Nasze projekty

Ruszyły zgłoszenia do Nagrody Dziennikarskiej „Ślad”

Do końca maja można zgłaszać kandydatów do tegorocznej Nagrody Dziennikarskiej „Ślad”. Propozycje mogą wysyłać członkowie Kapituły oraz redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe.

Nagroda od dziennikarzy dla dziennikarzy

„Ślad” jest nagrodą dziennikarzy dla dziennikarzy i innych ludzi mediów. Ma na celu uhonorowanie i promowanie osób, których działalność w mediach służy prawdzie, dobru i pięknu oraz przyczynia się w sposób wybitny do budowania kultury prawdy, porozumienia i dialogu. Taka postawa była szczególnie bliska bp. Janowi Chrapkowi.

Bp Jan Chrapek – przyjaciel mediów

Jego życie, wierne duchowi ewangelicznej prostoty, przepojone było troską o budowanie pomostów między ludźmi i środowiskami.

Patronem nagrody jest bp Jan Chrapek (1948–2001), człowiek mediów i przyjaciel środowiska dziennikarskiego. Był on członkiem zgromadzenia księży michalitów, doktorem teologii, wybitnym duszpasterzem i znanym naukowcem w zakresie współczesnych mediów.

Reklama

Studiował w Lublinie i Louvain. Przez wiele lat pracował w środkach społecznego przekazu, m.in. w latach 1983-1986 był redaktorem naczelnym miesięcznika „Powściągliwość i Praca”. Był także autorem licznych publikacji z zakresu teologii pastoralnej, zwłaszcza środków społecznego przekazu, m.in. „Recepcja programów TV przez młodzież” i „Kościół a media”. Przez wiele lat wykładał na Uniwersytecie Warszawskim.

W okresie 1986-1992 był przełożonym generalnym zgromadzenia księży michalitów, po czym został mianowany biskupem pomocniczym drohiczyńskim. Od roku 1994 przez 5 lat był biskupem pomocniczym toruńskim.

W 1999 roku objął diecezję radomską. Stanowisko to pełnił tylko dwa lata. Zginął tragicznie w wypadku samochodowym 18 października 2001 r.

Reklama

Zgłoszenia do końca maja

Zgłoszenia do Nagrody, wraz z pisemnym uzasadnieniem można przesyłać do 31 maja 2021 roku na adres: [email protected]. Prawo do zgłoszeń mają członkowie Kapituły oraz redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe.

Obecnie w skład Kapituły Nagrody „Ślad” wchodzą: s. Barbara Chrapek CSSMA, Ewa K. Czaczkowska, ks. Andrzej Draguła, ks. Mieczysław Gładysz CSMA, Andrzej Grajewski, Brygida Grysiak, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Tomasz Krzyżak (przewodniczący), ks. Grzegorz Michalczyk, Krystyna Mokrosińska, Zbigniew Nosowski, Jerzy Olędzki, Alina Petrowa-Wasilewicz, Grzegorz Polak, Tomasz Rożek, ks. Kazimierz Sowa (sekretarz), Jarosław Szczepański, Jan Turnau, Marek Zając, Krzysztof Ziemiec.

Nagroda „Ślad” przyznawana jest od 2002 roku

Po przyjęciu zgłoszeń kapituła ogłasza nominowanych do nagrody, a w kolejnym etapie wyłaniany jest laureat.

Reklama

Dotychczas laureatami nagrody „Ślad” byli: Ewa K. Czaczkowska, Grzegorz Polak, Stefan Wilkanowicz, ks. Jerzy Szymik, Marek Zając, Szymon Hołownia, ks. Marek Gancarczyk, ks. Kazimierz Sowa, Anna Gruszecka, Tomasz Królak, Jacek Moskwa, Krzysztof Ziemiec, ks. Jan Kaczkowski, Piotr Żyłka, Tomasz Rożek, Alina Petrowa-Wasilewicz, Brygida Grysiak, ks. Andrzej Draguła, Tomasz Krzyżak i Tomasz Terlikowski.

Tomasz Terlikowski laureatem „Śladu” 2020

Laureatem ostatniej edycji „Śladu” został Tomasz Terlikowski. Dziennikarz był nominowany do nagrody za prezentowaną od wielu lat odwagę i konsekwencję w dążeniu do wewnętrznego oczyszczania się Kościoła. Gala wręczenia nagrody, ze względu na pandemię, odbyła się w formie online.

Laureat podkreślił, że najważniejsze podziękowania należą się Panu Bogu. Za to wszystko, czym mnie obdarzył, wszystkie dary, za całą drogę, którą mnie poprowadził – drogę piękną i niesamowitą, czasem nie łatwą, ale On jest najważniejszy. Oby ta nagroda nie wpędziła mnie w pychę, bo ona jest grzechem głównym, a naszym celem jest przecież zbawienie – mówił.

os, episkopat.pl, KAI/Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę