Nasze projekty
Fot. Anastasia Zhenina/Unsplash

System diabła. Blog z piekła rodem

„System diabła. Blog z piekła rodem” to najnowsza książka Pawła Lisickiego. Publikacja została napisana w formie bloga, którego autorem jest książę ciemności - szatan. Poprzez zapiski diabła Paweł Lisicki komentuje niełatwą rzeczywistość. To zaskakująca, przewrotna, przenikliwa i bardzo pouczająca lektura.

Reklama

Rozmowa z Pawłem Lisickim – dziennikarzem, publicystą i autorem książki „System diabła. Blog z piekła rodem”.

W swojej książce „System diabła. Blog z piekła rodem” pisze Pan, że wiele osób ma folklorystyczne wyobrażenia diabła: jako stwora z rogami i kopytami oraz widłami, biegającego i cuchnącego siarką. Postać trochę groteskowa i lekko straszna. Istota raczej z horroru lub bajki. Ale jeśli poważnie potraktujemy przesłanie tego, co nam przekazuje Objawienie oraz czego na jego temat nauczali przecież Doktorzy i Ojcowie Kościoła – to diabeł jest jedną z najbardziej inteligentnych istot na świecie.

Paweł Lisicki: Jak wynika z lektury Pisma Świętego i późniejszych rozważań nauczycieli Kościoła, diabeł był pierwotnie jednym z najdoskonalszych aniołów. Niektórzy uważali, że należał on do grona serafinów, a więc duchów stojących najbliżej Boga. Jeden ze współczesnych teologów dominikańskich, ojciec Jean-Baptiste Golfier, opisał dokładnie kościelną, klasyczną naukę na temat diabła i jego strategii. Odwołuje się on do nauk świętego Tomasza z Akwinu i przypomina, że Lucyfer to duch, a jego grzech był natury nie cielesnej, ale czysto duchowej. To upadła inteligencja. „Niewątpliwie nie można zarzucać diabłu rozpusty i pijaństwa, lub innych tego rodzaju niegodziwych postępków, sprowadzających się do rozkoszy cielesnych, choć on to właśnie skrycie doradza takie grzechy i podżega do nich; niemniej jest on w najwyższym stopniu pyszny i zawistny” – pisał święty Augustyn. Diabeł jest przebiegły, inteligentny i ma ogromną wiedzę. Nie przeszkadza mu w tym grzech, czyli pycha, która jest „nieuporządkowanym pragnieniem własnej wielkości. (…) i ona rzeczywiście oddziela od Boga”. Można śmiało powiedzieć, że diabelska inteligencja przewyższa ludzką.

Diabeł korzysta z tego, że ludzie przestali w niego wierzyć. Czerpie z tego, że stał się anonimowy.

Anonimowość to klucz do zwycięstwa mocy ciemności. Dla współczesnych ludzi zło to struktura, symbol, układ społeczny. Tym samym zapomina się o środkach, do których w walce z Szatanem odwoływał się Kościół. Tak samo nie próbuje się analizować zdarzeń historycznych i ziemskich jako przejawów świadomego działania mocy wyższych, także diabelskich. A przecież Nowy Testament wyraźnie pokazuje jak ważnym elementem misji Jezusa była walka z diabłami. Wypędzanie demonów było najbardziej wyrazistym znakiem nadejścia Królestwa Bożego.

Reklama

W swojej książce starał się Pan pokazać, że diabeł występuje jako zło osobowe, które potrafi opętać poszczególnych ludzi, ale przede wszystkim działa poprzez wpuszczenie do ludzkości wirusów jakimi są chore idee, które potrafią zarazić i doprowadzić do choroby oraz zapaści całe społeczeństwa.

Dokładnie tak jest. Te fałszywe idee przypominają faktycznie wirusy, które szerzą duchową chorobę. Staram się pokazać jak one krążą, jak się rozwijają, jakie są ich konsekwencje. Na przykład pierwsze pomysły stworzenia całkiem nowego człowieka pojawiają się już w XVIII wieku, kiedy to mówi się o człowieku maszynie i marzy się o powrocie do stanu rajskiej niewinności. U Locke’a pojawia się przekonanie, że nasza świadomość to tabula rasa, niezapisana tablica, że nie istnieją wieczne, wrodzone, dostępne rozumowi prawdy. Rousseau wierzy, że zło jest skutkiem struktury społecznej, a nie wewnętrznego upadku człowieka. Wymyśla pojęcie „woli powszechnej”, w imieniu której wąska grupka oświeconych może dokonywać radykalnego przewrotu. Jakobini uznają terror za właściwy sposób radzenia sobie z opornymi – to ci, którzy nie pasują do nowej ludzkości. Później, w połowie XIX wieku w Manifeście komunistycznym obraz przyszłej ludzkości staje się bardziej wyraźny. Trzeba zniszczyć wieczne prawdy, trzeba, mówiąc językiem Marksa, poddać radykalnej krytyce wszystko co istnieje, trzeba stworzyć ludzkość i naturę od nowa. Na początku XX wieku Trocki mówi jasno, że obecna natura człowieka musi zostać zmieniona, że komunizm doprowadzi do powstania nowego gatunku nadczłowieka. Dzisiaj te oszalałe pomysły również próbuje się wprowadzić w życie, stąd projekty transhumanizmu.

Czy głównym celem diabła jest doprowadzenie do potępienia jak największej liczby ludzi?

Głównym celem diabła jest, parafrazując Mefistofelesa z „Fausta”, doprowadzenie do nicości, bo „nic co istnieje nie zasługuje na istnienie”. Oczywiście, w największym stopniu dotyczy to człowieka, bo jest bytem rozumnym, a więc najwyższym stworzeniem cielesnym. Dlatego diabeł chce, i to jest cel główny, zniszczyć ludzkość. Drugim, ubocznym, jest zdobycie jak najwięcej dusz i zapełnienie piekła.

Czy diabeł przyjął taki mechanizm działania, że opanowuje organizm i „paraliżuje” zdolność myślenia? Sprawia, że świadomość staje się coraz bardziej otępiała? Z coraz większą łatwością wtedy przyjmuje się rozszerzanie zła. Później następuje skok, kiedy z mniejszego zła robi się po prostu dobro. A potem robi się nie tylko zwykłe dobro, ale wręcz obowiązek. Tak na przykład było w przypadku uregulowań prawnych dotyczących aborcji.  

Diabeł działa sprytnie: pod maską dobra wprowadza w życie idee, które prowadzą do katastrofy. Jak mówiłem chce całkowicie zanegować wartość życia. Nie może tego zrobić otwarcie, bo taki pomysł zostałby odrzucony. Dlatego posuwa się krok po kroku. Aborcja to tylko jeden przykład. W imię godności życia w połowie lat 60. XX wieku kolejne państwa zezwoliły na aborcję jako na mniejsze zło pod ściśle określonymi warunkami. Teraz „mniejsze zło” przemieniło się w „podstawowe prawo człowieka”, tzw. „prawo reprodukcyjne” i powoli staje się znakiem godności kobiety. Opisuję to dokładnie w książce.

Reklama

Dlaczego książka ma tytuł „System diabła”. Czy mógłby Pan wyjaśnić skąd słowo „system”?

System to inaczej zestaw powiązanych idei, które nawzajem się napędzają, bo stanowią jedną całość. System ma charakter uniwersalny, obejmuje wszystkie aspekty życia, odnosi się do wszystkich zjawisk, powstaje i realizuje się w czasie, a więc jest procesem. System, to inaczej uniwersalny projekt, który ma doprowadzić do „nieubłaganej krytyki całego istnienia”, ma uczynić życie czymś niewartym wyboru. System oznacza totalność i precyzyjność. Dlatego różne współczesne idee się zazębiają, łączą, przenikają: bo są częściami tego samego systemu zniewolenia człowieka i chcą odebrać mu wymiar duchowy i transcendentny. Stąd tytuł książki: sądzę, że diabeł właśnie taki nieludzki system chce zbudować.

Wywiad jest materiałem prasowym Wydawnictwa Fronda

Reklama

System diabła. Blog z piekła rodem
Paweł Lisicki

Publikacja została napisana w formie bloga, którego autorem jest książę ciemności – szatan. Poprzez zapiski diabła Paweł Lisicki komentuje niełatwą rzeczywistość. To zaskakująca, przewrotna, przenikliwa i bardzo pouczająca lektura.

KUP KSIĄŻKĘ>>>


Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę