Nasze projekty

Franciszek: nie można lekceważyć zasadniczej roli religii w wychowaniu

"W edukacji religia jest niezbędna" - podkreślił papież Franciszek podczas audiencji dla prezydenta i rady powierniczej Uniwersytetu Notre Dame, katolickiej uczelni w stanie Indiana w USA.

fot. Angie Menes/cathopic.com


W swoim krótkim pozdrowieniu, przypominając misję uniwersytetu polegającą na „głoszeniu Ewangelii poprzez formację każdej osoby we wszystkich jej wymiarach”, przywołał słowa bł. Bazylego Moreau, założyciela Zgromadzenia Świętego Krzyża: „Wychowanie chrześcijańskie jest sztuką prowadzenia młodych ludzi ku pełni życia”.

Papież zachęcił do promowania wśród studentów „zaangażowania w potrzeby społeczności znajdujących się w trudnej sytuacji” i wezwał wychowawców, aby pomagali młodym ludziom „marzyć” i „kultywować otwartość na wszystko, co prawdziwe, dobre i piękne”. Uczelnia została założona w 1842 roku przez o. Edwarda Sorina, francuskiego kapłana ze Zgromadzenia Świętego Krzyża.

Papież podkreślił, że trzy języki: „głowy, serca i rąk” razem „tworzą horyzont, w ramach którego katolickie wspólnoty akademickie mogą dążyć do ukształtowania solidnych, dobrze zintegrowanych osobowości, których wizja życia jest ożywiana nauką Chrystusa”.

Reklama

Po pierwsze: „głowa”. Katolickie uniwersytety ze swej natury dążą do rozwoju wiedzy poprzez studia akademickie i badania. Ale w zglobalizowanym świecie pociąga to za sobą potrzebę współpracy i podejścia interdyscyplinarnego, łączącego różne dziedziny studiów i badań – mówił Franciszek.

Zwrócił uwagę, że wysiłki edukacyjne podejmowane przez instytucje katolickie opierają się w rzeczywistości na silnym przekonaniu o wewnętrznej harmonii między wiarą i rozumem, z której wypływa znaczenie chrześcijańskiego przesłania dla wszystkich sfer życia, osobistego i społecznego.

PRZECZYTAJ: Marcin Kwaśny: Byłem antykatolikiem i antyklerykałem. Bóg dał mi łaskę wiary

Reklama

Wynika z tego, że zarówno wychowawcy, jak i uczniowie są wezwani do coraz większego doceniania „bogactwa katolickiej tradycji intelektualnej w szczególności”. Tradycji, która nie oznacza zamknięcia, ale raczej jest otwartością – mówił papież i dodał: Dlatego musimy ją zachować i sprawić, by zawsze się rozwijała.

„Poszerzać serce”

Zdaniem papieża oprócz rozwijania umysłu, uniwersytet katolicki musi również „poszerzać serce”, ponieważ „jeśli myślimy, a nie czujemy, nie jesteśmy ludźmi”. Cała wspólnota uniwersytecka jest zatem wezwana do towarzyszenia ludziom, zwłaszcza młodym, z mądrością i szacunkiem, na ścieżkach życia i pomagania im w kultywowaniu otwartości na wszystko, co jest prawdziwe, co jest dobre i co jest piękne – trzy rzeczy: dobre i piękne, i prawdziwe – powiedział Franciszek.

Wymaga to „nawiązania prawdziwych relacji między wychowawcami a uczniami, aby mogli razem iść i zrozumieć najgłębsze życiowe pytania, potrzeby i marzenia” – mówił Franciszek i pytał: „Czy pomagasz młodym ludziom marzyć?”. Oznacza to również promowanie dialogu i kultury spotkania, aby wszyscy mogli nauczyć się rozpoznawać, doceniać i kochać każdego jako brata i siostrę, a przede wszystkim jako umiłowane dziecko Boże – przekonywał.

Reklama

„Nie możemy pozostać zamknięci w murach”

W związku z tym papież podkreślił, że „nie można lekceważyć zasadniczej roli religii w wychowaniu ludzkich serc”. Dlatego cieszę się, że Uniwersytet Notre Dame charakteryzuje się atmosferą, która pozwala studentom, wykładowcom i pracownikom wzrastać duchowo i dawać świadectwo radości Ewangelii, jej przemieniającej mocy dla społeczeństwa i jej zdolności do dawania wszystkim siły do mądrego stawiania czoła wyzwaniom naszych czasów – powiedział papież.

Ostatnie kluczowe słowo to „ręce”. Nie możemy pozostać zamknięci w murach lub granicach naszych instytucji, ale musimy dążyć do wyjścia na peryferie, aby spotkać i służyć Chrystusowi w naszym bliźnim – mówił Franciszek. Zachęcił do nieustannych wysiłków uniwersytetu, aby „promować wśród swoich studentów zaangażowanie w solidarność z potrzebami społeczności znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji”. Wyraził nadzieję, że Uniwersytet, zgodnie z życzeniem założyciela, będzie nadal „potężnym ośrodkiem dobra”.

ZOBACZ TEŻ: 9 pierwszych piątków miesiąca. Na czym polega to nabożeństwo?

Vatican News, kh/Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę