Nasze projekty

Papież Franciszek: pozwólmy odnaleźć się spojrzeniu Jezusa

Wiara wprawdzie zaczyna się od słuchania, ale spotkanie zaczyna się od widzenia. Dlatego tak ważnym pozostaje, aby usłyszeć i zobaczyć Chrystusa w Ewangeliach - podkreśla papież we wstępie do książki Andrei Torniellego - dyrektora programowego mediów watykańskich.

fot. Angie Menes/cathopic.com

Papież napisał wstęp do książki Andrei Torniellego: „Życie Jezusa”. Dyrektor programowy mediów watykańskich opowiada historię Zbawiciela, łącząc teksty ewangeliczne w jedno opowiadanie oraz przeplatając je osobistą próbą odtworzenia z wyobraźnią i pomocą historyków tego wszystkiego, o czym nie napisali autorzy Nowego Testamentu. W taką narrację zostają włączone komentarze Franciszka.

Ojciec Święty porusza we wstępie temat spojrzenia Jezusa, które najbardziej porusza go podczas lektury Ewangelii. Książka Torniellego często zatrzymuje się na tym szczególe. Czasami spojrzenia Zbawiciela krzyżują się ze spojrzeniami różnych osób na Niego, np. Zacheusza czy niewidomego spod Jerycha, który wprawdzie nie widział Jezusa, ale chciał, aby On popatrzył w jego stronę. Spojrzenia pokazują sposób, w jaki ludzie spotykają Syna Człowieczego. Nie wystarczy czytać czy słuchać Ewangelii, ale należy wejść w opowiadane historie w pierwszej osobie, kontemplując w umyśle i sercu spojrzenie Jezusa. On ma wyjątkową zdolność patrzenia w oczy.

Przyswajając sobie to spojrzenie, doświadczymy niezwykłego zdumienia i spotkamy Pana osobiście. Papież zachęca, aby wchodzić w epizody z życia Jezusa z oczami pełnymi kontemplacji. Zauważa, że wiara wprawdzie zaczyna się od słuchania, ale spotkanie zaczyna się od widzenia. Dlatego tak ważnym pozostaje, aby usłyszeć i zobaczyć Chrystusa w Ewangeliach. Widzenie łączy się z pamięcią, zaś dzięki niej wzrasta życie chrześcijańskie, a jest to, jak naucza św. Jan i całe Pismo Święte, pamięć o rzeczach, które widzieliśmy i o których słyszeliśmy.

Reklama

Ojciec Święty zaznacza, że książka „Życie Jezusa” napisana przy wykorzystaniu słów Ewangelii może pomóc w pogłębieniu osobistego kontaktu z Rabbim z Nazaretu, aby nie pozostał On jedynie wielką postacią, bohaterem historii, przywódcą religijnym lub nauczycielem moralności, ale stał się dla każdego z nas Panem. Franciszek życzy każdemu, kto sięgnie po tę pozycję, aby zobaczył Jezusa, spotkał Go i został obdarowany darem Ducha Świętego przyciągającego nas coraz bardziej ku Chrystusowi.

KAI, pa/Stacja7

Reklama

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę