Nasze projekty

Światowy Dzień Ubogich. Papież zachęca: Bądźmy darem dla innych.

„Jesteśmy powołani do stawania się darem. Pomyślmy zatem o wielu biedach materialnych, kulturowych i duchowych naszego świata” - zaapelował papież podczas Mszy św. z okazji Światowego Dnia Ubogich.

fot. Vatican News / YouTube

Jezus żył dla naszego dobra

W nawiązaniu do czytanego dzisiaj fragmentu Ewangelii, przedstawiającego przypowieść o talentach, Papież zauważył, że przywodzi ona na myśl tajemnicę Chrystusa. Zanim odszedł do Ojca zostawił nam siebie w Eucharystii, swoje Słowo życia, swoją świętą Matkę jako naszą Matkę, i rozdał dary Ducha Świętego, abyśmy mogli kontynuować Jego dzieło w świecie.

Jezus żył dla nas, dla naszego dobra. To właśnie było motywacją Jego podróży po świecie, przed powrotem do Ojca – wskazał Franciszek. Jednocześnie papież przypomniał, że po pierwszej podróży do Ojca nastąpi kolejna, którą Jezus odbędzie na końcu czasów, kiedy powróci w chwale i będzie chciał spotkać się z nami ponownie, aby „rozliczyć” historię i wprowadzić nas do radości życia wiecznego.

Jaką drogę przemierzamy?

Musimy zastanowić się jaką drogę przemierzamy: czy drogę Jezusa, który uczynił siebie darem, czy też drogę egoizmu? Co czynię z tak wielkim darem na mojej życiowej podróży? – pytał Papież. Zwrócił uwagę, że możemy pomnażać to, co otrzymaliśmy, czyniąc z naszego życia ofiarę miłości dla innych, albo „możemy żyć zablokowani fałszywym obrazem Boga, i ze strachu ukrywać otrzymany skarb pod ziemią, myśląc tylko o sobie, nie dbając o nic, poza własnymi wygodami i interesami, nie angażując się”.

W tym Światowym Dniu Ubogich, przypowieść o talentach jest przestrogą, abyśmy sprawdzili z jakim duchem podchodzimy do życiowej podróży. Otrzymaliśmy od Pana dar Jego miłości i jesteśmy wezwani, by stać się darem dla innych – stwierdził Franciszek. Zachęcił do pomyślenia o wielu biedach materialnych, kulturowych i duchowych naszego świata. Pomyślmy o tych, którzy są uciskani, utrudzeni, marginalizowani, o ofiarach wojen i tych, którzy opuszczają swoją ziemię z narażeniem życia; o tych, którzy nie mają chleba, pracy i nadziei – zaapelował.

Reklama

Owoce miłości miłosiernej

Papież wskazał, że „przesłanie Ewangelii jest jasne: nie zakopujmy dóbr Pana!” Rozpowszechniajmy miłość miłosierną, dzielmy się chlebem, pomnażajmy miłość” – zaapelował. 

Módlmy się, aby każdy z nas, zgodnie z otrzymanym darem i powierzoną misją, starał się «przynosić owoce miłości miłosiernej», i być blisko jakiegoś biedaka. Módlmy się, abyśmy i my, na końcu naszej podróży, przyjąwszy Chrystusa w tych braciach i siostrach, z którymi On sam się utożsamił (por. Mt 25, 40), mogli usłyszeć: «Dobrze, sługo dobry i wierny! … wejdź do radości twego pana!» (Mt 25, 21) – powiedział Ojciec Święty na zakończenie homilii.

os, KAI / Stacja7

Reklama

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę