Z KRAJU

Penderecki: artysta musi dawać świadectwo

Artysta nie może stać z boku, lecz musi dawać świadectwo i opowiedzieć się po określonej stronie wartości - powiedział dziś w Lublinie Krzysztof Penderecki. W wykładzie wygłoszonym z okazji przyznania mu tytułu doktora honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wybitny kompozytor podkreślał znaczenie duchowości w swoich działaniach artystycznych.

Polub nas na Facebooku!

W wykładzie zatytułowanym “Humanistyczny wymiar muzyki”, Penderecki nawiązał do jednego z najbardziej znanych swoich dzieł, “Pasji według św. Łukasza”. Wyjaśnił, że jego celem jest budowanie “świata człowieka pełnego”, nie można zaś budować bez fundamentów i w izolacji od tego, co było.

 

Mierząc się z tradycją wielkiego Jana Sebastiana Bacha, podejmując temat pasji, chciałem przedstawić nie tylko dramat Jezusa Chrystusa, ale tragedie dwudziestowiecznych kataklizmów – mówił kompozytor.

 

“W moim odczuciu artysta nie może bowiem stać obok wydarzeń toczących się tu i teraz, musi znaleźć się w samym ich centrum. I dać w sztuce świadectwo, opowiedzieć się po określonej stronie wartości, wyrazić intensywne emocje, poruszające słuchacza i dające mu do myślenia” – ocenił twórca.

 

Penderecki wyznał, że sensem twórczości jest dla niego poszukiwanie drogi, w gąszczu różnych możliwych dróg. To poszukiwanie staje się nawet ważniejsze od znalezienia celu. Wskazywał, że sztuka nie znosi stagnacji, a imperatyw poszukiwania łączy się integralnie z imperatywem wędrówki.

 

“Wędrując poprzez różne krajobrazy, style i języki dźwiękowe, nie można utracić z pola widzenia znaku najważniejszego – duchowości” – podkreślił autor “Polskiego Requiem”.

 

Przypominając, że humanistyka jest nauką o duchu kompozytor przekonywał, że nie wolno pozbawiać muzyki immanentnych jej wartości duchowych, dlatego nie wolno sprowadzać muzyki jedynie do rozrywki czy gry. “Muzyka winna nieść z sobą przesłanie – przesłanie ważne dla współczesnego, często zagubionego człowieka. Także: rozbudzać jego wyobraźnię, podsycać apetyt na konstruowanie – w aktywnym i kompetentnym słuchaniu – znaczeń” – tłumaczył twórca.

 

Artysta przekonywał, że istnienie muzyki, tak jak humanistyki, jest we współczesnym świecie niezbędne. Muzyka, dowodził, może pomóc człowiekowi przezwyciężyć współczesny kryzys sensu, który dotyka go za sprawą nadmiernej technicyzacji, komputeryzacji i materializacji ludzkiego życia. Kryzys ten można przezwyciężyć dzięki idei wspólnoty, zaś muzyka jednoczy – mówił doktor honoris causa KUL.

 

W swoim wykładzie Krzysztof Penderecki przywołał też ogłoszony 17 lat temu “List do artystów” Jana Pawła II przypominając, że pisząc o potrzebie Piękna, papież apelował o to, aby odkryć na nowo głęboki wymiar duchowy i religijny sztuki.

 

Krzysztof Penderecki jest jednym z największych współczesnych kompozytorów i dyrygentów. Urodził się 23 listopada 1933 r. w Dębicy.

 

W swej twórczości artysta sięga do wielkich i uniwersalnych tematów, związanych z religią i historią. Do najważniejszych dzieł Krzysztofa Pendereckiego należą: “Pasja wg św. Łukasza”, “Polskie Requiem”, “Ofiarom Hiroszimy – tren”, za który otrzymał w Paryżu nagrodę UNESCO czy symfonia-oratorium „Siedem bram Jerozolimy”, przygotowana na zamówienie miasta Jerozolimy z okazji jubileuszu 3000 lat Świętego Miasta.

 

Fragmenty dzieł Krzysztofa Pendereckiego wykorzystał Andrzej Wajda w filmie „Katyń”.

 

Po śmierci Jana Pawła II w 2005 r. na jego cześć Penderecki skomponował na orkiestrę kameralną „Chaconne – in memoria Giovanni Paolo II”.

 

W 2005 r. kompozytor został odznaczony przez prezydenta RP Orderem Orła Białego.


tk / Lublin

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Caritas Polska inauguruje akcję pomocy potrzebującym w Jordanii

W Jordanii Caritas rozpoczęła realizację projektu pomocy uchodźcom syryjskim i ubogim Jordańczykom, w ramach którego beneficjenci otrzymywać będą kilkumiesięczne wsparcie finansowe w celu opłacenia kosztów wynajmu mieszkania. Dach nad głową uzyska w ten sposób ponad 250 rodzin

Polub nas na Facebooku!

Jordania jest jednym z krajów najbardziej obciążonych z powodu kryzysu uchodźczego – według oficjalnych danych przebywa tam ponad 650 tysięcy uchodźców z Syrii. Niemal 80 proc. uchodźców nie mieszka w obozach dla uchodźców, ale w miastach, miasteczkach i na obszarach wiejskich. Tak zwani uchodźcy miejscy muszą opłacić wysokie koszty wynajmu mieszkań lub innego typu schronień, zadbać o wyżywienie, a w większości przypadków nie mają szans na pracę, bo nie otrzymują pozwoleń na pracę.

86 proc. syryjskich uchodźców na terenach miejskich żyje poniżej jordańskiej granicy ubóstwa. Brak środków na wynajem mieszkania należy do najczęściej wymienianych przez uchodźców problemów codziennego życia. Konieczność zapewnienia dachu nad głową powoduje zadłużanie się gospodarstw domowych, które nie mają żadnego źródła dochodów ani środków utrzymania, a wydały już wszystko, co wzięły ze sobą.

W ramach wspólnego projektu Caritas Polska i Caritas Jordania ponad 250 rodzin uchodźców Syryjskich i najuboższych Jordańczyków otrzymuje w tym roku 3-miesięczną pomoc finansową na wynajem mieszkania. Pomoc udzielana jest w formie kart bankomatowych, zasilanych miesięcznie określoną kwotą. Przed dystrybucją kart odbywa się rejestracja wcześniej wybranych beneficjentów, w tym krótki wywiad z pracownikiem socjalnym, który uzupełnia dane rodziny oraz przeprowadza rozmowę dotyczącą jej potrzeb. Bardzo ważna jest sesja informacyjna dla beneficjentów, podczas której dowiadują się, jak korzystać z kart bankomatowych, a także poznają prawa i obowiązki związane z wynajmem mieszkań.

Pracownicy Caritas Jordania zwracają uwagę, że pomoc uchodźcom oparta na wsparciu finansowym jest obecnie jednym z priorytetów międzynarodowego systemu pomocy humanitarnej. Taka forma pomocy pozwala na traktowanie beneficjentów podmiotowo, jako niezależnych jednostek, które podejmują decyzje o swoim życiu. Zapewnienie bezpiecznego dachu nad głową pozwoli syryjskim uchodźcom na zaspokojenie innych potrzeb, które dotychczas były odkładane na dalszy plan, takich jak kształcenie dzieci w szkołach, bardziej obfita i zbilansowana dieta, zmniejszenie zadłużenia, mniejsze ryzyko wczesnego wydawania dzieci za mąż, lepsza troska o zdrowie i zwiększony dostęp do opieki medycznej. Projekt będzie kontynuowany w roku 2017.

Projekt „Zaspokojenie pilnych potrzeb uchodźców syryjskich i ubogich Jordańczyków w zakresie schronienia” jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.


mip, Caritas.pl / Warszawa

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap