Fot. statistuta/Pixabay

Rusza nowenna do św. Andrzeja Boboli w intencji ojczyzny

Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie zachęca do wspólnej modlitwy za ojczyznę. Nowenna do św. Andrzeja Boboli potrwa od 22 do 30 listopada.

Reklama

Modlitwa za ojczyznę podejmowana jest z okazji 430. rocznicy urodzin św. Andrzeja Boboli – patrona Polski, która przypada 30 listopada 2021 r. Nowenna potrwa przez 9 dni – od 22 do 30 listopada – i można ją odmawiać zarówno indywidualnie jak i za pośrednictwem transmisji z Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie w godz. 16.30 – 17.00.

Na kolejne dni nowenny przypadają poszczególne intencje: o ducha misyjnego w Kościele; o wierność narodu polskiego Chrystusowi; o łaskę żywej wiary; o umocnienie ducha Chrystusowego w Kościele; o prawdziwą pobożność w narodzie polskim; o życie zgodne z wiarą; za duchowieństwo i osoby konsekrowane; za rządzących i wszystkie stany w Polsce; o życie w łasce Bożej i o dar łaski dla każdej duszy.

Poniżej prezentujemy stałe elementy nowenny oraz tekst nowenny do św. Andrzeja Boboli na kolejne dni:

Reklama
Reklama

MODLITWA WSTĘPNA
do odmawiania przez wszystkie dni nowenny
Wszechmogący wieczny Boże, Panie nasz!
Przez naszego brata, świętego Andrzeja Bobolę, dokonałeś wielkich dzieł zbawienia w naszym narodzie i nadal ich dokonujesz. Dziękujemy Ci za Twoją obecność i zbawcze przez niego działanie. Dziękujemy za Twoją miłość, którą nam przez swojego sługę Andrzeja i dzięki jego wstawiennictwu za nami udzielasz. Spraw prosimy, abyśmy oddając cześć umęczonemu Rodakowi mogli naśladować jego mężną wiarę oraz całkowite oddanie się Tobie w posłudze miłości naszych bliźnich.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ
Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów, wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz lekceważenie praw jakiegokolwiek człowieka. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. Amen

Litania do Świętego Andrzeja Boboli

Reklama
Reklama

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami
Święta Trójco Jedyny Boże zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami
Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza, módl się za nami
Święty Andrzeju, napełniony Duchem Bożym, módl się za nami
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny, módl się za nami
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli, módl się za nami
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia, módl się za nami
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim, módl się za nami
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę, módl się za nami
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami
Święty Andrzeju, Apostole Polesia, módl się za nami
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci, módl się za nami
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych, módl się za nami
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur, módl się za nami
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach, módl się za nami
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan, módl się za nami
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole, módl się za nami
Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała, módl się za nami
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami, módl się za nami
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny, módl się za nami
Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski, módl się za nami
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze, módl się za nami
Święty Andrzeju, nasz wielki Patronie, módl się za nami

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili, uproś nam u Boga
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili, uproś nam u Boga
Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili, uproś nam u Boga
Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali, uproś nam u Boga
Abyśmy Bogu wiernie służyli, uproś nam u Boga
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali, uproś nam u Boga
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali, uproś nam u Boga
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali, uproś nam u Boga

Reklama

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Kapłan: Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo,
Wierni: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Kapłan: Módlmy się. Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci, spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej, męczennik. Prosimy o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Amen

Nowenna do św. Andrzeja Boboli – tekst na poszczególne dni

DZIEŃ PIERWSZY

Intencja: O DUCHA MISYJNEGO W KOŚCIELE
Modlitwa wstępna, Modlitwa za Ojczyznę, Litania do św. Andrzeja Boboli, Modlitwa nowennowa

Jezu, przelałeś Krew na krzyżu dla zbawienia wszystkich ludzi i zmartwychwstałeś, aby dać im nadzieję życia wiecznego. Założyłeś Kościół i powiedziałeś apostołom: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Jezu, mimo Twego nakazu misyjnego żyją na świecie ludzie, którym jeszcze nikt nie głosił Ewangelii, dlatego nie znają Twego Imienia i nie wiedzą, że jesteś Zbawicielem świata. Nie zwracają się o pomoc do Ciebie, nie dążą do świętości, ani nie szukają zbawienia.

Prosimy Cię, Boże, wzbudź w Kościele odważnych misjonarzy, którzy pójdą do tych miejsc na świecie, gdzie ludzie nie znają Dobrej Nowiny. Niech krew męczenników Twego Kościoła, która zawsze jest posiewem nowych chrześcijan, także i dziś owocuje nowymi wyznawcami Chrystusa.

Niech gorliwy misjonarz, święty Andrzej Bobola, który uratował wiele dusz przed potępieniem, wyprasza nowe powołania misyjne w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.

Święty Andrzeju, wstawiaj się za nasz Kościół u tronu Bożego. Amen


DZIEŃ DRUGI

Intencja: O WIERNOŚĆ NARODU POLSKIEGO CHRYSTUSOWI
Modlitwa wstępna, Modlitwa za Ojczyznę, Litania do św. Andrzeja Boboli, Modlitwa nowennowa

Boże, Władco narodów, wprowadziłeś nasz naród do Kościoła i wyznaczyłeś mu na ziemi zaszczytną rolę „przedmurza chrześcijaństwa i obrońcy wiary chrześcijańskiej”. W pokorze upadamy przed Twym Majestatem, dziękując za miłość do naszego narodu i za to, że posłużyłeś się nim, aby bronić naszej wiary. Dziękujemy też za dar świętych z naszego narodu, powołanych w ostatnim czasie: świętą siostrę Faustynę i dar Bożego Miłosierdzia, świętego ojca Maksymiliana Kolbe, męczennika Oświęcimia oraz za świętego Jana Pawła II, gorliwego Papieża. Dziękujemy za patronat św. Andrzeja Boboli nad Polską.

Prosimy teraz o pomoc, by naród nie uległ pokusie odrzucenia Ciebie i Ewangelii, aby ocalił chrześcijańską tożsamość i nadal trwał w Kościele; aby nie odrzucił Twoich przykazań i nie poszedł za modnymi pseudowartościami; aby nie stał się bezbożny. Dlatego zwróć Swój łaskawy wzrok na naszą Ojczyznę i dopomóż jej przezwyciężyć wszelkie przeszkody w zachowaniu wierności Tobie i Kościołowi.

Święty. Andrzeju Bobolo, wstaw się do Pana za swoimi rodakami i pomóż uratować prawdziwą wiarę w narodzie. Niech twoja przelana krew wyjedna u Boga łaski potrzebne Polakom, którzy dziś bronią wiary w Ojczyźnie. Nasz Patronie, świadku naszych utrapień, prowadź nasz naród Bożymi drogami i ocal nas przed bezbożnością i pychą. Amen.


DZIEŃ TRZECI

Intencja: O ŻYWĄ WIARĘ DLA NAS
Modlitwa wstępna, Modlitwa za Ojczyznę, Litania do św. Andrzeja Boboli, Modlitwa nowennowa

Boże, włączyłeś naród polski do swego Kościoła bez naszych zasług. Chrzest przyjęty przez Mieszka I wprowadził Polaków w rodzinę narodów chrześcijańskich. Pomimo trudnej historii zachowaliśmy do dzisiaj wiarę przodków i jedność z Ojcem Świętym. Bogaty darami, które dałeś Kościołowi, naród nasz wydał zastępy błogosławionych i świętych. Bądź uwielbiony, Boże, za wszelkie dary Twej Ojcowskiej dobroci i przyjmij naszą wdzięczność za Twoje Słowo i za sakramenty, zwłaszcza za Eucharystię oraz sakrament pojednania i pokuty.
To dzięki Twojej dobroci przetrwaliśmy trudne momenty historii, a żarliwa wiara pomagała narodowi rozumieć przeciwności i z godnością je przeżywać. Także i dziś uczniowie Chrystusa muszą się zmagać z różnymi trudnościami w naszej Ojczyźnie. Prosimy Cię o pomoc i opiekę. Niech Duch Święty czyni nas narodem mądrym i mocnym w walce o wiarę.
Niech święty Andrzej, który uwielbił Cię, Boże, życiem, pracą i męczeńską śmiercią, uprasza rodakom łaskę żywej wiary. Niech ten bohater wiary, pochodnia gorejąca Bożą miłością, wstawia się za Polakami, aby wiarę potwierdzali dobrymi uczynkami. Amen.


DZIEŃ CZWARTY

MODLITWA NOWENNOWA O UMOCNIENIE DUCHA CHRYSTUSOWEGO W KOŚCIELE
Modlitwa wstępna, Modlitwa za Ojczyznę, Litania do św. Andrzeja Boboli, Modlitwa nowennowa

Boże, pozostawiłeś chrześcijanom sakramenty, poprzez które dotykasz ich swoją łaską i zapewniłeś im opiekę na każdym etapie życia. Przyjmij więc nasze dziękczynienie za łaski, które otrzymuje polski naród od tylu już wieków. Spraw, niech nadal podąża Drogą, którą Ty jesteś, kieruje się w życiu Prawdą, którą Ty objawiłeś i wybiera Życie, którym Ty jesteś, Chryste.
Niech członkowie Kościoła nie pokładają wiary w doczesności, a dobra tego świata nigdy nie przesłonią nam Ciebie. Niech złudne radości ziemskie nie oderwą nas od troski o zbawienie wieczne. Niech Kościół nadal będzie światłem, zapraszającym do swej wspólnoty wszystkich, także swoich nieprzyjaciół.
Ty zaś, święty Andrzeju, który tylu ludziom pomogłeś powrócić do Kościoła, wypraszaj łaski naszemu narodowi, aby obronił się przed czyhającym jak lew szatanem, który chce nas pożreć. Upraszaj swoim rodakom mądrość, aby nosili w sobie odpowiedzialność za Kościół w Ojczyźnie i śpieszyli z pomocą tym, którzy pogubili się w życiu. Amen.


DZIEŃ PIĄTY

Intencja: O PRAWDZIWĄ POBOŻNOŚĆ W NARODZIE POLSKIM
Modlitwa wstępna, Modlitwa za Ojczyznę, Litania do św. Andrzeja Boboli, Modlitwa nowennowa

Panie, Ty naród polski głęboko zapisałeś w swym Sercu i otoczyłeś wyjątkową opieką. Przez wieki dajesz dowody, że jesteś dobrym Ojcem, który wyprowadza swe dzieci z różnych niebezpieczeństw i dba o ich prawdziwą, chrześcijańską duchowość. Dziękujemy Ci za to, a szczególnie za dobrych przewodników, którzy uczyli Polaków szczerej pobożności oraz ubogacali nią Kościół. To dzięki nim Polska stała się znakiem wierności Tobie i Ewangelii.

Dziś bije dziejowa godzina, która wzywa nas do opowiedzenia się, za kim chcemy iść i kogo chcemy słuchać. Czy najważniejszy będzie dla nas Jezus Chrystus i Jego nauka? Czy będą to wartości, które tylko od ludzi pochodzą? Prosimy Cię Jezu, pomóż naszemu narodowi potwierdzić dokonany przed wiekami wybór przynależności do rodziny narodów chrześcijańskich. Niech troska o pogłębione życie religijne, o umocnienie wiary, wierność modlitwie, świadome uczestnictwo we Mszy św., lektura Pisma Świętego prowadzą nas ku prawdziwej pobożności.

Św. Andrzeju Bobolo, nieugięty w wierze aż do przelania krwi, uproś narodowi polskiemu łaskę prawdziwej pobożności przejawiającej się w wierności Chrystusowi i Jego przykazaniu miłości. Patronie Polski, ochraniaj Ojczyznę przed mocami ciemności i prowadź ją do zwycięstwa. Amen.


DZIEŃ SZÓSTY

MODLITWA NOWENNOWA O ŻYCIE ZGODNE Z WIARĄ
Modlitwa wstępna, Modlitwa za Ojczyznę, Litania do św. Andrzeja Boboli, Modlitwa nowennowa

Jezu, pragniesz mieć serce każdego człowieka na własność, bo uczyniłeś je mieszkaniem dla siebie i chcesz, aby było ono czyste i nieskalane. Wzywasz chrześcijan do pracy nad sobą i walki z grzechem: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przekonujesz nas, abyśmy w swym życiu postępowali zgodnie z wyznawaną wiarą. Przestrzegałeś przed zatwardziałością serca, abyśmy nie byli podobni do faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Ostrzegałeś: Uważajcie na to, czego słuchacie, uważajcie za kim idziecie.

Spraw więc, Jezu, abyśmy jako Twoi wyznawcy pielęgnowali cnoty, w których masz upodobanie: pokorę, cichość, czystość, męstwo, miłość. Oświecaj nasz rozum, abyśmy podążali stromą drogą i wchodzili przez ciasną bramę, która wiedzie ku życiu z Tobą. Umocnij naszą wolę, wzmacniaj zalęknione serce i spraw, abyśmy żyli zgodnie z Ewangelią.

Święty Andrzeju Bobolo, mężny zwycięzco pokus na szlakach życia i przekonujący świadku życia zgodnego z wyznawaną wiarą, bądź dla nas niezawodnym, wypróbowanym przewodnikiem w drodze do Królestwa Bożego. W dzisiejszym świecie, pełnym niebezpieczeństw i zagrożeń, uproś nam łaskę życia wiernego Chrystusowi. Amen


DZIEŃ SIÓDMY

Intencja: ZA DUCHOWIEŃSTWO I OSOBY KONSEKROWANE
Modlitwa wstępna, Modlitwa za Ojczyznę, Litania do św. Andrzeja Boboli, Modlitwa nowennowa

Jezu Chryste, Wiekuisty Kapłanie, wybierasz sobie ludzi do służby kapłańskiej i posyłasz ich do pracy w Kościele. Dziękujemy Ci za każde powołanie do życia konsekrowanego. Dziękujemy za dobrych przewodników duchowych i przekonujących świadków umiłowania Kościoła. Dziękujemy szczególnie za tych, którzy byli Ci wierni aż po śmierć. To dzięki kapłanom wielu chrześcijan poznało Ciebie i Kościół, z ich pomocą dąży do świętości i zbawienia.

Spójrz więc na tych, którzy poszli za Tobą i służą Twemu ludowi. Polecamy Ci, Jezu, Ojca Świętego, biskupów, kapłanów i osoby życia konsekrowanego. Prosimy, niech będą Ci wierne, zdolne do poświęcenia i ofiary, gorliwe w pracy na Twoją chwałę. Panie, ustrzeż wszystkich od złego. Niech wytrwają przy Tobie, miłując Kościół i Ojczyznę.

Święty Andrzeju, pokonałeś wiele przeszkód, wspinając się na wyżyny świętości kapłańskiej i zakonnej. Praca, którą podjąłeś nad sobą, uczyniła z ciebie świadka wiernego swemu Mistrzowi, aż po męczeńską śmierć. Dzisiaj czuwaj z Nieba nad polskimi duchownymi i proś o łaski, aby wstępowali w twoje ślady. Możny orędowniku u tronu Bożego, wspieraj swych braci, kapłanów i zakonników, którzy podobnie jak ty walczą o zbawienie dla siebie i bliźnich. Amen.


DZIEŃ ÓSMY

Intencja: ZA RZĄDZĄCYCH I WSZYSTKIE STANY W POLSCE
Modlitwa wstępna, Modlitwa za Ojczyznę, Litania do św. Andrzeja Boboli, Modlitwa nowennowa

Boże, Tyś przez tak liczne wieki, otaczał Polskę blaskiem potęgi i chwały. Dawałeś jej wielu mądrych przywódców, którzy podejmowali decyzje niosące jej pomyślność i rozwój. Dziękujemy Ci za uczciwych i sprawiedliwych rządzących. Dziękujemy za tych, którzy dobro Ojczyzny widzieli w poszanowaniu Boga i Jego praw na polskiej ziemi. Dziękujemy za tych, którzy swoją krwią potwierdzili miłość do Polski.

Dziś Boże, Ojczyzna potrzebuje takich właśnie przywódców. Prosimy o pomoc dla tych, którzy sprawują dziś rządy w naszym kraju. Niech godnie i z pożytkiem dla dobra obywateli pełnią ten zaszczytny i odpowiedzialny obowiązek. Synu Boży, spójrz na utrudzonych Polaków i spraw, aby ich praca dawała utrzymanie rodzinie oraz by się przez nią uświęcali. Wejrzyj na polski naród i napełnij go miłością do Ciebie i do Ojczyzny. Zachowaj lud polski od bezbożności, obojętności i pychy. Młodzież i dzieci otocz troskliwą miłością i obroń przed atakami złowrogich prądów.

Święty Andrzeju, jaśniejąca gwiazdo na polskim niebie, promieniujący blaskiem cnót, ochraniaj naszą ziemię, strzeż naszych miast i wiosek. Uproś pojednanie w narodzie, a wyznawcom Chrystusa wytrwanie w jednym, świętym, powszechnym i apostolskim Kościele. Patronie Polski, prowadź Ojczyznę także i dzisiaj na szczyty nowej potęgi i chwały. Amen.


DZIEŃ DZIEWIĄTY

Intencja: O ŻYCIE W ŁASCE BOŻEJ I O DAR ŁASKI DLA KAŻDEJ DUSZY
Modlitwa wstępna, Modlitwa za Ojczyznę, Litania do św. Andrzeja Boboli, Modlitwa nowennowa

W tym ostatnim dniu nowenny prosimy Ciebie, Boże:

  • zachowaj w nas żywą i mocną wiarę
  • pomóż nam zobaczyć Jezusa w Eucharystii
  • napełnij nas miłością do wszystkich ludzi, także naszych nieprzyjaciół
  • daj nam łaskę życia zgodnego z Ewangelią
  • prowadź nas drogami Twoich przykazań
  • wzbudź w nas umiłowanie modlitwy
  • tchnij pragnienie nieustannego nawracania się do Ciebie i spraw, abyśmy żyli w łasce uświęcającej.

Boże, spraw, abyś był dla nas najważniejszy, abyśmy troszczyli się o życie nadprzyrodzone, abyśmy byli Twoją świątynią i mieszkaniem Twego Ducha. Spraw, abyśmy wzrastali w świętości, godnie przyjmowali sakramenty, unikali grzechu i byli miłosierni. Niech zawsze towarzyszy nam Twoja pomoc w drodze do świętości, abyśmy znajdowali pokój i szczęście, którego świat dać nam nie może.

Święty Andrzeju, niech twoje wstawiennictwo u Matki Bożej, szafarki Bożych łask, Twojej i naszej Królowej i Pani, wybłaga te łaski u Boga. Ufamy, że mimo naszych grzechów i upadków twoja opieka nad nami, Męczenniku, sprawi, że okażemy się godni miłości Serca Bożego już tu na ziemi, w godzinie śmierci i w wieczności. Amen


Tekst nowenny: strachocina.przemyska.pl

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę