Nasze projekty

Bp Wiesław Mering złożył rezygnację z urzędu biskupa włocławskiego

10 grudnia bp Wiesław Mering skończy 75 lat, co oznacza, że w świetle prawa kanonicznego osiągnie wiek emerytalny. Za pośrednictwem nuncjatury dokument o rezygnacji został przekazany papieżowi Franciszkowi.

Zgodnie z kanonem 401 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, „Biskup diecezjalny, który ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia, jest proszony o złożenie na ręce Papieża rezygnacji z zajmowanego urzędu. Po rozważeniu wszystkich okoliczności, Papież podejmie decyzję”.

Biskup Włocławski Wiesław Mering złożył na ręce papieża Franciszka rezygnację z pełnionego przez siebie urzędu biskupa diecezjalnego. Odpowiednie pisma zostały przekazane do Watykanu za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej w Polsce. 10 grudnia skończy 75 lat.

Biskup włocławski od 2003 roku

Reklama
Reklama

Ks. Wiesław Alojzy Mering urodził się 10 grudnia 1945 r. w Żukowie koło Gdańska. Święcenia kapłańskie przyjął w 1972 roku w Gdyni. Ukończył studia doktoranckie na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a przez rok studiował teologię na Uniwersytecie Nauk Humanistycznych w Strasburgu, jako stypendysta rządu francuskiego, uzyskując tam stopień licencjata.

W 1992 r. został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, w którym od wielu lat wykłada wstęp do filozofii, metafizykę, historię filozofii i antropologię filozoficzną.

W 1996 r. ks. Mering opublikował książkę „Wstęp do filozofii”. Jest też autorem skryptu z metafizyki oraz ponad 200 artykułów naukowych, publicystycznych, o tematyce religijnej i światopoglądowej, które ukazały się m.in. w „Przewodniku Katolickim”, „Gościu Niedzielnym”, Pielgrzymie” i „Studiach Pelplińskich”.

Reklama
Reklama

W dniu 25 marca 2003 r. został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem włocławskim. Za dewizę swej posługi przyjął słowa „Iustitia, pax et gaudium”, zaczerpnięte z Listu św. Pawła do Rzymian (14,17): „Królestwo Boże (…) to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym”.

os/diecezja.wloclawek.pl/Stacja7

 

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas na Patronite