Z WATYKANU

Katecheza powinna ewangelizować! Watykan wydał nowe dyrektorium

"Katecheta ma być świadkiem wiary, a katecheza istotnym elementem ewangelizacji" - czytamy w nowym Dyrektorium Ogólnym o Katechizacji, zaprezentowaym dziś w Watykanie.

Polub nas na Facebooku!

Ponad trzystustronicowy dokument uaktualnia poprzednie Dyrektorium, wydane przez Stolicę Apostolską w 1997 r., i z jeszcze większą mocą wskazuje, że każdy chrześcijanin jest misjonarzem, a Kościół powinien szukać nowych sposobów przekazu wiary w obliczu wyzwań, które stawia świat cyfrowy i globalizacja kultury.

Na bardziej jednoznacznie misyjny charakter nowego dokumentu wskazuje fakt, że jego przygotowaniem nie zajmowała się jak poprzednio Kongregacja ds. Duchowieństwa, lecz Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

„Nowe dyrektorium dostosowuje się do tego, co o katechizacji mówi Papież Franciszek w adhortacji Evangeli gaudium. Papież chce katechezy kerygmatycznej. Dlatego też całe nasze dyrektorium kieruje się tą intuicją. Oznacza to, że ewangelizacja i katecheza muszą stanowić jedną całość. Katecheza jest bowiem jednym z etapów ewangelizacji. Nie jest dla niej alternatywą. Katecheza to wielki proces, który dokonuje się w różnych dziedzinach, od liturgii po świadectwo posługi charytatywnej, od modlitwy osobistej po wymiar moralny. Chcemy jednak, aby w tym wielkim procesie katechizacji jego najsilniejszym elementem było pierwsze głoszenie Jezusa Chrystusa“ powiedział Radiu Watykańskiemu przewodniczący tej Rady, abp Rino Fisichella.

Nowe dyrektorium o katechizacji jest podzielone na trzy części i 12 rozdziałów. Pierwsza część dotyczy roli katechezy w ewangelizacyjnej misji Kościoła. Przypomina się w niej między innymi o należytym przygotowaniu katechetów. Dokument stawia przed nimi wysokie wymagania. Podkreśla, że mają być wiarygodnymi świadkami wiary. Mają się nie tylko trudnić katechizacją, ale rzeczywiście być katechetami.
W drugiej części dokumentu zatytułowanej „Proces katechezy” w sposób szczególny wyłania się znaczenie rodziny, która aktywnie uczestniczy w katechizacji i jest naturalnym miejscem, gdzie spontanicznie i w prostocie żyje się wiarą. Rodzina nie tylko uczy dzieci wiary, ale przede wszystkim sama daje o niej świadectwo.

Ogłoszony dziś dokument przypomina też o podstawowych obowiązkach biskupa w tym względzie. „Dyrektorium przypomina biskupom, co jest ich zadaniem. To właśnie do nich w pierwszym rzędzie jest skierowane to dyrektorium. Aby uświadomić sobie, jak ważną rolę odgrywali w katechezie biskupi, wystarczy przypomnieć kilka najważniejszych postaci. Wspomnijmy o katechezach Cyryla Aleksandryjskiego, Ambrożego, Augustyna, Rufina z Akwilei. Ich przykład nas zawstydza. Ci biskupi wiedzieli, że katecheza jest ich szczególnym zadaniem. W tym świetle, dyrektorium przekazuje biskupom wskazania dotyczące pedagogii katechezy, a także nowych treści, sytuacji, które znajdujemy we współczesnej zglobalizowanej kulturze i którymi Kościół musi się zająć” – powiedział papieskiej rozgłośni abp Fisichella.

Katechezy w Kościołach partykularnych dotyczy trzecia część nowego dyrektorium o katechizacji. Jest w niej również mowa o szkołach katolickich, które w coraz większym stopniu powinny się stawać „wspólnotami wiary”. Podkreśla się ponadto znaczenie nauczanie religii w szkołach, ponieważ uczniowie mają prawo otrzymać wykształcenie całościowe, uwzględniające również duchowy aspekt człowieka. Dokument podejmuje również wyzwania, jakie stawia przed człowiekiem kultura cyfrowa.

„Dokument ten jest też próbą odpowiedzi na tę nową fazę światowej kultury. Chodzi tu przede wszystkim o kulturę cyfrową, gdzie bardzo szybko zmienia się czas i miejsce. To wymaga od nas lepszego kontaktu z kulturą naszej młodzieży, która urodziła się w świecie cyfrowym. Nasza formacja i pedagogia musi to uwzględnić“- stwierdził przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

KAI/kh

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Z WATYKANU

Abp Grzegorz Ryś mianowany administratorem apostolskim w Kaliszu

Metropolita Łodzki abp Grzegorz Ryś został przez papieża Franciszka dziś mianowany administratorem apostolskim sede plena w Kaliszu - powiadomiło biuro prasowe Watykanu.

Polub nas na Facebooku!

W komunikacie zamieszczonym na stronach Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej czytamy jedynie o powołaniu administratora apostolskiego sede plena dla diecezji Kaliskiej, którym zostaje abp Grzegorz Ryś.

Wcześniej do zbadania sytuacji możliwych zaniedbań dotyczących zgłoszonych spraw wykorzystywania seksualnego księży w diecezji kaliskiej został przez Watykan oddelegowany abp Stanisław Gądecki. Zapytaliśmy rzecznika prasowego arcybiskupa łódzkiego czy dzisiejsza decyzja oznacza, że sprawami zaniedbań również będzie się zajmować abp Grzegorz Ryś, czy też pozostaną one w kompetencji abp Gądeckiego.

– Mogę powiedzieć tylko tyle, że ks. abp Grzegorz Ryś został dziś mianowany administratorem apostolskim sede plena czyli przedstawicielem Ojca Świętego w diecezji kaliskiej. W najbliższym czasie abp Ryś spotka się też z Nuncjuszem Apostolskim w Polsce. Tyle mogę powiedzieć na chwilę obecną

odpowiedział ks. Paweł Kłys, rzecznik arcybiskupa.

W szczególnych okolicznościach Stolica Apostolska może w trybie nadzwyczajnym zarządzić, że w diecezji, która ma własnego biskupa będzie ustanowiony administrator apostolski sede plena – wyjaśnia w rozmowie z KAI prawnik kościelny z uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie ks. prof. Piotr Majer.

– Słowo administrator oznacza, że jego funkcja jest tymczasowa, a przymiotnik „apostolski” oznacza, ze władzę sprawuje w imieniu papieża i ma wszelkie uprawnienia biskupa diecezjalnego. Natomiast biskup diecezjalny winien współpracować w pełnym, wolnym i spokojnym wypełnianiu mandatu przez administratora. Krótko mówiąc władzę ma administrator apostolski a biskup diecezjalny – jak można wnioskować – jest zawieszony. Pojęcie „sede plena” oznacza to, że diecezja jest obsadzona, czyli jest biskup kaliski, ale jego władza ulega ograniczeniu w stopniu określonym przez pismo apostolskie.

wyjaśnił ks. prof. Majer.

ad/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap