Nasze projekty

Franciszek w orędziu „Urbi et Orbi” apelował o zakończenie konfliktów, które „wykrwawiają świat”

"Pomóż umiłowanemu narodowi ukraińskiemu na drodze do pokoju, a naród rosyjski obdarz światłem paschalnym".

fot. Vatican News/YouTube

W południe ze środkowego balkonu bazyliki św. Piotra w Watykanie papież wygłosił orędzie, a następnie udzielił uroczystego błogosławieństwa „Urbi et Orbi”. Wcześniej na placu św. Piotra przewodniczył mszy świętej w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

Franciszek wskazał, że dziś uroczyście głosimy, że Chrystus jest „zmartwychwstaniem i życiem” świata. W Jezusie bowiem „dokonało się decydujące przejście ludzkości: przejście ze śmierci do życia, z grzechu do łaski, z lęku do zaufania, z rozpaczy do komunii”.

Życząc wszystkim dobrej Wielkanocy papież zaznaczył, że „Jezus, Żyjący, jest z nami na zawsze” i „otworzył nam pomost do życia”. Dlatego dziś możemy z radością świętować „najważniejszy i najpiękniejszy dzień historii”.

Reklama

Odnosząc się do znanego z Kościołów Wschodnich stwierdzenia: „Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał”, Franciszek zauważył, że to „prawdziwie mówi nam, że nadzieja nie jest złudzeniem, lecz prawdą” i że „droga ludzkości począwszy od Paschy, naznaczona nadzieją, przebiega szybciej, (…) ponieważ ludzkość widzi cel swojej podróży, sens swojego przeznaczenia, Jezusa Chrystusa, i jest wezwana by spieszyć na spotkanie z Nim, nadzieją świata”.

Spieszmy także i my, aby wzrastać na drodze wzajemnego zaufania: zaufania między ludźmi, między ludami i narodami. Dajmy się zaskoczyć radosnej nowinie paschalnej, światłu, które rozświetla ciemności i mroki, w jakich nazbyt często pogrążony jest świat. Spieszmy się przezwyciężać konflikty i podziały, otwierając nasze serca na najbardziej potrzebujących. Podążajmy drogami pokoju i braterstwa. Radujmy się z konkretnych znaków nadziei, które do nas docierają z wielu krajów, począwszy od tych, które oferują pomoc i przyjęcie tym, którzy uciekają od wojny i ubóstwa – zaapelował papież.

Zwrócił się do Zmartwychwstałego, aby pomógł „umiłowanemu narodowi ukraińskiemu na drodze do pokoju”, a naród rosyjski obdarzył światłem paschalnym.

Reklama

Pociesz rannych i tych, którzy stracili w wojnie swoich bliskich, spraw, aby jeńcy mogli zdrowi i cało powrócić do swoich rodzin. Otwórz serca całej wspólnoty międzynarodowej, aby podjęła działania na rzecz zakończenia tej wojny i wszystkich konfliktów, które wykrwawiają świat, począwszy od Syrii, która wciąż czeka na pokój. Wspieraj osoby dotknięte gwałtownym trzęsieniem ziemi w Turcji i w tejże Syrii. Módlmy się za tych, którzy stracili rodziny i przyjaciół oraz zostali bez dachu nad głową: oby otrzymali pocieszenie od Boga i pomoc od rodziny narodów – powiedział papież.

Prosił Chrystusa o pokój i stabilność w Jerozolimie, Libanie, Tunezji, Haiti, Etiopii, Sudanie Południowym, Demokratycznej Republice Konga, Burkina Faso, Mali, Mozambiku, Nigerii, Mjanmie, a także za wspólnoty chrześcijańskie „obchodzące dziś Wielkanoc w szczególnych okolicznościach, jak w Nikaragui i Erytrei, i (…) którym uniemożliwiono swobodne i publiczne wyznawanie wiary”.

Pociesz uchodźców, deportowanych, więźniów politycznych i migrantów, zwłaszcza tych najbardziej bezbronnych, a także wszystkich, którzy cierpią z powodu głodu, ubóstwa i zgubnych skutków handlu narkotykami, handlu ludźmi i wszelkich form niewolnictwa. Natchnij, Panie, przywódców narodów, aby żaden mężczyzna ani żadna kobieta nie byli dyskryminowani i aby nie gwałcono ich godności; aby przy pełnym poszanowaniu praw człowieka i demokracji zostały uzdrowione te plagi społeczne, aby zawsze i wyłącznie dążono do dobra wspólnego obywateli i aby zapewniono bezpieczeństwo oraz niezbędne warunki do dialogu i pokojowego współżycia – modlił się Franciszek.

Reklama

Na zakończenie zachęcił, by w dniu Zmartwychwstania zasmakować „już teraz nieco z piękna nieba” i zaczerpnąć siły, by „postępować na spotkanie dobra, które nie zawodzi”. A jeśli, jak pisał pewien starożytny Ojciec, «największym grzechem jest niewiara w moce Zmartwychwstania», dziś uwierzmy: «Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy»– zachęcił Franciszek.

Po wygłoszeniu orędzia papież udzielił uroczystego błogosławieństwa „Urbi et Orbi” (Miastu i Światu), z którym związany jest odpust zupełny pod zwykłymi z warunkami: brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego, stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego), przyjęcie Komunii świętej, odmówienie modlitwy w intencjach papieża (w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież).

Jednym z dwóch kardynałów diakonów towarzyszących Franciszkowi na balkonie bazyliki był tym razem niemal 95-letni Ernest Simoni z Albanii. Prześladowany przez reżim komunistyczny duchowny, który 28 lat spędził w więzieniu i na robotach przymusowych. Drugim kardynałem diakonem był James Harvey z USA, archiprezbiter bazyliki św. Pawła za Murami w Rzymie.

Plac św. Piotra w Watykanie ozdabia w Wielkanoc 35 tys. kwiatów i innych roślin pochodzących z Holandii. Ta florystyczna dekoracja jest wyrazem radości ze zmartwychwstania Chrystusa.

kh, KAI/Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę