Proszę usiąść

Mówiąc o uczciwości myślimy automatycznie o tych wszystkich historiach, gdy ktoś znajduje walizkę wypełnioną setkami banknotów (bo akurat milionerowi zachciało się przejechać autobusem) i decyduje się na oddanie jej prawowitemu właścicielowi.

Mateusz Ochman
Mateusz
Ochman
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

A przecież to wcale nie musi być akcja z tak wielkim rozmachem. Bo uczciwość to metoda małych kroczków.

Skoro już przy autobusach jesteśmy zdecyduję się na małe wyznanie: zdarza mi się nimi jeździć. Często-gęsto. I tak samo często obserwuję najzwyczajniejszą w świecie chamówę, gdy młodzi robią wszystko, żeby nie ustąpić starszym osobom miejsca. I gęsto się z tego tłumaczą. Szczególnie w internecie. Wystarczy zajrzeć na jakiegoś kwejkoida czy inne demotywatory.

"Stare babska mają siłę biec do autobusu, a już trzech przystanków nie dadzą rady ustać?"; "Gdzie ci wszyscy emeryci jeżdżą o siódmej rano?"; "Wracam styrany z pracy, więc mam prawo posiedzieć"; "Powinny się staruchy cieszyć, że w ogóle mają zniżki, bo to za moje podatki, niech więc sobie postoją".

Hola amigos! Ja też nie wiem skąd niespożyte siły w tych starszych osobach. Też zastanawiam się co mają do załatawienia na mieście w porze, którą sam uznaję jeszcze za nocną. Też wracam do domu zmęczony, mimo, iż moja praca nie polega na przerzucaniu węgla do piwnicy. Ale postawmy sprawę jasno: kto bez uzasadnionej przyczyny nie ustępuje miejsca osobom starszym ten jest nieuczciwy. Tak, nieuczciwy.

Dlatego nie ma, że nóżki bolą, że oczka się kleją, że za bilecik się zapłaciło. Nie ma, że babcia biegła do autobusu, dziadek mógł zostać w domu, i że na dodatek mają zniżki na komunikację z naszych podatków (nawiasem mówiąc, uczniu i studencie, chyba nie wiesz skąd się biorą twoje zniżki…). Gdy do autobusu wejdzie osoba, której włosy pokryte są siwizną (nie dotyczy – póki co – Huberta Urbańskiego) ładnie wstajemy i zachęcającym gestem wskazujemy wolne miejsce mówiąc "proszę usiąść". Za jakiś czas sami tego doświadczymy.

Mateusz Ochman

Mateusz Ochman

Specjalista ds. social media. Autor bloga “Bóg, honor & rock`n`roll” oraz programu “Brzytwa Ochmana”.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Mateusz Ochman
Mateusz
Ochman
zobacz artykuly tego autora >

Oazowy słowniczek

Podziel się na: Facebook Twitter Email Kopiuj link Foska Popularna nazwa symbolu oazy, którego nazwa bierze się z greckich słów ΦΩΣ ΖΩΗ (Fos – Zoe – Światło-Życie). Greckie słowa „światło” i „życie”, krzyżujące się na literze „omega”, która tutaj jest symbolem Ducha Świętego (jako Tego, który jest wszystkim) i ułożone w kształt krzyża tworzą symbol oazy. Deuterokatechumenat Etap formacji oazowej, […]

Anna Dąbrowska
Anna
Dąbrowska
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Foska

Popularna nazwa symbolu oazy, którego nazwa bierze się z greckich słów ΦΩΣ ΖΩΗ (Fos – Zoe – Światło-Życie). Greckie słowa „światło” i „życie”, krzyżujące się na literze „omega”, która tutaj jest symbolem Ducha Świętego (jako Tego, który jest wszystkim) i ułożone w kształt krzyża tworzą symbol oazy.

Deuterokatechumenat

Etap formacji oazowej, który nawiązuje do znanego już w początkach chrześcijaństwa katechumenatu. Katechumenat to trwający od roku do kilku lat okres przygotowania dorosłych ludzi do chrztu. Deuterokatechumenat, to powtórzony, drugi katechumenat. W oazie jest etapem formacji ludzi już ochrzczonych. Ma on prowadzić do odkrycia pełni życia płynącego z sakramentów. Celem deuterokatechumenatu jest stanie się dojrzałym chrześcijaninem, kimś, kto zdobywa innych dla Chrystusa. Deuterokatechumenat jest oparty na Obrzędach chrześcijańskiego wtajemniczenia. Do deuterokatechumenatu należy oazowicz, który przeszedł etap ewangelizacji, wyraził pragnienie wejścia do deuterokatechumenatu i został do niego przyjęty. Etap formacji deuterokatechumenalnej w Ruchu Światło-Życie trwa 2-3 lata.

Oazowy słowniczek

Drogowskazy Nowego Człowieka

To ujęty w 10 punktów program formacyjny oazy (inna nazwa to „10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej”) realizowany od I niedzieli adwentu do uroczystości Zesłania Ducha Świętego

1. JEZUS CHRYSTUS jest moim Światłem i Życiem oraz jedyną Drogą do Ojca; Przyjąłem Go jako mojego Pana i Zbawiciela; oddałem Mu swoje życie, aby nim kierował.

2. NIEPOKALANA jest dla mnie najdoskonalszym wzorem Nowego Człowieka oddanego całkowicie w Duchu Świętym Chrystusowi, Jego słowu i dziełu; dlatego oddaję się Jej, rozważam z Nią w Różańcu tajemnice zbawienia i naśladuję Ją.

3. DUCH ŚWIĘTY namaścił Jezusa; dzięki Chrystusowi i ja otrzymałem Ducha Świętego, który sprawił, że narodziłem się na nowo do życia dziecka Bożego skierowanego w miłości i posłuszeństwie ku Ojcu; dlatego chcę prowadzić życie w Duchu, poddając się Jego tchnieniu i mocy.

4. KOŚCIÓŁ – wspólnota pielgrzymujących ludu Bożego, zjednoczona z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym jest jedynym środowiskiem życia, w którym może rozwijać się Nowy Człowiek; chcę wzrastać coraz głębiej w tę braterską wspólnotę poprzez żywą komórkę małej grupy w ramach Kościoła lokalnego, który jest znakiem i urzeczywistnieniem Kościoła powszechnego.

5. SŁOWO BOŻE stanie się dla mnie światłem życia, jeżeli będę podejmował stały wysiłek zachowania go, pójścia za nim i czynienia go słowem życia; chcę karmić się nim jak najczęściej szczególnie poprzez osobiste i wspólne z braćmi studiowanie Pisma świętego.

6. MODLITWA jest oddechem Nowego Życia, wielkim przywilejem i radością Nowego Człowieka, źródłem mocy i dziełem Ducha Świętego w nas; dlatego chcę być wierny praktyce codziennego namiotu spotkania.

7. LITURGIA, szczególnie eucharystyczna, jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym, znakiem objawiającym i urzeczywistniającym tajemnicę Kościoła – wspólnoty oraz źródłem i szczytem jego życia; dlatego chcę zawsze jak najpełniej w niej uczestniczyć, a moim zaszczytem i radością jest służba w zgromadzeniu liturgicznym według zaleceń soborowej odnowy liturgii.

8. ŚWIADECTWO słowa i życia jest nakazem Pana, który chce, aby światłość nasza świeciła przed ludźmi i dlatego obiecał nam moc Ducha Świętego, abyśmy mogli stać się jego świadkami; ufając tej mocy i modląc, się o nią chcę przy każdej okazji wyznawać Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela.

9. NOWA KULTURA polega na uwolnieniu człowieka od wszystkiego, co poniża jego godność, oraz na rozwijaniu wartości osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia; jest ona dziś bardzo potrzebną formą świadectwa i ewangelizacji; moim świadectwem w tej dziedzinie będzie więc ofiara całkowitej abstynencji od alkoholu, tytoniu i wszelkich narkotyków oraz szerzenie kultury czystości i skromności jako wyrazu szacunku dla osoby.

10. AGAPE czyli piękna miłość, którą Duch Święty rozlewa w sercach naszych, dzięki której osoba może odnaleźć się w pełni przez bezinteresowny dar z siebie (KDK 24) dla Boga i bliźnich, jest najwyższą formą świadectwa i urzeczywistniania się osoby; dlatego poprzez stałą metanoię, przekreślanie swego egoizmu, naśladowanie Chrystusowego krzyża, chcę wdrażać się w postawę bezinteresownej służby – diakonii, służąc na wzór Syna Człowieczego wspólnocie Kościoła oraz wszystkim braciom, zwłaszcza najmniejszym i uciśnionym.

Oazowy słowniczek

Namiot spotkania

Codzienna modlitwa osobista z Biblią w ręku. Nazwa tej modlitwy została zaczerpnięta z Księgi Wyjścia (33,7-14). Pośród namiotów rozbitych na pustyni przez naród wybrany zdążający do Ziemi Obiecanej Mojżesz rozbił osobny namiot, w którym każdy człowiek mógł spotkać się z Bogiem

Stopnie oazy

OAZA DZIECI BOŻYCH – MINISTRANCI I SCHOLE DZIEWCZĘCE (ODB)

I stopień Oazy dla ministrantów i scholistek (rekolekcje 7-dniowe) – dla ministrantów i uczestniczek scholi po klasie IV szkoły podstawowej.

II stopień Oazy dla ministrantów i scholistek (rekolekcje 7-dniowe) – dla ministrantów i uczestniczek scholi po klasie V szkoły podstawowej.

II stopień Oazy Dzieci Bożych (rekolekcje 15-dniowe) – ministranci i uczestniczki scholi po klasie V szkoły podstawowej.

III stopień Oazy Dzieci Bożych – przewidziany dla ministrantów i uczestniczek scholi po klasie VI szkoły podstawowej.

MŁODZIEŻ – OAZA NOWEJ DROGI (OND)

I stopień Oazy Nowej Drogi – są to rekolekcje Ruchu Światło-Życie dla chłopców i dziewcząt kończących szkołę podstawową, czyli po VI klasie szkoły podstawowej.

II stopień Oazy Nowej Drogi – chłopcy i dziewczęta po I klasie gimnazjum.

III stopień Oazy Nowej Drogi – chłopcy i dziewczęta po klasie II gimnazjum.

OAZA NOWEGO ŻYCIA (ONŻ)

Stopień 0 ONŻ – chłopcy i dziewczęta po III klasie gimnazjum i starszych, którzy nigdy nie byli na rekolekcjach Ruchu Światło-Życie.

Stopień I ONŻ – chłopcy i dziewczęta po klasie III gimnazjum, którzy byli na stopniu III OND lub 0 stopniu ONŻ i uczestniczyli w całorocznych spotkaniach formacyjnych w grupie Stopień II ONŻ – chłopcy i dziewczęta po I stopniu ONŻ, którzy realizowali program formacyjny według Dziesięciu kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej.

Stopień III ONŻ – chłopcy i dziewczęta, którzy realizowali program formacyjny po II stopniu ONŻ

Diakonia, czyli służba

Ruch Światło-Życie proponuje swoim członkom wykorzystywanie otrzymanych talentów dla dobra całej wspólnoty, powołując do działania tzw. „diakonie”. To greckie słowo funkcjonuje w swoim pierwotnym znaczeniu i oznacza po porostu „służbę”. Oznacza też grupę ludzi połączonych wspólną pasją, zamiarami i celami, działającą na rzecz innych członków Ruchu.

Modlitwa spontaniczna

Zaczyna się prosto – od wezwania Ducha Świętego, by zjawił się pośród nas. To On ma być Reżyserem spotkania, my się Mu poddajemy, żadnej mowy nie przygotowujemy sobie wcześniej – i w tym właśnie tkwi spontaniczność. Jest praktykowana ma głos w czasie spotkań w małej grupie, może mieć różne formy: błagania, dziękczynienia, uwielbienia.

Domowy Kościół

To gałąź rodzinna Ruchu Światło – Życie, pomaga małżonkom żyjącym w sakramencie małżeństwa czerpać z łaski i mocy tego sakramentu, uczy ich nim żyć i celebrować go przez całe życie. Małżeństwa raz w miesiącu uczestniczą w spotkaniach kręgu, czyli w grupie od 4 do 7 małżeństw, w czasie którego modlą się, opowiadają o swoich doświadczeniach, sukcesach i porażkach w klimacie zaufania i życzliwości.

Na podst.: www.wruchu.oaza.pl

Anna Dąbrowska

Anna Dąbrowska

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Anna Dąbrowska
Anna
Dąbrowska
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap