Wszyscy biskupi Chile złożyli rezygnację z urzędu

Każdy z chilijskich biskupów złożył dziś na ręce Ojca Świętego pisemną rezygnację z pełnionego urzędu, zaś Franciszek zadecyduje o dalszym losie każdego z nich – poinformowano podczas konferencji prasowej z udziałem sekretarza generalnego chilijskiego episkopatu, bpa Fernando Ramosa.

Polub nas na Facebooku!

Biskupi złożyli dymisje w czwartek, zaś papież podejmie decyzję, których rezygnację przyjmie, w nadchodzących tygodniach.

Swoje wystąpienie podczas konferencji prasowej rozpoczęli od podziękowania Franciszkowi za słuchanie ich oraz braterskie napominanie. – Chcemy szczególnie prosić o przebaczenie za ból ofiar, papieża, ludzi Boga i całego kraju spowodowany naszymi poważnymi błędami i zaniedbaniami – mówili podczas konferencji. Podziękowali również ofiarom, za to że mówiły głośno o swoim cierpieniu oraz mediom, za to, że sprawę nagłośniły.

Przemawiający w imieniu biskupów Chile sekretarz genralny Episkopatu Fernando Ramos Pérez powiedział, że decyzja ta przyszła po 3 dniach spotkań z Ojcem Świętym i wielu godzinach poświęconych na medytację i modlitwę. – Wiedząc, że te dni uczciwego dialogu były podstawą głębokiego procesu zmian kierowanego przez Franciszka i w komunii z nim chcemy przywrócić sprawiedliwość wobec wyrządzonych szkód i dać nowy impuls do prorockiej misji Kościoła w Chile którego centrum będzie zawsze musi być Jezus Chrystus. Życzymy sobie, aby twarz Pana na powrót jaśniała w Kościele, do czego chcemy dążyć z pokorą i nadzieją. Prosimy wszystkich, aby pomogli nam iść tą drogą – powiedział bp Pérez.

Komentatorzy zauważają, że podobna sytuacja należy do rzadkości w Kościele i przypomina precedens z 1801 r. w Kościele francuskim.

Oto treść oświadczenia chilijskich biskupów:

Przede wszystkim dziękujemy Papieżowi Franciszkowi za jego ojcowskie wysłuchanie i braterskie napomnienie. Ale szczególnie, chcemy przeprosić za cierpienie wyrządzone ofiarom, papieżowi, Ludowi Bożemu i naszej ojczyźnie z powodu naszych poważnych błędów i zaniedbań.

Dziękujemy także abp. Sciclunie i ks. Jordiemu Bertomeu (którzy z polecenia papieża przeprowadzili dochodzenie w sprawie zarzutów o molestowanie seksualne nieletnich w Chile – KAI), za ich zaangażowanie duszpasterskie i osobiste, a także za wysiłek włożony w minionych tygodniach w dążeniu do uleczenia ran społeczeństwa i Kościoła w naszym kraju.

Dzięki ofiarom, za ich wytrwałość i odwagę, pomimo ogromnych trudności osobistych, duchowych, społecznych i rodzinnych, z jakimi musieli się zmierzyć, często pośród niezrozumienia i ataków samej wspólnoty kościelnej. Ponownie błagamy je o przebaczenie i pomoc, aby nadal kroczyć drogą uzdrawiania i zabliźniania ran. Po drugie, chcemy ogłosić, że wszyscy biskupi obecni w Rzymie, złożyli na piśmie złożyli swoje stanowiska w ręce Ojca Świętego, aby swobodnie zadecydował o każdym z nas.

Wyruszamy w drogę, wiedząc, że te dni uczciwego dialogu są kamieniem milowym w procesie głębokich przemian, prowadzonym przez papieża Franciszka. W komunii z Nim chcemy przywrócić sprawiedliwość i przyczynić się do naprawy wyrządzonych szkód, aby pobudzić prorocką misję Kościoła w Chile, którego centrum zawsze powinno znajdować się w Chrystusie.

Chcemy, aby oblicze Pana ponownie zabłysło w naszym Kościele i zobowiązujemy się do tego. Z pokorą i nadzieją prosimy wszystkich, aby pomogli nam podążać tą drogą.Zgodnie z zaleceniem Ojca Świętego, prosimy Boga, aby w tych trudnych i pełnych nadziei godzinach nasz Kościół był chroniony przez Pana i Matkę Bożą z Góry Karmel.

ad, KAI, Vatican Insider

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

W Kościele Chile potrzebna jest przemiana systemowa

W Watykanie zakończyło się 17 maja spotkanie biskupów Chile z Franciszkiem w sprawie naprawy sytuacji w tym Kościele po aferach seksualnych z udziałem księży. Na zakończenie papież rozdał każdemu z biskupów list oraz dokument poufny, w którym wzywa do przemiany systemowej w tamtym Kościele, która pomoże uzdrowić sytuację.

Polub nas na Facebooku!

Informację o istnieniu tego poufnego dokumentu podaje watykanista Andrea Tornielli na portalu Vatican Insider, powołując się na doniesienia chilijskiej telewizji TV13, która dotarła do dokumentu. Bardzo surowy tekst opiera się na ustaleniach śledczych arcybiskupa Charlesa Scicluny. Mówi o „przestępstwach” i konieczności wyjścia poza usunięcie kilka osób. Mówi o tym, w jaki sposób zostały potraktowane nadużycia seksualne, władzy i sumienia.

Papież stwierdził w nim, że niektórzy zakonnicy wydaleni ze swoich zakonów z powodu popełnionych nadużyć, zostali przyjęci przez diecezje i powierzono im zadania, w których mieli kontakt z dziećmi i osobami małoletnimi. Franciszek skrytykował sposób, w jaki prowadzono dochodzenia w sprawie nadużyć: otrzymane zgłoszenia określono jako niewiarygodne, chociaż stanowiły „poważne przejawy” (jak to miało miejsce na początku przypadku ks. Karadimy). Niektóre dochodzenia nie zostały przeprowadzone i doszło do zaniedbań w zakresie ochrony dzieci przez biskupów i przełożonych zakonnych.

Dokument poufny stwierdza, że pojawiły się także naciski na osoby, których obowiązkiem było przeprowadzenie procesów oraz doszło do „zniszczenia dokumentów”. Pojawiły się problemy w formacji kandydatów do kapłaństwa: biskupi i przełożeni zakonni powierzyli kierowanie seminariami duchownym podejrzanym o praktyki homoseksualne. Papież stwierdza w dokumencie, że Kościół chilijski „utracił swoje centrum i skupił się na sobie”. Nie poświęcono wystarczającej uwagi ofiarom, a postawy mesjanizmu, elitaryzmu i klerykalizmu „są synonimami demoralizacji kościelnej”. Ojciec Święty skrytykował postawy, w których przełożeni Kościoła chilijskiego mogli się czuć lepszymi od innych.

Franciszek prosi biskupów chilijskich, aby rozpoznali swoje błędy. Wyraża zaniepokojenie postawą zajętą przez niektórych z nich po wybuchu skandalu, wyraźnie odnosząc się do sprawy bpa Barrosa. Papież zaznacza, że problemu nie da się rozwiązać „jedynie poprzez usunięcie osób, co niewątpliwie musi być także dokonane” ale „to nie wystarczy”. Trzeba, by biskupi nie ulegali pokusie chęci ocalenia samych siebie i swojej reputacji: „problemem jest system”.

KAI/ad

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap