Biskupi zobowiązali Caritas Polska do wyjaśnienia zarzutów

Rzecznik KEP poinformował dziś w komunikacie, że biskupi obecni na zebraniu Rady Biskupów Diecezjalnych 27 sierpnia br. zobowiązali Komisję Nadzorczą Caritas Polska do wyjaśnienia zarzutów dotyczących kwestii zarządzania kościelną organizacją charytatywną

Polub nas na Facebooku!

Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski,  koordynuje pracę 44 Caritas diecezjalnych w Polsce. Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, a także imigrantom i uchodźcom. Pomaga ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski. Dyrektorem Caritas Polska od 2017 r. jest ks. Marcin Iżycki. Przewodniczącym Komisji Nadzorczej jest bp Wiesław Szlachetka.

Publikujemy pełną treść komunikatu:

Biskupi obecni na zebraniu Rady Biskupów Diecezjalnych 27 sierpnia br. na Jasnej Górze zobowiązali Komisję Nadzorczą Caritas Polska do wyjaśnienia zarzutów dotyczących kwestii zarządzania Caritas Polska.

ks. Paweł Rytel-Andrianik

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 21 września 2019

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

“To jest czas świeckich w Kościele”

W sobotę 21 września w Gnieźnie zainaugurowało działalność Prymasowskie Studium Teologiczno-Pastoralne. To nowa propozycja dla świeckich, która zrodziła się, by zmierzyć się z wyzwaniami, wobec których stają ludzie wierzący "w czasach pluralizmu poglądów, opinii i wielości stylów życia”.

Polub nas na Facebooku!

„Wydaje się, że dzisiaj, w czasach, w których żyjemy, właśnie na osobach świeckich spoczywa znaczna odpowiedzialność, aby prowadzić życie Kościoła dalej. Aby – jeśli chcemy użyć terminu, że Kościół jest w kryzysie – z tego kryzysu wychodzić” – mówił w sobotę w Gnieźnie bp Krzysztof Wętkowski.

Biskup pomocniczy gnieźnieński przewodniczył Mszy św. inaugurującej działalność Prymasowskiego Studium Teologiczno-Pastoralnego. To nowa propozycja w archidiecezji gnieźnieńskiej, adresowana do katolików świeckich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę teologiczną, pogłębić wiarę, a także podjąć pastoralną posługę w parafiach jako nadzwyczajni szafarze Eucharystii lub w poradnictwie rodzinnym.

„Powołanie nie dotyczy tylko księdza czy zakonnicy. Każdy chrześcijanin jest powołany. Co więcej, wydaje się, że dzisiaj, w czasach, w których żyjemy, właśnie na osobach świeckich spoczywa znaczna odpowiedzialność, aby prowadzić życie Kościoła dalej. Aby – jeśli chcemy użyć terminu, że Kościół jest w kryzysie – z tego kryzysu wychodzić” – mówił w homilii biskup pomocniczy gnieźnieński podkreślając dalej, że nie da się tego zrobić bez odpowiedniego przygotowania intelektualnego, ale przede wszystkim nie da się tego zrobić bez wiary.

„ Kościół miał i ma wystarczająco dużo zamieszania przez niewierzących teologów, przez tych, którzy uważają, że niepotrzebny jest żaden kontakt z Bogiem, że wystarczy podchodzić do wszystkiego w sposób racjonalny i przemyślany, a najlepiej kwestionować wszystko to, w co wierzono przez całe pokolenia. Myślę więc, że czas odnowy, który z całą pewnością przyjdzie, będzie czasem ludzi świeckich” – stwierdził bp Wętkowski.

Dał też słuchaczom trzy wskazówki, czyniąc je jednocześnie swoimi życzeniami.

„Życzę wam, abyście wierzyli w Boga, ufali Chrystusowi i nie byli naiwni. Wielu ludzi, także chrześcijan, myli dziś miłosierdzie z naiwnością, a czytając Ewangelię widzimy dokładnie, jak realistycznie do życia i świata podchodził Jezus. Tego więc trzeba się uczyć” – podkreślił na koniec biskup pomocniczy gnieźnieński.

Powołane przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Wojciecha Polaka Prymasowskie Studium Teologiczno-Pastoralne adresowane jest do katolików świeckich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę teologiczną i jednocześnie pogłębić wiarę, a obowiązkowe dla osób, które zamierzają podjąć pastoralną posługę w parafiach jako nadzwyczajni szafarze Eucharystii lub zamierzają pomagać w poradnictwie rodzinnym.

„Studium zrodziło się w kontekście wyzwań, wobec których stajemy jako ludzie wierzący w czasach pluralizmu poglądów, opinii i wielości stylów życia” – mówi dyrektor studium ks. dr hab. Maciej Olczyk.

Jak dodaje, różnorodność z jednej strony stanowi pewne bogactwo, z drugiej jednak niesie ryzyko zagubienia spraw najistotniejszych. W takich okolicznościach także wiara zostaje wystawiona na poważną próbę.

„Nie tylko wiara i niewiara stawiane są dziś na równi, ale bywa, że swoista moda na ateizm spycha wiarę za kulisy spraw życiowo ważnych. Dlatego z jednej strony modlitewne przylgnięcie do Pana Boga, a z drugiej pogłębianie znajomości treści naszej wiary stanowią duchowe wzmocnienie dla chrześcijan, od których wielokrotnie żąda się dziś uzasadnienia swoich przekonań” – dodaje ks. Olczyk.

Dwuletni program studium przybliża wybrane zagadnienia z zakresu teologii biblijnej, dogmatycznej, moralnej, pastoralnej, historii Kościoła, liturgiki, nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie, katolickiej nauki społecznej oraz kultury i sztuki chrześcijańskiej. Zasadniczą część zajęć tworzy tzw. „kanon teologiczno-pastoralny”. Jego uzupełnieniem są zajęcia tzw. specjalizacji: liturgicznej i małżeńskiej, które pozostawia się wolnemu wyborowi słuchaczy oraz profilu planowanego zaangażowania duszpasterskiego.

Zajęcia odbywać się będą w jedną sobotę w miesiącu w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie.

Warto dodać, że ponad połowa uczestników studium to osoby niewiążące studiowania z przyszłą aktywnością pastoralną. Pozostałą część stanowią kandydaci do posługi nadzwyczajnego szafarza Eucharystii (ok. 30%) oraz osoby planujące lub już zaangażowane w pomoc małżonkom i rodzinom (20%).

KAI/awo

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap