Nasze projekty

Abp Polak: kapłaństwo nie ogranicza się do niedzielnej posługi

Prymas Polski podkreślił, że "kapłańskie życie i posługiwanie nie jest rozrywką na weekend".

fot. Archidiecezja Gnieźnieńska/facebook.com

Metropolita gnieźnieński modlił się w południe w katedrze gnieźnieńskiej z księżmi obchodzącymi w tym roku 25-lecie święceń kapłańskich, a posługującymi obecnie zarówno w archidiecezji gnieźnieńskiej, jak i sąsiedniej diecezji bydgoskiej.

„Powołanie to postawy, jakie przyjmujemy każdego dnia”

W homilii za apostołem Pawłem prosił, by nie opuszczali się w gorliwości, w ucisku byli cierpliwi, a w modlitwie wytrwali. Ktoś, komentując te słowa dość mocno stwierdził, że chrześcijaństwo to nie rozrywka na weekend. Wymaga oddania, konsekwencji, poświęcenia czasu Bogu i wykrzesania w sobie energii, by pełnić Jego wolę nawet wtedy, gdy wiąże się to z trudnościami – mówił abp Wojciech Polak.

I nasze kapłańskie życie i kapłańskie posługiwanie nie jest rozrywką na weekend. Nie ogranicza się przecież i nie może nigdy ograniczać do niedzielnej posługi naszym siostrom i braciom. Dotyka bowiem naszej codzienności i wymaga pokonywania w nas tego, co powoduje utratę Bożego Ducha – podkreślił, dodając, że kapłaństwo to zawsze najpierw kwestia tożsamości, a nie jakości i efektywności w wykonywaniu poszczególnych zadań.

Reklama

Powołanie to postawy, jakie przyjmujemy każdego dnia – zaznaczył prymas, powtarzając słowa, jakie księża jubilaci usłyszeli przed ćwierćwieczem z ust szafarza święceń abp. Henryka Muszyńskiego.

„Trzeba nie dać się sparaliżować przez strach”

Trzeba więc – kontynuował – nie skupiać się nigdy na samych sobie, na naszych zmartwieniach i obawach. Trzeba nie dać się sparaliżować przez strach czy lęk, przez wygodę i zagrażającą nam, niestety, z upływem lat jakąś duchową przeciętność czy wręcz zniechęcenie, które może być skutkiem doświadczenia w życiu takich czy innych porażek – mówił.

Przed takimi postawami bronić nas będzie bycie w duchowej jedności z innymi, współodczuwanie z tymi, do których jesteśmy posłani. Nie oddzielenie czy izolacja, nie separacja, obojętność, czy wykorzystywanie posiadanej roli do zaspokajania naszych własnych potrzeb i wygód, ale zdolność bycia z drugimi i dla drugich – podkreślił prymas powtarzając raz jeszcze za św. Pawłem: „nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne”.

Reklama

Metropolita gnieźnieński prosił też, by świeccy modlili się za swoich kapłanów i o nowe powołania, a wskazując na Maryję, której pełną pośpiechu wędrówkę do świętej Elżbiety Kościół dziś wspomina, prosił księży jubilatów, by przyjęli to jako wyraz troskliwego przynaglenia do dalszej służby.

kh, KAI/Stacja7

Reklama
Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę