Nasze projekty
Fot. Zasoby Wydawnictwa Fronda

Trwa Nowenna przed beatyfikacją Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Już niebawem odbędzie się, długo wyczekiwana beatyfikacja Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dołącz do wspólnej modlitwy i przygotuj się do tego wyjątkowego wydarzenia.

Reklama

Już 12 września w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbędzie się beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Z tej okazji Archidiecezja Krakowska przygotowała dziewięciotygodniową nowennę przypominającą postać Prymasa, ale i pozwalającą głębiej przeżyć ten czas. Najważniejszym dniem każdego tygodnia nowenny jest sobota – dzień poświęcony Maryi.

NABOŻEŃSTWO W SOBOTĘ 17 lipca 2021 r.

Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Nieszczęściem jest zajmowanie się całym światem kosztem własnej ojczyzny.

Reklama

Rozważanie wprowadzające

Przeżywając dziewięciotygodniową nowennę przygotowania do beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, wsłuchajmy się w słowa św. Jana Pawła II o Prymasie Tysiąclecia: Szczególnym przedmiotem medytacji uczyńcie postać niezapomnianego Prymasa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jego osobę, jego naukę, jego rolę w jakże trudnym okresie naszej historii. To wszystko uczyńcie przedmiotem medytacji i podejmijcie to wielkie i trudne dzieło, dziedzictwo przeszło tysiącletniej historii, na którym on, Kardynał Stefan, Prymas Polski, dobry pasterz, wycisnął trwałe, niezatarte piętno. Niech dzieło to podejmą z największą odpowiedzialnością pasterze Kościoła, niech podejmie je duchowieństwo, kapłani, rodziny zakonne, wierni każdego wieku i każdego zawodu. Niech podejmą je młodzi. Niech podejmie je cały Kościół i cały Naród. Każdy na swój sposób, tak jak Bóg i własne sumienie mu wskazują. Podejmijcie i prowadźcie je ku przyszłości (św. Jan Paweł II, Orędzie do Polaków, Poliklinika Gemelli, 28 V 1981).

Wstęp

Reklama

Czcigodny Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński mówił: Weźmy różaniec do ręki. To pokorne, a tak skuteczne lekarstwo na dni nawet najgroźniejsze (bp Stefan Wyszyński, List pasterski o codziennym odmawianiu Różańca świętego, 15 VIII 1947).

Podążając za tym wskazaniem Prymasa Polski, chwytamy za różaniec, by w kończącym się pierwszym tygodniu nowenny przed uroczystością beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia rozważyć część radosną różańca, poświęconą jego miłości do Ojczyzny. Sam Sługa Boży mówił o Polsce w następujący sposób: Nieszczęściem jest zajmowanie się całym światem kosztem własnej Ojczyzny (kard. Stefan Wyszyński, Przemówienie do kapłanów, 24 XII 1976). Tymi słowami Sługa Boży zachęcał do tego, by nie oglądać się na wszystkie strony, ale patrzeć w ziemię ojczystą, na której wspierając siebie, patrzymy ku niebu (Tamże).

Najpełniejszym wyrazem uznania jego zasług jest tytuł Prymasa Tysiąclecia. Św. Jan Paweł II w liście z 7 lipca 1981 roku tak wspomina swojego wieloletniego przyjaciela: Kardynał Stefan Wyszyński słusznie został nazwany Prymasem Tysiąclecia. Jemu to bowiem przypadło w udziale przeprowadzić Kościół w Polsce przez próg tej wielkiej rocznicy, która nie tylko dla Kościoła, ale także dla całego Narodu, posiadała podstawowe znaczenie. Tysiącletnia rocznica Chrztu przyjętego w 966 roku przez pierwszego historycznego władcę Polski była czymś więcej niż tylko przypomnieniem wydarzenia dziejowego z przeszłości – stała się ona nade wszystko wielkim świadectwem tożsamości, łączącym pokolenia w wymiarach dziesięciu stuleci (…). Duch tej służby stanowił szczególną dominantę trzydziestoletniego z górą pasterzowania zmarłego Prymasa, ale także całej niestrudzonej pracy Kościoła w Polsce (św. Jan Paweł II, List, Poliklinika Gemelli, 7 VII 1981).

Reklama

Prymas Tysiąclecia stał się odważnym wzorem gorącej miłości Ojczyzny i wierności zasadom, dzięki którym Polska trwa i rozwija się od ponad 1050 lat. Rozważając jego miłość do Ojczyzny, ofiarujmy dzisiejszą modlitwę w intencji Polski i Polaków w kraju i za granicą, upraszając u Boga błogosławieństwo jako warunek pomyślności naszego narodu i wzrostu wszystkiego, co w nas szlachetne i dobre.

TAJEMNICA I – ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

Posłał Bóg anioła Gabriela do Dziewicy; a Dziewicy było na imię Maryja (Łk 1, 26-27).

Zwiastun Boży pokazał nam Matkę. Dlatego radujemy się z Niej wielce i wsłuchujemy się w każde jej słowo. Każde jej zdanie ma dla nas wielkie znaczenie.

Także Słowa Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego dla nas Polaków mają ponadczasowy wymiar. Podczas uroczystości św. Stanisława w Krakowie w niedzielę 12 maja 1974 roku powiedział: Dla nas po Bogu największa miłość to Polska! Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej Ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej. Będziemy kochali wszystkich ludzi na świecie, ale w porządku miłości. Po Bogu więc, po Jezusie Chrystusie i Matce Najświętszej, po całym ładzie Bożym, nasza miłość należy się przede wszystkim naszej Ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której wyrastamy na polskiej ziemi (kard. Stefan Wyszyński, Homilia podczas uroczystości św. Stanisława BM, 12.05.1974).

Módlmy się o wierność Ojczyźnie i wzajemny szacunek w naszym narodzie. Umiłujmy to, co szlachetne i dobre, by następne pokolenia Polek i Polaków potrafiły mądrze i odpowiedzialnie czerpać z dziedzictwa, które tak pieczołowicie przechowywały pokolenia Polaków.

TAJEMNICA II – NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę (Łk 1, 39-40).

Maryja jest wrażliwa na potrzeby ludzkie. Udaje się od razu do domu Zachariasza i Elżbiety. Nie czeka na zaproszenie ze strony swojej krewnej. Służy jej, spieszy z pomocą, zaradza najrozmaitszym potrzebom.

Po latach rozumiemy, że Czcigodny Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński służył Kościołowi i Ojczyźnie z całym oddaniem i poświęceniem. Można powiedzieć z pełnym przekonaniem, że człowiek Boży żył wśród nas. Prorok żył na naszej ziemi. Znaki Boże działy się na naszych oczach. Żyjąc w tym samym kręgu Światła, które rozświetliło Jasnogórskiego Prymasa, chcemy otworzyć serca na słowa, które wypowiedział w Warszawie 4 października 1970 roku: Wielką mądrością jest umiejętność czerpania z doświadczeń przeszłości. Aby się ostać, musicie sięgnąć do tych sił w Narodzie, dzięki którym trwa on od wieków, mimo tylu niebezpieczeństw, cierpień i wojen (źródło: o. Mariusz Tabulski OSPPE, Claromontanus – Prymas Jasnogórski, [w:] Niedziela, nr 49/6 XII 2020, s. 15).

Powierzajmy Bogu nas samych i naszą umiłowaną Ojczyznę, byśmy mogli jej służyć, jak potrafimy najlepiej i za Prymasowskimi Jasnogórskimi Ślubami Narodu Polskiego u stóp Maryi składajmy: siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgania serc i porywy woli (kard. Stefan Wyszyński, Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, Komańcza, 1956).

TAJEMNICA III – NARODZENIE PANA JEZUSA

Kiedy Maryja z Józefem przebywali w Betlejem, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania (Łk 2, 6).

Maryja przyniosła Boga na świat. Ona przyniosła Go do Betlejem, do stajni. Tam się zatrzymała. Matka ludzi wprowadziła Boga w ich codzienne, małe sprawy. I tak Wielki Bóg wszedł w drobne sprawy ludzkie i to bardzo szczegółowo. Chrystus stał się obecny w prozie życia.

Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński poświęcił się cały, oddając się i angażując
w sprawy Ojczyzny w jakże trudnych dla Kościoła czasach. Czynił to w sposób odpowiedzialny, roztropny, rozważny i z jasnym przekazem. Potwierdzeniem tego są słowa Czcigodnego Sługi Bożego wypowiedziane w 1977 roku w Warszawie: To Bóg rządzi narodami! Często nie możemy tego pojąć i zrozumieć. Ale gdy spojrzymy, choćby jednym rzutem, na dzieje naszej Ojczyzny, zrozumiemy to doskonale. Przecież po ostatnim rozbiorze Polski uważano, że wszystko skończone, że Polska nigdy więcej nie odzyska wolności. Czyniono na ten temat wielki krzyk w całej Europie. (…) Tylko na Watykanie papież Pius XII mówił o Polsce, która nie chce umrzeć i która nie umrze. Mówił tak dlatego, że był człowiekiem wierzącym. Wierzył, że Bóg rządzi narodami (Źródło: Stefan Wyszyński, Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce, Częstochowa).

Prośmy Bogarodzicę Dziewicę o to, by społeczeństwo polskie postawiło Boga w centrum swojej uwagi i zainteresowania. Niech gorąca wiara rozpala serca Polaków tak, by nasz Bóg i Pan był w życiu Narodu na pierwszym miejscu, a Ojczyzna rozwijała się w pokoju i bezpieczeństwie.

TAJEMNICA IV – OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI

Maryja i Józef, według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Dziecię do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu (Łk 2, 22).

Maryja wprowadziła do świątyni własnego Syna i to jej zawdzięczamy, że Jezus jest w naszych świątyniach. Ona nauczyła nas oddawać wszystko, co najdroższe, Bogu. Cóż było dla niej droższe niż jej Syn!

Doskonale rozumiał to Czcigodny Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. W Memoriale skierowanym przez Episkopat Polski i złożony na ręce papieża św. Pawła VI czytamy: Błogosławiona Maryja Dziewica przez tyle wieków, podczas których toczyły się losy naszego Narodu, wyjawia dla jasności wypadków, jak wielka jest siła Jej pośrednictwa we wspieraniu i pielęgnowaniu cnót i darów Ducha Świętego, które służą opiece nad naszą ziemią pod Jej możną opieką (AIPSKW, Memoriał Episkopatu Polski, Watykan, 15 IX 1964).

Prośmy, by te piękne słowa Prymasa Tysiąclecia na zawsze pozostały prawdą życia Polaków. One są znakiem wiary Narodu polskiego w to, że Maryja, która słyszy nawet jęk dziecka, wysłucha wołania swych córek i synów, którzy są jej nieodwołalną własnością.

TAJEMNICA V – ZNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI

Wrócili do Jerozolimy szukając Jezusa, ale dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni (Łk 2, 45-46).

Maryja uczy nas szukać Boga wytrwale na wszystkich drogach i w każdym miejscu, między przyjaciółmi i znajomymi – wszędzie dopytuje się o Boga. Pozostaje Patronką szukających Boga, przykładem wytrwałości w szukaniu Boga.

O tym przypomniał Czcigodny Sługa Boży w napisanym trzy lata po zakończeniu Millenium Chrztu Polski testamencie, zawierającym następujące słowa: W stosunku do mojej Ojczyzny zachowuję pełną cześć i miłość. Uważałem sobie za obowiązek bronić jej kultury chrześcijańskiej przed złudzeniem internacjonalizmu, jej zdrowia moralnego i całości jej granic, na ile leżało w mojej mocy. Słowa uczą – przykłady pociągają. Nadal, ilekroć zajdzie potrzeba i gdzie to będzie potrzebne, będziemy zaświadczać o naszej obecności w świecie chrześcijańskim jako «przedmurzu chrześcijaństwa» oraz «Polska zawsze wierna» (kard. Stefan Wyszyński, Testament, Warszawa, 1969).

Niech Niepokalana, która jest prawzorem Kościoła i początkiem dziejów naszej Ojczyzny, będzie również naszym wzorem, siłą i mocą, a nieugięta postawa Sługi Bożego uczy nas podążania mądrymi i ufnymi drogami miłości Ojczyzny.

Zakończenie

Wielka Boga-Człowieka Matko! Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo! Królowo Polski i Świata Królowo!

Dziękujemy za ponad dziesięć wieków, Twojej, cichej obecności pośród naszego Narodu. Ty jesteś Matką, Pomocnicą, Służebnicą, Towarzyszką Drogi i Pośredniczką – w każdej naszej potrzebie. Chcemy zatem oddać ponownie Polskę i siebie samych w macierzyńską niewolę Twoją, wołając słowami Milenijnego Aktu OddaniaBogurodzico Dziewico, Matko Kościoła, Królowo Polski i Pani nasza Jasnogórska! Oddajemy Tobie w niewolę miłości Kościół, całą Polskę, umiłowaną Ojczyznę naszą, cały Naród polski, żyjący w kraju i poza jego granicami. Oddajemy dziś ufnym sercem w Twą wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże ochrzczonego Narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Kościoła w świecie i w Ojczyźnie naszej. Przyjmij naszą ufność, umocnij ją w sercach naszych i złóż przed Obliczem Boga w Trójcy Świętej JedynegoAmen (Milenijny Akt Oddania, Jasna Góra, 3 V 1966).


NIEDZIELA 18 lipca 2021 r.

Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Wszyscy mamy czuwać nad tym,
aby w Polsce nie było już głodnych, nagich, bezdomnych
.

Módlmy się.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

PONIEDZIAŁEK 19 lipca 2021 r.

Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Trzeba przyłożyć rękę do pługa ojczystego i tak orać zagon polski,
by nie zabrakło chleba dla nikogo, kto na tej ziemi otworzył swe oczy na słowo Boże
.

Módlmy się.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

WTOREK 20 lipca 2021 r.

Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Łatwizna życiowa jest największym wrogiem współczesnej Polski.

Módlmy się.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

ŚRODA 21 lipca 2021 r.

Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Człowiek nie może pragnąć zupełnego wyzwolenia się ze znoju pracy,
bo trud wyzwala z grzechu.

Módlmy się.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

CZWARTEK 22 lipca 2021 r.

Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Trzeba szanować każdy dar Boży, bo on jest darem ziemi rodzinnej,
owocem pracy rodziców i błogosławieństwa Bożego
.

Módlmy się.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

PIĄTEK 23 lipca 2021 r.

Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Istnieje nie tylko obowiązek, ale i prawo pracy,
bo praca nie tylko zaspokaja potrzeby człowieka, ale rozwija i kształtuje jego osobowość
.

Módlmy się.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

NABOŻEŃSTWO W SOBOTĘ 24 lipca 2021 r.

Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Po to gromadzimy, abyśmy mieli co rozdawać.

Rozważanie wprowadzające

W kolejnym kończącym się tygodniu przygotowań do uroczystości beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, zwracaliśmy szczególną uwagę na ducha pracy ludzkiej.

Szlachetna i godna naśladowania postawa Prymasa Tysiąclecia wobec pracy ludzkiej ujawniła się w życiu kard. Wyszyńskiego już w latach młodzieńczych, a zaowocowała w czasach jego prymasowskiej posługi. Czułe nastawienie do ludzi ciężkiej pracy wpływało na wrażliwość do osób prostych i ubogich. Te cnoty zdobył Sługa Boży już w rodzinnym domu, a później systematycznie je praktykował i rozwijał. Wspominał: Patrzyłem nieraz w swoim rodzinnym domu – dawne to czasy – jak wyrabia się chleb w dzieży. Do dzieży spływał pot z czoła, człowiek się uczciwie napracował, zanim wyrobił chleb (18 VIII 1960).

O tym, jak ważna dla Sługi Bożego była cnota pracowitości antycypująca wydarzenia, czasy i wyzwania, które dopiero mają nadejść, pisze ks. Czesław Bartnik: Ksiądz Prymas podszedł do rzeczywistości polskiej z genialną intuicją i z głęboką wiedzą z zakresu nauk społecznych, z zaangażowaniem
i wiarą. Najcenniejszy w Jego nauczaniu i trosce duszpasterskiej był człowiek — jego godność, sumienie, praca
i obowiązki
 (Wydawnictwo im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Soli Deo. Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2000, s. 5).

Wstęp

W tajemnicach radosnych, w kończącym się drugim tygodniu nowenny przed uroczystością beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, polecamy Bogu ciężar
i trud pracy ludzkiej.

Prymas Tysiąclecia przemawiając podczas milenijnych obchodów w znanej z okresu młodości Łomży powiedział: Kościół musi być obecny w wielkim gospodarczym procesie świata współczesnego. Musi mówić o sprawiedliwości chrześcijańskiej, o prawie każdych ust do chleba, o sprawiedliwej zapłacie, o godności pracy ludzkiej i człowieka pracującego (kard. Stefan Wyszyński, Przemówienie, Łomża, 6 VIII 1966).

Dziękując Bogu za dar życia Sługi Bożego, Prymasa Tysiąclecia, Bogu przez ręce Maryi polecajmy szczególnie pracowników i pracodawców. Prośmy za osobami bezrobotnymi, aby Bóg postawił na ich drodze osoby gotowe dać im zatrudnienie na miarę ich wykształcenia i możliwości. Prośmy o solidność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań, o uczciwość
i miłość we wzajemnych relacjach. Prośmy, aby każda praca była doceniana i godziwie wynagradzana.

TAJEMNICA I – ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

Anioł rzekł do Maryi: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą». (Łk 1, 28).

W chwili zwiastowania poznajemy Matkę Jezusa Chrystusa. Wyczuwamy, że Matka Boga musi być także Matką ludzi. Staramy się ją poznać i przyglądamy się jej bardzo uważnie. Chcemy poznać, każdy szczegół z jej życia. Wiedzie ukryte życie w Nazarecie – daleko od zgiełku i niepotrzebnego rozgłosu. Pracuje, modli się, rozważa Pisma. Te obowiązki stają się jej codzienną pracą.

W książce Duch pracy ludzkiej. Myśli o wartości pracy kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, czytamy: Dalszy owoc pracy naszej ma przypaść w udziale szczególniej tym, którzy do pracy nie są zdolni i bez własnej winy nie mogą zdobyć sobie koniecznych środków do życia (Stefan Wyszyński, Duch pracy ludzkiej. Myśli o wartości pracy, Włocławek, 1946, s. 47).

Prosimy Cię, Panie Jezu, przez orędownictwo Twojej Matki, Maryi, i za wstawiennictwem kard. Stefana Wyszyńskiego, udziel szczególnie łaski wszystkim osobom bezrobotnym w naszym kraju, którzy na skutek pandemii koronawirusa utracili stanowiska pracy; prosimy, aby znaleźli uczciwych pracodawców, zostali docenieni i odpowiednio wynagrodzeni.

TAJEMNICA II – NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę (Łk 1, 41).

Maryja dzięki wypowiadanym słowom, staje się służącą, służebnicą ludzi, a jednocześnie służąc, raduje Elżbietę. Rozradowała Jana, rozradowała Zachariasza. Cały dom napełnił się radością.

Czcigodny Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński zauważa, że ziemia zmienia się przez pracę ludzką. Dokonuje się to w obrębie relacji międzyludzkich, szczególnie w miejscach pracy: Wokół siebie widzimy owoce pracy – świadectwo pracy. Zmienia ona oblicze ziemi, zmienia ludzi i ich oblicza. Ziemia zyskuje coraz to nowy wygląd, obraz jej nie jest ten sam, co przed wiekiem, a tym mniej sprzed tysiąca, dwóch tysięcy lat (Stefan Wyszyński, Duch pracy ludzkiej. Myśli o wartości pracy, Włocławek, 1946, s. 47).

Prosimy Cię, Panie Jezu, przez orędownictwo Twojej Matki, Maryi, i za wstawiennictwem kard. Stefana Wyszyńskiego, udziel łask szczególnie osobom pracującym – aby w miejscach pracy panował wzajemny szacunek, życzliwość, serdeczność i gotowość niesienia pomocy w potrzebie.

TAJEMNICA III – NARODZENIE PANA JEZUSA

Porodziła swego pierworodnego Syna i owinęła Go w pieluszki (Łk 2, 7).

Dotychczas byliśmy przyzwyczajeni szukać Boga na wysokościach. Odtąd szukamy Go w każdej chwili, w każdym momencie, w każdej naszej sprawie. Pomogła nam w tym Maryja. Dzięki jej decyzji Bóg zszedł na ziemię i pozostał z nami i wśród nas. Przez to ukazywał ludziom prawdę o królestwie Bożym. Głosił Dobrą Nowinę, uzdrawiał chorych, wzywał do nawrócenia. Stał się dla tych, którzy poszli za Nim, Mistrzem i Nauczycielem.

Podczas homilii na Bachledówce Prymas Tysiąclecia podjął temat konieczności łączenia tego, co doczesne z tym, co wieczne. Mówił: Trzeba umieć łączyć sprawy doczesne i wieczne. Trzeba umieć tak się troszczyć około spraw doczesnych, żeby nie zapomnieć o tym, co nam nigdy odebranym nie będzie. Potrzebne są na świecie nie tylko Marie uważnie słuchające Chrystusa, ale i takie zalatane, zabiegane, zatroskane o wiele spraw Marty, bo inaczej byśmy z głodu poginęli i w brudzie zarośli. I niezbyt przyjemnie byłoby na świecie (kard. Stefan Wyszyński, Homilia. Trzeba łączyć sprawy doczesne i wieczne, Bachledówka, 29 VII 1968).

Prosimy Cię, Panie Jezu, przez orędownictwo Twojej Matki, Maryi, i za wstawiennictwem kard. Stefana Wyszyńskiego, naucz nas gorliwości i oddania w wypełnianiu naszych codziennych obowiązków; niech każdy pracownik z zapałem angażuje się w powierzone mu zadania.

TAJEMNICA IV – OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI

Żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny (Łk 2, 25).

Nie tylko do stajni i do wszystkich ludzkich spraw, ale i do świątyni – do spraw Bożych – wnosi Maryja Jezusa. Ona pierwsza zaczyna składać ofiarę z Jezusa, jak gdyby antycypowała Mszę Świętą, aby tym samym umocnić nas w wędrówce do świętości.

Podczas homilii o świętej Marcie na Bachledówce Prymas Tysiąclecia powiedział: Nieraz – wiemy to dobrze – sprawa pociąga sprawę, czyn domaga się czynu, sprawa załatwiona rodzi nowe. Ogarnia nas nieustanna – zda się – „gorączka działania”. Dzieje się tak nie tyle może z naszej woli lub inicjatywy, bo człowiek z natury dąży do spoczynku, lecz jest to skutek bytowania we wspólnocie ludzkiej, konieczność, która wyrasta z pracy, trudu i zadań Kościoła. Kościół Boży też jest społecznością, która mnoży czyny i wymaga, aby tym czynom dawać – mocami Bożymi – nowe impulsy (kard. Stefan Wyszyński, Homilia o świętej Marcie, Bachledówka, 29 VII 1971).

Prosimy Cię, Panie Jezu, przez orędownictwo Twojej Matki, Maryi, i za wstawiennictwem kard. Stefana Wyszyńskiego, obdarz nas siłą do znoszenia trudności, spotykających nas w życiu, także tych związanych z naszą pracą zawodową.

TAJEMNICA V – ZNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI

Gdy Jezus miał lat dwanaście, [On i Jego rodzice] udali się do Jerozolimy na Święto Paschy (Łk 2, 41-42).

Maryja pokazuje, że musimy kierować ludzkie kroki do świątyni, do Kościoła Chrystusowego. Czyni pierwszy krok, by wejść w świętą przestrzeń, i dlatego właśnie jest Królową Apostołów. Taki czyn wymaga wysiłku i wewnętrznego samozaparcia. Maryja pierwsza odnalazła Jezusa w świątyni i uczy nas wszystkich, jak mamy odnajdywać Boga w Kościele.

Czcigodny Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński uczy nas, co następuje: Praca ludzka czyni ziemię bardziej ludzką i bliższą Boga, bardziej odpowiadającą Jego myśli. Na cokolwiek spojrzymy w otoczeniu naszym, wszystko to jest owocem jakiejś pracy. Gdybyśmy wzięli najwęższy odcinek naszego życia za przykład, zobaczylibyśmy, jak i tutaj ujawnił się postęp przez pracę (Stefan Wyszyński, Duch pracy ludzkiej. Myśli o wartości pracy, Włocławek 1946, s. 47).

Prosimy Cię, Panie Jezu, przez orędownictwo Twojej Matki, Maryi, i za wstawiennictwem kard. Stefana Wyszyńskiego, kieruj nasze kroki w chwilach wolnych od codziennych obowiązków w stronę świątyni, by jak najczęściej przyjmować Cię w Eucharystii i spotykać się z Tobą podczas adoracji.

Zakończenie

Maryjo, Matko Boga-Człowieka, słowami Prymasa Tysiąclecia przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracyusilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Zobowiązujemy się zdobywać cnoty: wierności i sumienności, pracowitości, oszczędności, wyrzeczenia siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej (Fragmenty tekstu Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego, Jasna Góra, 26 VIII 1956).

Źródło Nowenny: Archidiecezja Krakowska

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę