Przewodniczący KEP napisał list do premiera w sprawie obostrzeń w kościołach

przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki napisał list do premiera Mateusza Morawieckiego w którym zaapelował o "bardziej spójne i sprawiedliwe kryterium ograniczania dopuszczalnej liczby wiernych w kościołach".

Polub nas na Facebooku!

Przewodniczący Episkopatu zaproponował, by § 9 ust. 2 aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, przyjął następujące brzmienie: „W okresie od dnia 20 kwietnia 2020 r. do odwołania ograniczeń w kwestii sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, ograniczenia te polegają na obowiązku zapewnienia, aby – w trakcie sprawowania kultu religijnego, czynności lub obrzędów religijnych – w danym obiekcie znajdowała się jedna osoba na 9 m2, nie wliczając w to osób sprawujących kult i posługujących lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu. Powyższe przepisy odnoszą się do osób znajdujących się wewnątrz obiektów sakralnych. W innych przypadkach mają zastosowanie ogólne przepisy o zachowaniu bezpiecznej odległości”.

Abp Gądecki zaznaczył w nim, że Kościół katolicki w Polsce z szacunkiem przyjmuje działania państwa polskiego, których celem jest ochrona zdrowia i życia Polaków w sytuacji pandemii. „Na szczególne uznanie zasługuje wysiłek podejmowany tak przez lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, innych pracowników służby zdrowia i służb sanitarnych, jak i przez służby mundurowe. Kościół ze swej strony wspiera walkę z koronawirusem przez wytrwałą, codzienną modlitwę duchownych, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich jak i przez konkretną pomoc personalną i materialną, świadczoną przez Caritas, duchowieństwo, zgromadzenia zakonne, wiernych świeckich czy zaangażowanie wolontariuszy” – wskazał.

Przewodniczący Episkopatu podkreślił też, że w związku z restrykcjami dotyczącymi przemieszczania się i gromadzenia, ostatnie dni również w kościołach były bardzo trudne, zwłaszcza w okresie świątecznym, niemniej zrozumiałe w kontekście walki o życie ludzkie. „Owocem tych działań jest – jak ufam – mniejsza liczba zachorowań i ofiar śmiertelnych w porównaniu z krajami, gdzie restrykcje wprowadzono zbyt późno. Po tygodniach ograniczeń, cieszą nas zapowiedzi złagodzenia nałożonych restrykcji, w tym dotyczących zgromadzeń religijnych. Siła do walki z epidemią pochodzi przecież nie tylko z siły intelektu, czy psychiki, ale przede wszystkim z siły ducha, która od wieków w Polsce jest umacniana dzięki sakramentom i wspólnej modlitwie” – napisał.

Abp Gądecki zwrócił uwagę na potrzebę bardziej spójnego, proporcjonalnego i sprawiedliwego kryterium ograniczania dopuszczalnej liczby wiernych w kościołach, podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych podmiotów. „Ponadto restrykcje nie powinny obejmować osób znajdujących się poza budynkiem sakralnym, do których stosują się ogólne przepisy o zachowaniu bezpiecznej odległości” – zaznaczył.

„Ufam, że dzięki wysiłkom wszystkich Polaków, uda się ochronić zdrowie i życie wielu z naszych rodaków, a sytuacja, którą przechodzimy umocni naszą jedność i uczyni nasze społeczeństwo jeszcze bardziej solidarnym i silnym” – dodał przewodniczący Episkopatu.

BP KEP, ad/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

O czym mówi projekt “Zatrzymaj aborcję” czytany dziś w Sejmie

Dziś późnym popołudniem odbędzie się w Sejmie RP pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy "Zatrzymaj aborcję" proponującego wykreślenie tzw. przesłanki eugenicznej z "Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży". Przypominamy kilka faktów, dotyczących tego projektu.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Projekt “Zatrzymaj aborcję” został złożony w Sejmie 30 listopada 2017 r. Jego pierwsze czytanie odbyło się jeszcze w Sejmie poprzedniej kadencji, po którym projekt trafił pod obrady Komisji. Po kolejnych wyborach, Sejm zgodnie z prawem musiał podjąć projekty znajdujące się za poprzedniej kadencji w Komisjach w terminie do 6 miesięcy od daty pierwszego posiedzenia Sejmu. Ten czas upływa 12 maja tego roku. 

Główny zapis w projekcie mówi o usunięciu z obowiązującej Ustawy z 1993 r. przesłanki pozwalającej na zabicie nienarodzonego dziecka w przypadku, gdy “badania prenatalne wskazują na ciężkie i nieodwracalne uszkodzenia płodu”. Bez zmian pozostawia dwie pozostałe (mówiące o ciąży pochodzącej z czynu zabronionego oraz o śmierci dziecka wskutek ratowania życia matki).

Twórcy projektu przypominają, że obecnie właśnie ta przesłanka jest najczęstszą przyczyną dokonywania w Polsce legalnych aborcji. “Zgodnie z obowiązującym dziś prawem aborcji dokonuje się przeważnie na dzieciach, które mogłyby żyć długo i być szczęśliwe: nie tylko dzieciach z zespołem Downa i Turnera, ale także niepełnosprawnych fizycznie oraz dzieciach z pochopnie postawioną radykalną diagnozą” – przekonują. Zgodnie ze sprawozdaniem Rządu w 2017 r. w Polsce przeprowadzono 1057 zabiegów przerywania ciąży, z czego 1035 wynikały z przesłanki, o której mowa w obywatelskim projekcie. 

Autorzy projektu ustawy “Zatrzymaj Aborcję” powołują się przede wszystkim na prawo każdego człowieka do opieki zdrowotnej oraz na fakt, że często decyzja o przerwaniu ciąży wskutek zdiagnozowania jakiejś choroby lub wady u nienarodzonego dziecka podejmowana była zbyt pochopnie.

“Znając możliwości współczesnej medycyny nie da się jednoznacznie przesądzić, że określone dziecko jest niezdolne do przeżycia poza organizmem matki. W konsekwencji obecny stan prawny sprawia, że jedne dzieci z takimi samymi chorobami są ratowane, a inne dzięki tym samym osiągnięciom medycyny są diagnozowane jako nadające się do aborcji.”

czytamy w projekcie. 

Według autorów projektu przyjęta zgodnie z nim Ustawa “zlikwiduje dyskryminację chorych dzieci poczętych poprzez zapewnienie im tej samej ochrony prawnej, która przysługuje obecnie zdrowym dzieciom poczętym”. Jej celem jest zatem “zapewnienie, aby konstytucyjne prawo do ochrony życia nie było różnicowane ze względu na stan zdrowia dziecka poczętego. Art. 38 Konstytucji RP stanowi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. W przepisie tym nie wskazano ani początkowej, ani końcowej granicy działania konstytucyjnej ochrony.”

Ustawa nie zmienia sytuacji prawnej matki dokonującej lub wyrażającej zgody na dokonanie aborcji.

Cały tekst projektu można znaleźć >>tutaj>>

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap