Nasze projekty

Franciszek: wypełniajmy zwykłe czynności w niezwykły sposób

"Każdy chrześcijanin jest wezwany każdego dnia do poświęcenia się niepodzielnym sercem powołaniu i misji powierzonej mu przez Boga" - mówił papież Franciszek podczas dzisiejszej audiencji generalnej.

fot. Vatican News/YouTube

Franciszek poświęcił katechezę, dotyczącą gorliwości i pasji głoszenia Ewangelii, osobie św. Kateri Tekakwitha, żyjącej w XVII wieku pierwszej świętej wywodzącej się spośród rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej.

Franciszek przypomniał znaczenie wiary matki św. Kateri i zwrócił uwagę, że ewangelizacja często zaczyna się od prostych, małych gestów, takich jak rodzice pomagający swoim dzieciom nauczyć się rozmawiania z Bogiem na modlitwie i opowiadający im o Jego wielkiej i miłosiernej miłości. Wskazał także na obecność w jej życiu cierpienia oraz jej umiłowanie krzyża. Zaznaczył, że dając świadectwo Ewangelii trzeba też umieć znosić nasze codzienne krzyże z cierpliwością, ufnością i nadzieją. Papież przyznał, że napotykając trudności w życiu i głoszeniu Ewangelii, możemy ulec pokusie zniechęcenia, schronienia się w naszych pewnikach lub zamknięcia się w małych grupach, które myślą tak jak my. Papież podkreślił, iż „życie Kateri Tekakwithy pokazuje, że każde wyzwanie można pokonać, jeśli otworzymy serce na Jezusa, który obdarzy nas łaską potrzebną do wiernego i wytrwałego kontynuowania drogi życia chrześcijańskiego”.

ZOBACZ TEŻ: Abp Jędraszewski: dlaczego młodzi ulegają hasłu, że bierzmowanie jest pożegnaniem z Kościołem?

Reklama

Omawiając okres, kiedy Kateri musiała schronić się wśród Mohawków w jezuickiej misji niedaleko Montrealu, Franciszek zwrócił uwagę na jej intensywne życie duchowe. Zaznaczył, że żywa relacja z Panem zaowocowała jej zaangażowaniem w wykonywanie prostych i codziennych uczynków miłosierdzia, zarówno materialnych, jak i duchowych, wobec swoich braci i sióstr, zwłaszcza ubogich i najbardziej potrzebujących.

Franciszek zwrócił uwagę na decyzję św. Kateri o złożeniu ślubu dozgonnego dziewictwa wyrażającą pragnienie całkowitego oddania się Panu Bogu. Każdy chrześcijanin jest wezwany każdego dnia do poświęcenia się niepodzielnym sercem powołaniu i misji powierzonej mu przez Boga, służąc Jemu i bliźniemu w duchu miłości – stwierdził w tym kontekście papież.

Franciszek odnosząc się do życia św. Kateri podkreślił, że gorliwość apostolska zakłada zarówno życiodajne zjednoczenie z Jezusem, karmione modlitwą i sakramentami, jak i pragnienie szerzenia piękna chrześcijańskiego orędzia poprzez wierność swojemu szczególnemu powołaniu.

Reklama

PRZECZYTAJ: Jakie imiona są najczęściej nadawane dzieciom? Wśród nich wiele imion biblijnych!

Dawała ona świadectwo Ewangelii nie tyle wielkimi dziełami, ponieważ nigdy nie założyła wspólnoty zakonnej ani żadnej instytucji edukacyjnej czy charytatywnej, ale cichą radością i wolnością życia otwartego na Pana i innych – powiedział papież, przypominając, że jej ostatnie słowa brzmiały „Jezu, kocham Cię”.

Zatem my również, czerpiąc siłę od Pana, jak czyniła to św. Kateri Tekakwitha, uczmy się wypełniać zwykłe czynności w niezwykły sposób i tak codziennie wzrastać w wierze, miłości i gorliwym świadczeniu o Chrystusie – zachęcił papież na zakończenie swej katechezy.

Reklama

KAI, kh/Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę