Z KRAJU

Więźniowie będą studiować na KUL

Kierunek: nauki o rodzinie. Specjalność: asystent osoby niesamodzielnej. Katolicki Uniwersytet Lubelski oferuje możliwość zdobycia wyższego wykształcenia osadzonym w lubelskim więzieniu.

Polub nas na Facebooku!

KUL jest jedną z nielicznych uczelni w Polsce, które umożliwiają więźniom zdobycie wyższego wykształcenia. Uniwersytet podpisał umowę z Aresztem Śledczym w Lublinie, która reguluje warunki prowadzenia studiów dla osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Współpraca KUL z aresztem rozpoczęła się już w 2013 r., kiedy to 36 więźniów rozpoczęło studia na kierunku praca socjalna o specjalności streetworking na Wydziale Teologii KUL. Kandydaci na studia musieli spełnić wymagania służby więziennej oraz przejść normalną procedurę rekrutacji na studia. Studenci pochodzili z całej Polski, a na czas studiów przeniesieni zostali do jednostki w Lublinie. Studia licencjackie ukończyła połowa z nich.

 

ZOBACZ TEŻ: Droga Krzyżowa z papieżem Franciszkiem. Rozważania przygotowało duszpasterstwo więzienne.  

 

Cel: resocjalizacja

Kolejna edycja projektu rozpoczęła się w ubiegłym roku, kiedy to 12 osadzonych otrzymało indeksy i rozpoczęło studia na kierunku nauki o rodzinie. Obecnie naukę na II roku kontynuuje 8 z nich, a kolejnych 10 właśnie rozpoczęło studia. Więźniowie realizują pełen program zajęć uniwersyteckich, z tym, że odbywają się one w areszcie. Podpisane porozumienie szczegółowo reguluje zasady ich prowadzenia. Studia, poza nabyciem przez więźniów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, stwarzają szanse na skuteczne przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.

 

29 września 2020 w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy uczelnią a Aresztem Śledczym w Lublinie.https://bit.ly/34l9pcv

Opublikowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Niedziela, 4 października 2020

 

Jak podkreśla rzecznik prasowa KUL Monika Stojowska nauczanie więźniów na różnych poziomach edukacji występuje w wielu krajach. Ale sytuacja, w której grupa osadzonych kształci się na jednym kierunku studiów w trybie stacjonarnym należy do wyjątków. To dowód na to, że KUL to uczelnia otwarta, dająca więźniom szansę na powrót do normalnego życia.

 

SPRAWDŹ: Nowe władze KUL. Pierwszy raz prorektorem siostra zakonna. 

 

ah, KAI/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

O czym dyskutują biskupi? Trwa zebranie plenarne KEP

Kościół w obliczu pandemii, duszpasterstwo parafialne czy media to tylko niektóre kwestie, które podjęli biskupi podczas pierwszego dnia obrad 387 zebrania plenarnego KEP.

Polub nas na Facebooku!

Wczorajsze spotkanie pierwszy raz odbywało się w nowej formie – biskupi dyskutowali w pięciu grupach tematycznych. Ks. Roman Chromy, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego w Katowicach i sekretarz Komisji Duszpasterskiej KEP prowadził dyskusję o strategii Kościoła w czasie i po pandemii. W podsumowaniu dyskusji ks. Chromy zauważył, że pandemia ujawniła także braki w formacji, więc możemy patrzeć na nią również jako na zadanie i wyzwanie. – Z takiej postawy wypływa chrześcijańska nadzieja, że Pan daje nam taki znak, przez który jak to bywało w dziejach – musimy przejść i na nowo w sobie odkrywać kerygmat Dobrej Nowiny – dodał.

 

PRZECZYTAJ: Konferencja Episkopatu w nowej formule

 

Pozostałe grupy zajęły się tematami Kościoła w Polsce w świetle przemian społeczno – kulturowych, obecności Kościoła w sferze społeczno – politycznej czy duszpasterstwie parafialnym. Grupa kierowana przez nowego rzecznika Episkopatu, ks. Leszka Gęsiaka, podjęła temat komunikacji Kościoła.

 

 

Oprócz pracy w grupach biskupi dokonali też tradycyjnie wyborów do gremiów Konferencji Episkopatu Polski i z nią związanych.

Biskupi przygotowali tekst listu z podziękowaniem Ojcu Świętemu Franciszkowi za nową encyklikę „Fratelli tutti”, której polska prezentacja z udziałem biskupów odbyła się tuż przed rozpoczęciem obrad.

Pierwszy dzień obrad zakończyła Msza św. pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio w archikatedrze łódzkiej.

 

 

W drugim dniu obrad, we wtorek, 6 października biskupi zajmą się m.in. sprawami związanymi z dokumentem dotyczącym formacji kapłańskiej. Omówią też kwestie, którymi zajmuje się Rada ds. Rodziny i Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP. Obrady zakończą się po południu. Po zebraniu zostanie wydany komunikat. Zaplanowano również konferencję prasową.

 

 

ah, KAI, episkopat.pl/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap