Nasze projekty

Pożegnalne spotkanie kard. Stanisława Dziwisza (GALERIA)

Wszystkich zawierzam was Matki Bożej, a Jana Pawła II proszę o opiekę nad archidiecezją - mówił kard. Stanisław Dziwisz podczas spotkania z dziennikarzami w Domu Arcybiskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3

fot. Eliza Bartkiewicz / episkopat.pl / flickr.com

Pożegnalne spotkanie kard. Stanisława Dziwisza

fot. Marcin Jończyk / Stacja7.pl

Ustępujący metropolita podziękował współpracownikom, zwłaszcza księżom biskupom i pracownikom Kurii Metropolitalnej. – Dziękuję za zrozumienie i życzliwe wspieranie mnie we wszystkich poczynaniach duszpasterskich – mówił do dziennikarzy. Kardynał zapewnił nowego metropolitę o modlitwie oraz polecił go wstawiennictwu świętych – św. Stanisława, głównego patrona diecezji oraz św. Jana Pawła II.

Reklama
Reklama

Abp Stanisław Dziwisz 3 czerwca 2005 roku został mianowany przez Benedykta XVI arcybiskupem metropolitą krakowskim. Osobisty sekretarz Jana Pawła II, 66-letni arcybiskup Dziwisz zastąpił na tym stanowisku kard. Franciszka Macharskiego.

Do czasu kanonicznego objęcia rządów w archidiecezji kard. Dziwisz będzie pełnił posługę Administratora Apostolskiego Archidiecezji Krakowskiej. Data ingresu do Katedry Wawelskiej zostanie podana w późniejszym terminie.

Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Prawa Kanonicznego, Biskup diecezjalny, który ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia, jest proszony o złożenie na ręce Papieża rezygnacji z zajmowanego urzędu. Po rozważeniu wszystkich okoliczności, Papież podejmie decyzję (Kan. 401 – § 1).

Reklama
Reklama

Ustępujący metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz swoją rezygnację złożył w maju 2014 r. Ze względu na odbywające się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w lipcu 2016 r., pozostał na swoim stanowisku jeszcze przez dwa lata.

dziwisz4
FOT. ELIZA BARTKIEWICZ / EPISKOPAT.PL / FLICKR.COM

Stanisław Dziwisz urodził się 27 kwietnia 1939 r. w Rabie Wyżnej, w archidiecezji krakowskiej, jako syn Stanisława i Zofii z domu Bielarczyk. Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Targu, w 1957 r., wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po sześcioletnim przygotowaniu seminaryjnym przyjął świecenia kapłańskie, których w dniu 23 czerwca 1963 r. w katedrze wawelskiej udzielił mu wikariusz kapitulny bp Karol Wojtyła.

Przez dwa lata (1963-1965) pracował jako wikariusz w Makowie Podhalańskim, a następnie został skierowany na studia liturgiczne w Wydziale Teologicznym w Krakowie, uzyskując stopień licencjata (1967 r.). W 1981 r. na podstawie rozprawy „Kult św. Stanisława Biskupa w Krakowie do Soboru Trydenckiego”, przygotowanej pod kierunkiem ks. prof. Wacława Schenka, otrzymał tytuł doktora teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie.

Reklama
dziwisz2
fot. Eliza Bartkiewicz / episkopat.pl / flickr.com

W latach 1966-1978 był kapelanem kard. Karola Wojtyły. Jednocześnie był wykładowcą liturgiki w Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie, redaktorem pisma urzędowego Kurii Biskupiej „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi”, członkiem i sekretarzem Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej, członkiem Rady Kapłańskiej. Brał udział w pracach Komitetu Roku Świętego (1974-1975). Uczestniczył czynnie w pracach Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej (1972-1979); w Komisji Głównej, w Komisji ds. Kultu Bożego i w Komisji Uświęcania Czasu, a także w zespole redakcyjnym, przygotowującym „Ceremoniał diecezjalny” oraz „Podręcznik parafialny”.

Pełnił funkcję sekretarza osobistego Ojca Świętego Jana Pawła II od chwili wyboru do ostatnich dni jego pontyfikatu. W 1995 roku został Kanonikiem Kapituły Metropolitalnej we Lwowie, w 1996 roku protonotariuszem apostolskim, a w 1997 roku Kanonikiem Kapituły Metropolitalnej w Krakowie. W 1998 roku został mianowany biskupem tytularnym San Leone i drugim prefektem Domu Papieskiego.

dziwisz3
fot. Eliza Bartkiewicz / episkopat.pl / flickr.com

Sakrę biskupią przyjął z rąk Jana Pawła II 19 marca 1998 roku. W roku 2003 został podniesiony do godności arcybiskupiej.

Jest autorem książki „Kult św. Stanisława Biskupa w Krakowie do Soboru Trydenckiego” (Kraków 1981, Rzym 1984), wspomnień o zamachu na Jana Pawła II pt. „Dotknąłem tej tajemnicy” (Lublin 2001) oraz współredaktorem kolejnych tomów tekstów papieskich wydawanych w języku polskim przez Libreria Editrice Vaticana. Wiceprzewodniczący Rady Fundacji Jana Pawła II (od 1987 r.). Odznaczony m.in. medalem Bene merenti Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, dyplomem honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.


tk / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę