ale chodzi o to, żeby pokazać, jak utalentowany jest młody Kościół całego świata” – dodaje rzeczniczka ŚDM.

 

Choć Abdelmoula zaznacza, że fenomenem Festiwalu Młodych nie są wydarzenia przygotowywane przez wielkich artystów, tylko pielgrzymów ŚDM, to w lipcu w Krakowie pojawi się przynajmniej kilku znanych twórców. Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie planuje m.in. oratorium tworzone przez Piotra Rubika, które zostanie wystawione na Rynku Głównym w Krakowie. Antoni Tompolski z departamentu Festiwalu Młodych Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016 zdradził, że do Polski przyjedzie też Amerykanin Steven Curtis Chapman – zdobywca pięciu nagród Grammy.

 

W organizację Festiwalu Młodych angażują się wspólnoty międzynarodowe, które chcą animować modlitwę, prowadzić nabożeństwa i wydarzenia kulturalne. Wspólnota SHALOM z Brazylii organizuje Festiwal Halleuyah. Jest to największy festiwal chrześcijański w Brazylii, który każdego roku gromadzi ponad milion uczestników, a odbywa się w tym samym czasie co brazylijski karnawał. „To festiwal, który jest połączeniem modlitwy, adoracji, spowiedzi z czasem koncertów, wystaw i prelekcji, co ma pokazać bogactwo chrześcijaństwa” – mówi Dorota Abdelmoula. To właśnie w ramach tego festiwalu wystąpi s. Cristina Scuccia zwyciężczyni talent show „Voice of Italy”.

 

„Festiwal Młodych zawiera różnorodne formy ekspresji – koncerty, spektakle, street art” – wyjaśnia Antoni Tompolski. Wydarzenia Festiwalu Młodych odbywać się będą na 70 scenach w Krakowie i okolicach, w kościołach, w przestrzeni miejskiej i w salach uczelni krakowskich – przewidziano 20 scen plenerowych, m.in. na Rynku Głównym, na Placu Szczepańskim, na Rynku Podgórskim, przed budynkiem dworca PKP ale także w Myślenicach, Wieliczce, Bochni czy Trzebini a nawet małe gminy jak Zielonki czy Zabierzów. Planowe są wystawy, spektakle taneczne, projekcje filmów, dyskusje i debaty naukowe.

 

„Następuje wewnętrzna konkurencja w Kościele, a to podnosi też jakość – różne grupy, który przyjeżdżają na ŚDM starają się zaprosić swoich najlepszych artystów” – mówi Tompolski i dodaje, że do organizatorów ŚDM zgłosił się m.in. attaché kulturalny francuskiej ambasady i złożył siedem propozycji różnego rodzaju występów, a ambasada Korei Południowej mocno promuje taniec wachlarzy.

 

Festiwal Młodych będzie odbywał się od 26 do 29 lipca, aczkolwiek organizatorzy przewidują, że występy artystów rozpoczną się jeszcze przed oficjalnym otwarciem ŚDM. Na początku czerwca organizatorzy przygotują program – zarówno pielgrzymi, jak i mieszkańcy dowiedzą się kto, kiedy i gdzie będzie występował.

 

Jak informują organizatorzy, system zgłoszeń działa do końca kwietnia, ale już teraz jest ponad 350 zgłoszeń, w tym więcej niż 100 z Polski, 50 z Francji, ponad 20 z USA, po 16 z Włoch i Brazylii oraz pojedyncze z RPA, Korei Południowej, Salwadoru, Barbados, Indonezji i Libanu.

 

Z nadesłanych propozycji najwięcej stanowią koncerty (150), spektakle teatralne (30), pokazy taneczne (30), wystawy (30), spotkania modlitewno-adoracyjne (20).

 

Wszystkie zgłoszenia są sprawdzane przez komitet krakowski, a potem akceptowane przez Papieską Radę ds. Świeckich. Organizatorzy ocenią jakość artystyczną. O kwalifikacji zadecydują też możliwości infrastrukturalne organizatorów. Pierwszeństwo będą miały osoby, które przyjeżdżają na Światowe Dni Młodzieży w charakterze pielgrzymów, a dodatkowo chcą zaprezentować swój talent w ramach Festiwalu Młodych.

 

Wszystkie wydarzenia Festiwalu Młodych będą bezpłatne i otwarte dla wszystkich chętnych – zarówno uczestników ŚDM, jak i mieszkańców miasta i turystów. „Jako organizatorzy nie płacimy wykonawcom – potrzebna jest ich dobra wola. Okazuje się, że dobra wola jest wśród wielu znanych artystów” – mówi Antoni Tompolski.

 

Istotną częścią Festiwalu Młodych będzie Centrum Powołaniowe, w którym młodzi ludzie poznają różne drogi realizacji powołania. Będzie się ono składać z dwóch części: prezentacji działalności różnych organizacji katolickich i wspólnot, a także czterech Akademii. W ramach Akademii Boga, Rodziny, Pracy i Miłosierdzia uczestnicy będą mogli wymienić się swoimi doświadczeniami i posłuchać ludzi, którzy w życiu zajmują się tym, do czego zostali powołani i robią to z pasją. Do tej pory zgłosiło się 140 inicjatyw (70 z nich to zakony), ponad 50 z nich to reprezentanci polskich wspólnot a 40 stanowią wspólnoty międzynarodowe.

 

Nowością ŚDM w Polsce będą wydarzenia sportowe. We współpracy z Stowarzyszeniem SIEMACHA tworzony jest turniej Copa Católica, który odbędzie się na terenie Com-Com Zone w Nowej Hucie, w dniach 26-27 lipca 2016 (wtorek, środa). Pomysłodawcą turnieju jest Gabriel del Fiaco, wolontariusz z Brazylii, koordynator przedsięwzięcia, na które nadal można się zapisywać. Już teraz swój udział zgłosiły 22 drużyny.


pra / Kraków

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap