Papieski Wydział Teologiczny rozpoczął nabór na 2020/2021 rok

Na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie rozpoczęła się elektroniczna rekrutacja na nowy rok akademicki. Uczelnia proponuje studia teologiczne, także w formule blended learning. Nowością jest 2-letnia Szkoła Biblijna, dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać Pismo święte.

Polub nas na Facebooku!

Teologię w trybie stacjonarnym na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie studiują przygotowujący się do kapłaństwa alumni seminariów duchownych obu warszawskich diecezji oraz seminarzyści z “Redemptoris Mater” i seminariów w Łowiczu, Siedlcach, Drohiczynie i Łodzi.

Natomiast studia teologiczne w trybie niestacjonarnym to propozycja dla osób świeckich i zakonnych. Rektor PWTW ks. prof. Krzysztof Pawlina zachęca do studiowania teologii po to, “by mądrzej żyć”. Mówi, że ,,człowiek, który studiuje teologię uczy się patrzeć w nieskończoność”. Studia trwają 6 lat i kończą się magisterium z teologii, przygotowują do pełnienia w sposób aktywny i odpowiedzialny funkcji świeckiego lidera wspólnoty kościelnej.

Na PWTW możliwe jest także kształcenie na odległość. Jeszcze przed epidemią koronawirusa, uczelnia oferowała jedyne w Polsce studia teologiczne w systemie blended learning czyli mieszanym. To propozycja dla tych, którzy chcą studiować w miejscu zamieszkania, pogodzić pracę zawodową ze studiami, bez konieczności częstych przyjazdów na uczelnię. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że na studia te decydują się osoby mieszkające z dala od Warszawy, a także zagranicą.

Tegoroczną nowością w ofercie Papieskiego Wydziału jest dwuletnia Szkoła biblijna Collegium Joanneum, którą pokieruje od nowego roku akademickiego biblistka s. dr Judyta Pudełko. “W ciągu czterech semestrów można poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z Biblią, z historią jej powstawania, ale także z przesłaniem, jakie niesie słowo Boże dla współczesnego świata”. Zajęcia będą odbywały się w dwóch wersjach do wyboru: 9 spotkań całodniowych w ciągu roku lub 18 trzygodzinnych spotkań we wtorki.

W zajęciach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania. “Zapraszamy zarówno liderów, animatorów wspólnot chrześcijańskich, jak i osoby poszukujące zrozumienia, jakie jest znaczenie słowa Bożego w ludzkim życiu” – zachęca uczelnia.

Wśród propozycji PWTW są także Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne. Ich absolwenci zyskają przygotowanie do pracy nauczyciela religii. W programie studiów znajdą się wykłady m.in. z biblistyki, teologii dogmatycznej, moralnej i historii Kościoła a także praktyki katechetyczne i pedagogiczne niezbędne do uzyskania przygotowania pedagogicznego do nauczania w szkole. Nie zabraknie też prowadzonej przez zespół Stacji7 Akademii Dziennikarstwa.

W roku akademickim 2020/2021 planowana jest też kolejna edycja “Teologii dla zabieganych”, Studium Duchowości oraz Szkoły Duszpasterzy Młodzieży.

archwwa/ad

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Gala nagrody dziennikarskiej “Ślad” przeniesiona na po wakacjach

Stowarzyszenie na rzecz Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. bp. Jana Chrapka podjęło decyzję, by ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju przełożyć galę wręczenia nagrody. Przedłużono też do połowy czerwca czas zgłaszania kandydatów do tegorocznej nagrody.

Polub nas na Facebooku!

Gala nagrody nie odbędzie się tak jak planowano w czerwcu lecz po wakacjach – prawdopodobnie we wrześniu lub październiku. Zgłoszenia kandydatów do nagrodzenia w tym roku można wraz z pisemnym uzasadnieniem przesyłać do 14 czerwca 2020 r. na adres: [email protected] Prawo do wysuwania kandydatur przysługuje członkom Kapituły oraz redakcjom prasowym, radiowym, telewizyjnym i internetowym.

„Ślad” jest nagrodą dziennikarzy dla dziennikarzy i innych ludzi mediów. Główną jej ideą jest uhonorowanie i promowanie osób, których działalność w mediach służy prawdzie dobru i pięknu oraz przyczynia się w sposób wybitny do budowania kultury prawdy, porozumienia i dialogu. Taka postawa była szczególnie bliska bp. Janowi Chrapkowi. Jego życie, wierne duchowi ewangelicznej prostoty, przepojone było troską o budowanie pomostów między ludźmi i środowiskami.

Nagroda „Ślad” przyznawana jest od 2002 r. Laureatami dotychczasowych jej edycji byli kolejno: Ewa K. Czaczkowska, Grzegorz Polak, Stefan Wilkanowicz, ks. Jerzy Szymik, Marek Zając, Szymon Hołownia, ks. Marek Gancarczyk, ks. Kazimierz Sowa, Anna Gruszecka, Tomasz Królak, Jacek Moskwa, Krzysztof Ziemiec, ks. Jan Kaczkowski, Piotr Żyłka, Tomasz Rożek, Alina Petrowa-Wasilewicz, Brygida Grysiak, ks. Andrzej Draguła i Tomasz Krzyżak.

Patronem nagrody jest bp Jan Chrapek (1948–2001), człowiek mediów i przyjaciel środowiska dziennikarskiego. Był on członkiem zgromadzenia księży michalitów, doktorem teologii, wybitnym duszpasterzem i znanym naukowcem w zakresie współczesnych mediów. W latach 1983-1986 był redaktorem naczelnym miesięcznika „Powściągliwość i Praca”, w okresie 1986-1992 był przełożonym generalnym zgromadzenia księży michalitów. Autor licznych publikacji z zakresu teologii pastoralnej, zwłaszcza środków społecznego przekazu, m.in. „Recepcja programów TV przez młodzież” i „Kościół a media”. Przez wiele lat wykładał na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1992 do 1994 r. był biskupem pomocniczym drohiczyńskim, w latach 1994-1999 biskupem pomocniczym toruńskim. Od 1999 roku do swojej tragicznej śmierci w wypadku samochodowym – biskup radomski.

W skład Kapituły Nagrody „Ślad” wchodzą obecnie: s. Barbara Chrapek CSSMA, Ewa K. Czaczkowska, ks. Andrzej Draguła, ks. Mieczysław Gładysz CSMA, Andrzej Grajewski, Brygida Grysiak, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Tomasz Krzyżak (przewodniczący), ks. Grzegorz Michalczyk, Krystyna Mokrosińska, Zbigniew Nosowski, Jerzy Olędzki, Alina Petrowa-Wasilewicz, Grzegorz Polak, Tomasz Rożek, ks. Kazimierz Sowa (sekretarz), Jarosław Szczepański, Jan Turnau, Marek Zając, Krzysztof Ziemiec.

Więcej szczegółów na temat nagrody, jej historii oraz osoby patrona można znaleźć na stronie internetowej www.nagrodaslad.pl uruchomionej i prowadzonej przez Stowarzyszenie na rzecz Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. bp. Jana Chrapka.

KAI/ad

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap