Nasze projekty

Papież zezwala kobietom na posługę akolity i lektora

Papież Franciszek zmodyfikował prawo kanoniczne i zezwolił kobietom na posługę akolity i lektora. Swoją decyzję ogłosił w motu proprio „Spiritus Domini”.

Cathopic/Il ragazzo

Papież wprowadził zmiany w 230 kanonie Kodeksu Prawa Kanonicznego. Według niego do tej pory do posługi akolitów i lektorów byli dopuszczeni mężczyźni. Teraz przepisy dopuszczają do tej posługi także kobiety.

„W ostatnich latach dokonał się rozwój doktrynalny, który uwypuklił sposób, w jaki niektóre posługi ustanowione przez Kościół opierają się na wspólnym statusie ochrzczonych i przynależności do królewskiego kapłaństwa otrzymanego w sakramencie chrztu. Różnią się one zasadniczo od posługi święceń otrzymywanej razem z sakramentem. Utrwalona praktyka w kościele łacińskim potwierdza, że posługę święcką opartą na sakramencie chrztu, można powierzyć wszystkim wiernym płci męskiej lub żeńskiej, zgodnie z tym, co jest już domyślnie przewidziane w kanonie 230” – napisał papież Franciszek uzasadniając swoją decyzję.

Po zmianie przepis brzmi tak: „Świeccy, posiadający wiek i przymioty ustalone zarządzeniem Konferencji Episkopatu, mogą być na stałe przyjęci, przepisanym obrzędem liturgicznym, do posługi lektora i akolity, udzielenie jednak tych posług nie daje im prawa do utrzymania czy wynagrodzenia ze strony Kościoła”.

Reklama

Lektorzy w Kościele zajmują się czytaniem Słowa Bożego w czasie liturgii. Posługę lektoratu udziela biskup lub przełożony zgromadzenia zakonnego, odmawiając nad kandydatem modlitwę i wręczając mu księgę Pisma Świętego.

Akolita to świecki, który może nieść krzyż w czasie procesji, podaje księgi liturgiczne, pomaga w przygotowywaniu darów, przygotowuje ołtarz, asystuje przy okadzaniu darów, rozdziela komunię świętą i porządkuje naczynia liturgiczne.

SPRAWDŹ: Franciszek: Bóg zwycięża zło świata uniżając się i biorąc je na siebie

Reklama

ag/Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę