Nasze projekty

Musimy uznać dary Boże także u innych chrześcijan

Musimy stale pamiętać o podstawowej równości wszystkich chrześcijan i uznawać dary, jakich Bóg udzielił członkom innych wspólnot - przypomniał dziś Franciszek podczas nabożeństwa ekumenicznego w rzymskiej bazylice św. Pawła za Murami. Rozpoczęło ono watykańskie obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który przebiega pod hasłem "Dąż do sprawiedliwości", zaproponowanym przez chrześcijan z Indonezji.

Papież, nawiązując do Księgi Powtórzonego Prawa – z której pochodzi hasło tegorocznego Tygodnia – przypomniał, że jest w niej mowa o ludzie Izraela zbliżającym się do ziemi obiecanej mu przez Boga oraz o sposobach obchodzeniach głównych świąt żydowskich: Pesachu (Paschy), Szawuot (Pięćdziesiątnicy) i Sukkotu (Namiotów). Każde z nich wzywa lud Izraela do dziękowania za dobra otrzymane od Boga i wymaga udziału wszystkich jego członków w obchodach, z których nikt nie może zostać wykluczony. Wymaga również odbycia pielgrzymki do miejsca wybranego przez Pana i złożenia Mu daru na miarę swych możliwości. „Wszyscy zatem otrzymają swój udział w dobrobycie kraju i będą korzystać z dobroci Boga” – podkreślił papież.

Zwrócił uwagę, że święta te zachęcają lud do sprawiedliwości, przypominając o podstawowej równości między wszystkimi jego członkami, jednakowo zależnymi od Bożego miłosierdzia, i zapraszając każdego do dzielenia się z innymi otrzymanymi dobrami. Oddawaniu czci i chwały Panu podczas świąt towarzyszy okazywanie czci i sprawiedliwości bliźniemu, zwłaszcza jeśli jest słaby i potrzebujący.

Papież przypomniał, że chrześcijanie z Indonezji, proponując temat obecnego Tygodnia Modlitwy, postanowili przywołać następujące słowa z Księgi Powtórzonego Prawa: „Masz się kierować jedynie sprawiedliwością” (16, 20). Wyrażają one żywy niepokój o rozwój gospodarczy ich ojczyzny, który ożywiany przez konkurencyjność, pozostawia wielu mieszkańców w ubóstwie, a pozwala wzbogacić się nielicznym. Zagraża to harmonii społecznej, ludziom różnych grup etnicznych, języków i religii.

Reklama
Reklama

Dotyczy to zresztą nie tylko Indonezji, ale całego świata, bo gdy społeczeństwo nie opiera się na zasadzie solidarności i dobra wspólnego, pojawia się skandal ludzi skrajnie biednych obok wieżowców i luksusowych ośrodków handlowych oraz nielicznych bogaczy – przestrzegł Ojciec Święty. Podkreślił, że podobnie wypowiada się św. Paweł w Liście do Rzymian, w którym naucza, że w ślad za Chrystusem „powinniśmy starać się budować tych, którzy są słabi”. Solidarność i wspólna odpowiedzialność muszą być prawami, które rządzą rodziną chrześcijańską – dodał papież.

Przypomniał, że „jako święty lud Boży także my jesteśmy zawsze u progu wejścia do Królestwa, które obiecał nam Pan”. Gdy jesteśmy podzieleni musimy pamiętać o Bożym wezwaniu do sprawiedliwości, aby wśród chrześcijan nie zwyciężyła logika znana dawniej Izraelitom a dziś także Indonezyjczykom, bo gromadząc bogactwo możemy zapomnieć o słabych i potrzebujących.

Ojciec Święty zaapelował, aby nie zatrzymywać darów Bożych i Łaski Bożej tylko dla siebie oraz aby dostrzegać i doceniać wartość darów, występujących w innych wspólnotach. „Aby poczynić pierwsze kroki w kierunku tej ziemi obiecanej, jaką jest nasza jedność, musimy przede wszystkim uznać z pokorą, że otrzymane błogosławieństwa nie są nasze na mocy prawa, ale są nasze ze względu na dar i że zostały nam dane, abyśmy dzielili je z innymi. Po drugie, musimy uznać wartość łaski udzielonej innym wspólnotom chrześcijańskim. W rezultacie będziemy pragnęli mieć udział w darach innych. Lud chrześcijański odnowiony i ubogacony tą wymianą darów będzie ludem zdolnym do podążania zdecydowanym i pewnym krokiem drogą prowadzącą do jedności” – zakończył Franciszek.

Reklama
Reklama

Podczas nabożeństwa wezwania Modlitwy Wiernych w intencji jedności zanoszono w sześciu językach: greckim. gruzińskim, francuskim, malajalam (Indie), arabskim i fińskim. Następnie wspólnie odmówiono po łacinie Modlitwę Pańską, po czym przewodniczący Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch podziękował Ojcu Świętemu za przewodniczenie uroczystości i wygłoszone kazanie. Zwrócił uwagę, że modlitwa o jedność jest sercem całego ruchu ekumenicznego a nawiązując do zbliżającej się podróży papieża do Panamy prosił o przekazanie młodym ludziom z całego świata pozdrowień od zgromadzonych w bazylice rzymskiej chrześcijan różnych wyznań.

Na zakończenie Franciszek udzielił wszystkim błogosławieństwa apostolskiego a przed opuszczeniem świątyni podszedł do przebywających tam przedstawicieli różnych Kościołów i wspólnot kościelnych i przez dłuższą chwilę rozmawiał z każdym z nich.

KAI/kh

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas na Patronite