Nasze projekty
Fot. Os Filhos de Maria/Cathopic

Absolutna nowość w relacji z Bogiem! W oczekiwaniu na Ducha Świętego

Po ludzku odejście Jezusa jest utratą, powodem do smutku. Z Bożego punktu widzenia jest inaczej. To odejście przyczyni się do jeszcze większego Daru – Parakleta.

Reklama

Powoli zmierzamy w kierunku przekazania daru Ducha Świętego: „Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to poślę Go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu – bo nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś – bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie – bo władca tego świata został osądzony” J 16,7-11

Po ludzku odejście Jezusa jest utratą, powodem do smutku. Z Bożego punktu widzenia jest inaczej. To odejście przyczyni się do jeszcze większego Daru – Parakleta. Jezus „musi” odejść, czyli oddać się do końca, tak aby ostatnim darem Jego egzystencji, Jego „wydechem” był Jego Święty Duch – czyli Boże życie dla nas…

Nieustanna obecność Jezusa Uwielbionego z Jego uczniami jest możliwa tylko w Duchu Świętym. Jest to zatem odejście, które przyniesie absolutną nowość relacji Bóg – człowiek. Uczniowie będą mieć wewnętrzną więź z Panem, będą Go poznawać w Duchu w nowy sposób. Duch będzie miał jednak zadanie nie tylko wobec uczniów, ale również wobec świata – wobec tych, którzy jeszcze nie poznali Jezusa, lub którzy Go odrzucają. Normalne działanie Ducha to udzielanie życiodajnej łaski, kontynuacja zbawczego dzieła Chrystusa, prowadzenie ludzi do zbawienia. Czasem jednak Jego działanie może również przejawiać się poprzez surowe ostrzeżenia, zakazy i wymierzanie z mocą sprawiedliwości.

Reklama

Duch przekonuje o grzechu. Ten grzech to odrzucenie Boga i Jego dzieła zbawienia, które się dokonuje w Jezusie. To brak wiary.

Nic tylko przyjąć dar i rozpocząć życie według Ducha

Odrzucenie Jezusa jest grzechem przeciw Bogu, bo jest wzgardzeniem zbawienia, lub niewiarą w zbawienie. Jest to swoista postawa zatwardziałości serca – niechęć otwartości na łaskę, przebaczenie. Nieuznawanie swojego grzechu. Zły duch zawsze ukrywa zło. Dlatego Duch, który prowadzi do nawrócenia pokazuje grzesznikowi grzech, aby go od niego uwolnić i dać mu nowe życie. Sama świadomość grzechu jest łaską, ale dalej jest potrzebna łaska wiary, która otwiera na zbawienie.

Sprawiedliwość to dzieło usprawiedliwienia, które Jezus dokona. Potwierdzeniem tego będzie odejście Jezusa do sfery Boskości, do Ojca. Duch zapewnia uczniów, iż usprawiedliwienie się dokonało i nie muszą osiągać go sami, a jedynie przyjąć dar i rozpocząć życie według Ducha.

Reklama

Jezus, który przychodzi na świat jako światłość, wydaje wojnę siłom ciemności, które objęły świat w posiadanie. Władcą tego świata jest teraz przeciwnik człowieka, to on jest autorem zła, do którego nieustannie kusi człowieka pod pozorem dobra. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa będą zwycięstwem nad złem i tym, który je prowokuje. Nie człowiek, a diabeł zostanie osądzony jako kłamca i niszczyciel. A Duch będzie to potwierdzał!

Zadaniem Ducha Parakleta posłanego przez Jezusa będzie przedłużeniem misji Jezusa w świecie za pośrednictwem uczniów.

Uczniowie mają ogłaszać zwycięstwo Jezusa nad podstępem diabła oraz wzywać do przyjęcia tego daru przez wiarę. Każdy zostaje wezwany, aby rozpoznać swoją grzeszność i otworzyć się na dar łaski. Duch nieustannie przypomina nam o miłości Boga do nas objawionej w Jezusie.

Reklama

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę