Polacy w Ziemi Świętej: często turystyka, a nie pielgrzymka

Polacy, którzy są aż trzecią narodowością najczęściej pielgrzymującą do Ziemi Świętej, zbyt często jeżdżą tam wyłącznie turystycznie, zapominając o wymiarze duchowym wydarzenia. Zjawisko to zauważyła i chce z nim walczyć Rada KEP ds. migracji, turystyki i pielgrzymek.

Polub nas na Facebooku!

Właśnie sytuacja z pielgrzymkami do Ziemi Świętej była jednym z ważniejszych tematów poruszonych podczas zakończonego 5 czerwca zebrania w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. – Okazuje się, że wobec zwiększonego napływu pielgrzymów z Polski pojawiło się niepokojące zjawisko polegające na tym, że wiele grup nie ma charakteru pielgrzymkowego, ale głównie turystyczny, który z charakterem pielgrzymki nie ma nic wspólnego lub bardzo niewiele – zauważa bp Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady.

Wyjaśnia, że problemy tego typu zaczęły się pojawiać wtedy, gdy władze kościelne z terenu Ziemi Świętej przestały wydawać tzw. zielone karty dla przewodników pielgrzymek. Teraz, aby ukrócić proceder tamtejszy Episkopat poprosił naszą Radę KEP, aby ta sporządziła listę  biur turystycznych i pielgrzymkowych oraz osób fizycznych, które byłyby rekomendowane i sprawdzone przez Radę. – Po odpowiednim szkoleniu i sprawdzeniu kompetencji taką listę zobowiązywaliśmy się dostarczyć do końca sierpnia” – powiedział bp Zadarko. Dodał, że do spisu zostanie również dołączona lista osób z rekomendacją do oprowadzania polskich pielgrzymów po Ziemi Świętej.

– Myślę, że po dzisiejszym spotkaniu uda się nam nakreślić właściwe działania na najbliższe miesiące tak, żeby Episkopat Ziemi Świętej i przedstawiciele tamtejszych struktur organizujących życie pielgrzymkowe byli usatysfakcjonowani, a z naszej strony, żebyśmy byli spokojni, że rzeczywiście mamy do czynienia z pielgrzymkami a nie tylko z wyjazdami turystycznymi, które udają pielgrzymki i w ten sposób psują dobrą opinię o pielgrzymach z Polski – powiedział bp Zadarko. – Chcemy jak najszybciej pomóc tym, którzy chcieliby przeżyć ten wyjazd rzeczywiście jako pielgrzymkę – dodał. Zauważył też, że Polacy są obecnie trzecią grupą narodowościową co do liczby pielgrzymów w Ziemi Świętej.

Tematem bieżącego spotkania Rady była ponadto sytuacja uchodźców przybywających do Europy, dlatego udział w nim wzięli także przedstawiciele UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) czyli agendy ONZ zajmującej się uchodźcami, która ma swoje przedstawicielstwo w Warszawie. „Otrzymaliśmy dużą porcję wiedzy na temat sytuacji uchodźców w świecie, Europie i w Polsce oraz próbowaliśmy sformułować propozycje informacyjne i duszpasterskie w związku z nadchodzącym Dniem Migranta i Uchodźcy” – powiedział po obradach Rady jej przewodniczący bp Krzysztof Zadarko.

Jak poinformował bp Zadarko, planowane jest wydanie specjalnej broszury i ulotek z informacjami o tym, kto to jest uchodźca, jak wygląda sytuacja uchodźców w Polsce i jak Kościół może odpowiedzieć na to zjawisko. – Chodzi przede wszystkim o ludzi, którzy uciekają z zagrożonych krajów przed śmiercią i przed prześladowaniami – powiedział.

ad, KAI/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Kard. Dziwisz: czy potrafimy korzystać z daru wolności

Z udziałem częstochowian, pielgrzymów, duchowieństwa, osób konsekrowanych, przedstawicieli stowarzyszeń i ruchów katolickich oraz dzieci i młodzieży na Jasnej Górze trwają główne uroczystości obchodów 40-lecia pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Częstochowy. Eucharystii na jasnogórskim szczycie przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, świadek życia i posługi papieża z Polski.

Polub nas na Facebooku!

– Miłość i zawierzenie Maryi ogromna miłość i szacunek do Ojczyzny i rodaków św. Jana Pawła II jest dla nas wciąż wielką lekcją oddania Bogu, Matce Bożej i patriotyzmu – mówił, witając zgromadzonych wiernych, przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra.

Pierwszą apostolską podróż Jana Pawła II do Ojczyzny w 1979 r. kard. Dziwisz nazwał narodowymi rekolekcjami. Przypomniał, że szczególnie intensywny czas dla Papieża przypadał na trzy dni pielgrzymki na Jasną Górę 4-6 czerwca – Siał obficie. Sprawował liturgie wobec nieprzeliczonych rzesz pielgrzymów, głosił słowo Boże, wygłaszał krótsze i dłuższe przemówienia, spotkał się z grupami, delegacjami i pojedynczymi osobami. Był wszystkim dla wszystkich – mówił świadek pontyfikatu Jana Pawła II.

Kaznodzieja podkreślił, że przeżywana rocznica to nie czas nostalgicznych wspomnień, ale świadomość, że „z tamtego doświadczenia zrodził się inny nasz świat, inna Polska. Zrodziła się nasza teraźniejszość”. Pielgrzymka Jana Pawła II wywołała bowiem duchowy wstrząs i uruchomiła proces społecznych i politycznych przemian. Jak podkreślił dalej duchowny powracanie do wydarzeń sprzed 40 lat wynikać powinno przede wszystkim z wdzięczności Bogu za odzyskaną wolność i suwerenność.- A stając dziś przed obliczem Pani Jasnogórskiej, Matki Chrystusa i Królowej Polski, dziękujemy również Tej, która została dana narodowi polskiemu jako „przedziwna pomoc i obrona”. Wdzięczność jest pamięcią serca. Dlatego dzisiaj tu jesteśmy, bo wiemy, komu i co zawdzięczamy! – mówił w homilii kard. Dziwisz.

Hierarcha wskazał na wciąż aktualną rolę Jasnej Góry, o której Jan Paweł II mówił jako o „polskiej Kanie” – Ona wybrała sobie Jasną Górę, aby stąd w sposób szczególny przemawiać do kolejnych pokoleń, do naszych sumień i serc – wskazywał kaznodzieja. Zdaniem kard. Dziwisza ta aktualność wynika z roli Maryi jako Przewodniczki na drogach wiary, która prowadzi nas do Syna i przypomina nam: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. – Taka jest i taka będzie zawsze rola Maryi w naszym osobistym oraz społecznym życiu wiary, nadziei i miłości – podkreślił.

Kard. Dziwisz, przywołując znamienne słowa Jana Pawła II o Jasnej Górze nazwanej przez papieża Sanktuarium Narodu o tym, że „trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca, aby czuć, jak bije serce Narodu w Sercu Matki”, pytał o naszą współczesność, „jak dziś bije serce Kościoła i serce Polski, jak biją nasze serca w Sercu Matki?” Jak diagnozował dalej kaznodzieja – odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, bo choć w tych czterdziestu latach dokonało się wiele dobra w naszym kraju, odzyskaliśmy wolność i suwerenność, polepszył się byt materialny wielu rodaków, wyrosło nowe pokolenie ludzi wykształconych, otwartych na Europę i świat, to także pojawiły się zagrożenia, szczególnie dla daru wolności.

– Czy wszyscy potrafimy korzystać z daru wolności? Czy spora część naszych braci i sióstr nie ulega coraz bardziej pokusie fałszywej samowystarczalności, czyli urządzania sobie życia bez Boga, tak jakby On był zbędny, niepotrzebny? Czy można się obejść bez Chrystusa i jego Kościoła, który przecież – pomimo swoich słabości – od dwóch tysięcy lat strzeże Bożego słowa i otwiera przed człowiekiem dostęp do życiodajnych sakramentów? – pytał kard. Dziwisz.

Wspominając spotkanie Ojca Świętego z częstochowskim kościołem, hierarcha podziękował obecnemu metropolicie częstochowskiemu abp. Wacławowi Depo „za przykład umiłowania Maryi w życiu kapłańskim i w życiu Kościoła pełniącego posłannictwo na polskiej ziemi”. Przypomniał także słowa Jana Pawła II wypowiedziane do duchowieństwa, które dziś zdaniem kard. Dziwisza nabierają szczególnej wymowy.- „Dziedzictwo kapłańskiej wiary, posługi, solidarności z całym Narodem w jego najtrudniejszych okresach, które stanowi jakby fundament historycznego zaufania dla kapłana polskiego wśród społeczeństwa, musi być wciąż wypracowywane przez każdego z was i wciąż niejako zdobywane na nowo”.

Dzisiejsze świętowanie w 40. rocznicę przyjazdu Jana Pawła II na Jasną Górę rozpoczęło przed południem spotkanie edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych „Tu zawsze byliśmy wolni”. Wzięło w nim udział prawie 500 dzieci z różnych szkół rejonu częstochowskiego. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Nadzieja. Zwycięstwo” wspartego przez ministerialny program „Niepodległa”.

W programie dziś także wieczór poezji Karola Wojtyły, a po Apelu wspólna „Barka” pod pomnikiem papieża z Polski.
Świętowanie papieskiej rocznicy potrwa do czwartku, 6 czerwca i uwieńczy je promocja najnowszych książek o wydarzeniach z 1979r. i koncert muzyka młodego pokolenia Antka Smykiewicza.

Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który podczas sprawowania swojego urzędu odwiedził Jasnogórskie Sanktuarium Matki Bożej. Ojciec Święty przebywał na Jasnej Górze w dniach 4 – 6 czerwca 1979 r. Wolę przyjazdu do Polski wyrażał dwukrotnie Paweł VI w roku obchodów 1000-lecia Chrztu Polski – brak zgody rządu polskiego.
W trakcie wizyty w Częstochowie w 1979r., papież spotkał się z Konferencją Episkopatu Polski, przełożonymi zakonów i zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich, a także alumnami, młodzieżą zakonną i służbą liturgiczną, duchowieństwem oraz profesorami i studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z pątnikami z Górnego Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego, Śląska Dolnego i Opolskiego.

Podczas spotkania z ludźmi pracy ze Śląska Jan Paweł II upomniał się o godność pracy ludzkiej. Nauczanie społeczne tam wyrażone stało się podstawą programu powstałej w kilkanaście miesięcy później “Solidarności”.

Episkopat Polski wezwał, aby Kościół w Polsce kroczył jasnogórską drogą maryjną. Paulinom przypomniał, ze mają być „sługami dźwigania się człowieka na szczyty z największych upadków jako szafarze Bożych tajemnic”. Reprezentacji KUL przypomniał z kolei, że zadaniem Uniwersytetu jest wyzwalać potencjał umysłowy i potencjał duchowy człowieka, przez który człowiek urzeczywistnia swoje człowieczeństwo.

Ojciec święty spotkał się także z wiernymi z Czechosłowacji, Węgier, Niemiec, którym, mimo uszczelniania granic, udało się przybyć do Polski.

Mimo restrykcji i rewizji przy wejściu do sanktuarium, klasztor pozostawał otwarty dla pielgrzymów. Dawało to okazje do spotkań przedstawicieli opozycji z Janem Pawłem II. Nie było to możliwe w czasie następnych pielgrzymek.

Pielgrzymka ta zgromadziła na Jasnej Górze podczas trzech dni ok. 3,5 mln pielgrzymów.

Przemiany społeczno – polityczne, które dokonały się po I pielgrzymce Jana Pawła II w Polsce i Europie, zwłaszcza powstanie „Solidarności”, także otworzyły przestrzeń na kolejne pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny. Jeszcze pięciokrotnie nawiedził Jasną Górę, aktualizując przesłanie maryjnego charyzmatu.

KAI

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap