Z KRAJU

Pożegnalne spotkanie kard. Stanisława Dziwisza (GALERIA)

Wszystkich zawierzam was Matki Bożej, a Jana Pawła II proszę o opiekę nad archidiecezją - mówił kard. Stanisław Dziwisz podczas spotkania z dziennikarzami w Domu Arcybiskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3

Polub nas na Facebooku!

Pożegnalne spotkanie kard. Stanisława Dziwisza

fot. Marcin Jończyk / Stacja7.pl

Ustępujący metropolita podziękował współpracownikom, zwłaszcza księżom biskupom i pracownikom Kurii Metropolitalnej. – Dziękuję za zrozumienie i życzliwe wspieranie mnie we wszystkich poczynaniach duszpasterskich – mówił do dziennikarzy. Kardynał zapewnił nowego metropolitę o modlitwie oraz polecił go wstawiennictwu świętych – św. Stanisława, głównego patrona diecezji oraz św. Jana Pawła II.

 

Abp Stanisław Dziwisz 3 czerwca 2005 roku został mianowany przez Benedykta XVI arcybiskupem metropolitą krakowskim. Osobisty sekretarz Jana Pawła II, 66-letni arcybiskup Dziwisz zastąpił na tym stanowisku kard. Franciszka Macharskiego.

 

Do czasu kanonicznego objęcia rządów w archidiecezji kard. Dziwisz będzie pełnił posługę Administratora Apostolskiego Archidiecezji Krakowskiej. Data ingresu do Katedry Wawelskiej zostanie podana w późniejszym terminie.

 

Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Prawa Kanonicznego, Biskup diecezjalny, który ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia, jest proszony o złożenie na ręce Papieża rezygnacji z zajmowanego urzędu. Po rozważeniu wszystkich okoliczności, Papież podejmie decyzję (Kan. 401 – § 1).

 

Ustępujący metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz swoją rezygnację złożył w maju 2014 r. Ze względu na odbywające się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w lipcu 2016 r., pozostał na swoim stanowisku jeszcze przez dwa lata.

 

dziwisz4

 

Stanisław Dziwisz urodził się 27 kwietnia 1939 r. w Rabie Wyżnej, w archidiecezji krakowskiej, jako syn Stanisława i Zofii z domu Bielarczyk. Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Targu, w 1957 r., wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po sześcioletnim przygotowaniu seminaryjnym przyjął świecenia kapłańskie, których w dniu 23 czerwca 1963 r. w katedrze wawelskiej udzielił mu wikariusz kapitulny bp Karol Wojtyła.

 

Przez dwa lata (1963-1965) pracował jako wikariusz w Makowie Podhalańskim, a następnie został skierowany na studia liturgiczne w Wydziale Teologicznym w Krakowie, uzyskując stopień licencjata (1967 r.). W 1981 r. na podstawie rozprawy “Kult św. Stanisława Biskupa w Krakowie do Soboru Trydenckiego”, przygotowanej pod kierunkiem ks. prof. Wacława Schenka, otrzymał tytuł doktora teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie.

 

dziwisz2

fot. Eliza Bartkiewicz / episkopat.pl / flickr.com

 

W latach 1966-1978 był kapelanem kard. Karola Wojtyły. Jednocześnie był wykładowcą liturgiki w Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie, redaktorem pisma urzędowego Kurii Biskupiej “Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi”, członkiem i sekretarzem Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej, członkiem Rady Kapłańskiej. Brał udział w pracach Komitetu Roku Świętego (1974-1975). Uczestniczył czynnie w pracach Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej (1972-1979); w Komisji Głównej, w Komisji ds. Kultu Bożego i w Komisji Uświęcania Czasu, a także w zespole redakcyjnym, przygotowującym “Ceremoniał diecezjalny” oraz “Podręcznik parafialny”.

 

Pełnił funkcję sekretarza osobistego Ojca Świętego Jana Pawła II od chwili wyboru do ostatnich dni jego pontyfikatu. W 1995 roku został Kanonikiem Kapituły Metropolitalnej we Lwowie, w 1996 roku protonotariuszem apostolskim, a w 1997 roku Kanonikiem Kapituły Metropolitalnej w Krakowie. W 1998 roku został mianowany biskupem tytularnym San Leone i drugim prefektem Domu Papieskiego.

 

dziwisz3

fot. Eliza Bartkiewicz / episkopat.pl / flickr.com

 

Sakrę biskupią przyjął z rąk Jana Pawła II 19 marca 1998 roku. W roku 2003 został podniesiony do godności arcybiskupiej.

 

Jest autorem książki “Kult św. Stanisława Biskupa w Krakowie do Soboru Trydenckiego” (Kraków 1981, Rzym 1984), wspomnień o zamachu na Jana Pawła II pt. “Dotknąłem tej tajemnicy” (Lublin 2001) oraz współredaktorem kolejnych tomów tekstów papieskich wydawanych w języku polskim przez Libreria Editrice Vaticana. Wiceprzewodniczący Rady Fundacji Jana Pawła II (od 1987 r.). Odznaczony m.in. medalem Bene merenti Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, dyplomem honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.


tk / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Z KRAJU

Abp Marek Jędraszewski nowym metropolitą krakowskim

Archidiecezja krakowska ma nowego pasterza. Został nim abp Marek Jędraszewski, dotychczasowy metropolita łódzki

Polub nas na Facebooku!

“Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie” Nowemu Metropolicie Krakowskiemu życzymy obfitości łask Chrystusa i opieki Matki Najświętszej Niepokalanie Poczętej

 

 

Abp Marek Jędraszewski urodził się 24 lipca 1949 roku w Poznaniu. Maturę uzyskał w 1967 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

W latach 1967-1973 studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu i na tamtejszym Papieskim Wydziale Teologicznym. W 1973 przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp. Antoniego Baraniaka. W latach 1973-1975 był wikariuszem w parafii pw. św. Marcina w Odolanowie k. Ostrowa Wlkp. (obecnie na terenie diecezji kaliskiej).

 

abp_Jedraszewski

fot. Eliza Bartkiewicz /episkopat.pl

 

W roku 1974 uzyskał licencjat z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu na podstawie pracy „Problematyka osoby w filozofii Gabriela Marcela”. W roku 1975 wyjechał na studia specjalistyczne na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W 1977 roku uzyskał licencjat z filozofii, a w 1979 obronił pracę doktorską.

W roku 1975 wyjechał na studia specjalistyczne na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W 1977 roku uzyskał licencjat z filozofii na podstawie pracy „La filosofia del simbolo religioso di Paul Ricoeur” (wyróżniona złotym medalem Uniwersytetu Gregoriańskiego), a w 1979 obronił pracę doktorską „Le relazioni intersoggettive nella filosofia di Levinas” (praca nagrodzona złotym medalem Ojca Świętego Jana Pawła II).

 

Abp Jędraszewski pracował od 1980 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym, a później kiedy Wydział został włączony w strukturę UAM − na Wydziale Teologicznym. Jednocześnie, w latach 1980-1987 był prefektem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. W latach 1990−1996 pełnił funkcję redaktora naczelnego „Przewodnika Katolickiego”.

W roku 1991 habilitował się na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie rozprawy „Jean-Paul Sartre i Emmanuel Levinas – w poszukiwaniu nowego humanizmu. Studium analityczno-porównawcze”. W roku 1996 otrzymał nominację na docenta na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. W 2002 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

17 maja 1997 roku Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. Za dewizę biskupią przyjął słowa: Scire Christum (Znać Chrystusa).

 

11 lipca 2012 r. papież Benedykt XVI mianował bp. Marka Jędraszewskiego arcybiskupem metropolitą łódzkim. Ingres do archikatedry łódzkiej odbył on 8 września 2012 r. Dewizą biskupią Pasterza Kościoła Łódzkiego są słowa “Scire Christum” (Znać Chrystusa).

W Watykanie z uznaniem mówiono o inicjatywie abp. Jędraszewskiego z okazji Roku Wiary, jaką były „Rozmowy w katedrze”. Spotkały się one nie tylko z wielkim zainteresowaniem ludzi ale i mediów. Co miesiąc (z wyjątkiem wakacji) arcybiskup odpowiadał w łódzkiej katedrze na pytania przysłane przez internautów i zadawane przez zebranych w świątyni wiernych.

 

abp_Jedraszewski - Eliza Bartkiewicz flickr

fot. Eliza Bartkiewicz /episkopat.pl

 

W Konferencji Episkopatu Polski abp Marek Jędraszewski należy do Rady Stałej KEP, jest członkiem Sekcji Nauk Filozoficznych Komisji Nauki Wiary, członkiem Komisji Wychowania Katolickiego, członkiem Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski w 2016 r. Ponadto Metropolita Łódzki jest delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego oraz jest członkiem Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Metropolita łódzki od października 2014 r. jest także przewodniczącym Komisji Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE) ds. katechezy, szkół i uniwersytetów i jej sekcji ds. uniwersytetów. Abp Jędraszewski jest autorem ponad 160 artykułów naukowych i 23 książek.

 

Wielokrotnie w nauczaniu metropolity łódzkiego powraca temat wolności.Angażuje się również w działalność ekumeniczną i dialog międzyreligijny. Do jego ulubionych lektur należą książki z dziedziny antropologii filozoficznej, historii, historii sztuki. Lubi też poezję i muzykę poważną a także spacery i oglądanie transmisji piłkarskich i tenisowych. Życiowa dewiza metropolity łódzkiego, to: słuchać innych.

8 grudnia 2016 roku papież Franciszek mianował go metropolitą krakowskim. W tej posłudze abp Marek Jędraszewski zastąpi kard. Stanisława Dziwisza.


(KAI) az / Łódź

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap