Nasze projekty

Więźniowie będą studiować na KUL

Kierunek: nauki o rodzinie. Specjalność: asystent osoby niesamodzielnej. Katolicki Uniwersytet Lubelski oferuje możliwość zdobycia wyższego wykształcenia osadzonym w lubelskim więzieniu.

fot. Maciej Bielec

KUL jest jedną z nielicznych uczelni w Polsce, które umożliwiają więźniom zdobycie wyższego wykształcenia. Uniwersytet podpisał umowę z Aresztem Śledczym w Lublinie, która reguluje warunki prowadzenia studiów dla osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Współpraca KUL z aresztem rozpoczęła się już w 2013 r., kiedy to 36 więźniów rozpoczęło studia na kierunku praca socjalna o specjalności streetworking na Wydziale Teologii KUL. Kandydaci na studia musieli spełnić wymagania służby więziennej oraz przejść normalną procedurę rekrutacji na studia. Studenci pochodzili z całej Polski, a na czas studiów przeniesieni zostali do jednostki w Lublinie. Studia licencjackie ukończyła połowa z nich.

ZOBACZ TEŻ: Droga Krzyżowa z papieżem Franciszkiem. Rozważania przygotowało duszpasterstwo więzienne.  

Reklama

Cel: resocjalizacja

Kolejna edycja projektu rozpoczęła się w ubiegłym roku, kiedy to 12 osadzonych otrzymało indeksy i rozpoczęło studia na kierunku nauki o rodzinie. Obecnie naukę na II roku kontynuuje 8 z nich, a kolejnych 10 właśnie rozpoczęło studia. Więźniowie realizują pełen program zajęć uniwersyteckich, z tym, że odbywają się one w areszcie. Podpisane porozumienie szczegółowo reguluje zasady ich prowadzenia. Studia, poza nabyciem przez więźniów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, stwarzają szanse na skuteczne przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.

29 września 2020 w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy uczelnią a Aresztem Śledczym w Lublinie.https://bit.ly/34l9pcv

Reklama

Posted by Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II on Sunday, October 4, 2020

Jak podkreśla rzecznik prasowa KUL Monika Stojowska nauczanie więźniów na różnych poziomach edukacji występuje w wielu krajach. Ale sytuacja, w której grupa osadzonych kształci się na jednym kierunku studiów w trybie stacjonarnym należy do wyjątków. To dowód na to, że KUL to uczelnia otwarta, dająca więźniom szansę na powrót do normalnego życia.

SPRAWDŹ: Nowe władze KUL. Pierwszy raz prorektorem siostra zakonna. 

Reklama

ah, KAI/Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę