Trwa konferencja o ochronie nieletnich w Kościele. „Trzeba zadbać o prawa ofiar”

„W sprawie ochrony nieletnich wiele już zrobiono, ale wciąż jeszcze za mało zawraca się uwagę na to, że w centrum muszą się znaleźć pokrzywdzeni” – wskazuje na to prof. Paweł Wiliński, sędzia polskiej Izby Karnej Sądu Najwyższego, który uczestniczy w międzynarodowej konferencji o ochronie nieletnich w Kościołach Europy Środkowo-Wschodniej.

Fot: Episkopat.pl

Rozmawiając z Radiem Watykańskim, przypomina on, że ofiary nadużyć to często dzieci, osoby nieporadne, a przy tym wierzące, które potrzebują naszej pomocy.

Wydaje się, że w tym zakresie pozostaje bardzo wiele do zrobienia, zapewnienia im tych podstawowych praw, by jako ofiary czuły się nadal częścią Kościoła, naszej wspólnoty, nie czuły się wyrzucone. Musi powstać jednolity system ochrony tych osób, rozpoznania ich prawa do uznania tego pokrzywdzenia, aby mogli powiedzieć o tym, co się zdarzyło, ale też żeby mogli wiedzieć, co dalej się dzieje w postępowaniu kościelnym z ich sprawą, żeby wiedzieli, jaki wyrok zapadł i dlaczego – powiedział prof. Paweł Wiliński.

Powinni mieć prawo do reprezentacji i do ochrony przed podwójną wiktymizacją, do ochrony ich danych, do ochrony przed niegodnym postępowaniem ze strony innych osób. Prawo do tego, żeby ktoś dbał o ich interesy, żeby czuli się upodmiotowieni w tym postępowaniu. Wreszcie prawo do tego, żeby całe to postępowanie prowadziło do naprawienia tej sytuacji i żeby mogli pozostać członkami Kościoła. I niezależnie od postępowania toczącego się przed sądem cywilnym, żeby to postępowanie kościelne dawało im nadzieję na to, że te wartości, w które wierzą, są naprawdę realizowane, a Kościół stoi po ich stronie.

Reklama

Ks. Strzelczyk: Od reakcji Kościoła na wykorzystywanie seksualne zależy przetrwanie wspólnot wiary

W referacie pt. “Nieufność. Uwagi o teologicznym wymiarze konsekwencji wykorzystania seksualnego nieletnich przez duchownych” ks. Strzelczyk wskazywał, że kościelna reakcja na dramat wykorzystania seksualnego nieletnich przez duchownych koncentruje się zwykle na aspektach prawnym, psychologicznym i duchowym. Refleksja teologiczna pozostaje nieco w cieniu, wydaje się jednak niezbędna do zrozumienia go w pełni.

Teolog wskazywał, że jeśli zostało zachwiane zaufanie do duchownego, który wykorzystał seksualnie osobę nieletnią, a następnie niewłaściwie zareagowała poinformowana o tym struktura Kościoła, to dochodzi do wtórnego zgorszenia. Może to spowodować potężny kryzys wiary, i to nie tylko u osoby bezpośrednio skrzywdzonej, ale i u tych, którym taka sprawa jest znana.

Ks. Strzelczyk zwrócił uwagę, że Kościół jest ze swej natury wspólnotą na drodze nawrócenia, i tego należy odeń oczekiwać. Jeśli Kościół nie potrafi odprawić pokuty, to czemu ma służyć? – pytał duchowny. Dodał, że Kościół, który głosi pojednanie dane ludziom w Chrystusie, może być wiarygodny tylko wtedy, gdy w obliczu wielkiego zła będzie zdolny do pokuty, która ma prowadzić do autentycznej i głębokiej przemiany ludzi.

Reklama

Taka pokuta powinna być podjęta w sposób autentyczny, a nie jako efekt narzucenia, zaś droga pokuty powinna być widoczna – stwierdził prelegent. Natomiast brak przyznania się do winy, wyraźnie wypowiadanych przeprosin i naprawy szkód powoduje kolejne zgorszenie.

W ten sposób, zauważył ks. Strzelczyk, osoby dotknięte wykorzystaniem seksualnym, a następnie nieskuteczną lub niewrażliwą reakcję instytucji kościelnych lub wspólnoty, przeżywają kolejne cierpienie, tym razem spowodowane złym podejściem do procesu pojednania.

Teolog wymienił trzy wątki, które warte są szczególnego namysłu. Po pierwsze: co doświadczenie związane z problemem wykorzystywania seksualnego przez duchownych uczyniło mojej wierze? Po drugie: jak w naszych wspólnotach próbujemy rozwiązać kryzys wiary osób skrzywdzonych? I po trzecie: jak należy radzić sobie z obecnym kryzysem we wspólnotach wiary, by poradzić sobie ze zgorszeniem wywołanym wykorzystywaniem seksualnym małoletnich?

Reklama

ag/Radio Watykańskie/KAI/Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę