Płock: parafie zachęcają do tworzenia rodzin zastępczych

Pięć tysięcy ulotek, zachęcających do tworzenia rodzin zastępczych, zostało rozprowadzonych w parafiach dwóch dekanatów płockich i częściowo dekanatu gąbińskiego. Był to efekt współpracy wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej z Ośrodkiem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku. - To zachęta dla rodzin, aby tworzyły rodziny zastępcze, których bardzo brakuje – mówi ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor wydziału ds. rodzin.

Polub nas na Facebooku!

Pięć tysięcy ulotek pt. „Zostań rodziną zastępczą!”, przy współpracy z Ośrodkiem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku, przygotował, wydał i rozprowadził wydział ds. rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej. Trafiły one do parafii dwóch dekanatów płockich: wschodniego i zachodniego oraz częściowo do parafii dekanatu gąbińskiego.

Na ulotkach zamieszczono zachętę Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej do stanowienia rodzin zastępczych: zawodowych, specjalistycznych dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, dla małoletnich matek z dziećmi oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Poza tym można tam znaleźć informacje, że rodziny zastępcze mają zagwarantowaną comiesięczną pomoc finansową i że prowadzenie rodziny zastępczej może być też formą zatrudnienia.

Ponadto czytelnicy ulotek mogli się dowiedzieć, że szczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Gen. Franciszka Kleberga 3 w Płocku, tel.: 24 365 92 27, tel/fax 24 366 72 50, a działalność tę wspiera wydział ds. rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej.

– Wydział ds. rodzin włączył się w tę akcję, ponieważ brakuje chętnych do stanowienia rodzin zastępczych, których obecnie bardzo potrzeba. Papież Franciszek prosi, abyśmy towarzyszyli ludziom w różnych sytuacjach życiowych, a zwłaszcza w trudnościach. W tym przypadku chodzi o dzieci i młodzież, które z różnych powodów nie mogą przebywać w swoich rodzinach i potrzebują zastępczej opieki – mówi ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej.

Dodaje, że jest bardzo wdzięczny proboszczom za ogłoszenie tych informacji w kościołach i pomoc w dotarciu z ulotkami do parafian miasta Płocka i miejscowości sąsiednich.

Anna Borkowska, dyrektor Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, przyznaje, że wciąż trudno o kandydatów do stanowienia rodzin zastępczych. Ośrodek współpracuje z wydziałem ds. rodzin płockiej Kurii w zakresie udzielania sakramentów dzieciom z rodzin zastępczych.

– Kościół może być dla nas wsparciem, ponieważ stanowi dużą grupę odbiorców informacji o naszych działaniach. Mamy nadzieję, że te informację zakiełkują i dojrzeją – przyznaje Anna Borkowska.

KAI

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Biskupi: profanacje to brak poszanowania dla wiernych

„Wrogie chrześcijaństwu działania powinny spotkać się ze zdecydowanym sprzeciwem i dezaprobatą wiernych, jak i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy cenią sobie wartości chrześcijańskie i dorobek cywilizacji europejskiej związany z wolnością religijną, godnością osoby ludzkiej i prawami osób wierzących” – podkreślają biskupi w wydanym na Jasnej Górze „Stanowisku w sprawie aktów przemocy motywowanych nienawiścią wobec Kościoła katolickiego i jego wiernych”.

Polub nas na Facebooku!

W dokumencie przyjętym 27 sierpnia br., biskupi piszą o aspektach liturgicznych i prawnych aktów profanacji. Z zaniepokojeniem dowiadują się o kolejnych profanacjach symboli, miejsc i przedmiotów kultu religijnego, które dla katolików są święte. Przypominają też: „Profanacja jako forma przemocy jest umyślnym odebraniem świętego charakteru rzeczy lub miejscu. Może się ona dokonać także ze złośliwym zamiarem znieważenia jakiejś świętości i staje się aktem zbezczeszczenia”.

Dodają, że fundamentalnym błędem jest usprawiedliwianie np. ideologicznej zmiany aureoli ikony częstochowskiej na kolory środowisk LGBT. „Ponieważ aureola tej ikony oznacza świętość Bożą, do której jest także wezwany każdy człowiek. Świętość ta jest wyraźnie ukazana w Piśmie Świętym, w którym nie ma tolerancji dla grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu, wpisanemu w sam program wspomnianych środowisk” – przypominają polscy biskupi.

We wspomnianym dokumencie biskupi podkreślają, że artysta w sztuce sakralnej nie wyraża siebie, ale przymioty Boga. Podlega to ocenie Kościoła, a nie tylko samego artysty.

Biskupi stwierdzają także: „publiczne parodiowanie Mszy Świętej jest przejawem fundamentalnego braku kultury i poszanowania dla wrażliwości wiernych”. Zaznaczają, że wszystkie akty przemocy są zwykle motywowane nienawiścią i przejawiają się atakami słownymi lub fizycznymi wobec wiernych, księży i biskupów, a także profanacją symboli, miejsc i przedmiotów kultu religijnego, które dla katolików są święte.

W przyjętym dokumencie Rada Biskupów Diecezjalnych podkreśla: „Wypełniając powierzone im nauczycielskie zadania Kościoła, biskupi polscy proszą katolików i ludzi dobrej woli, w tym szczególnie samorządowców, polityków, parlamentarzystów o podjęcie działań jednoznacznie potępiających przemoc motywowaną przynależnością wyznaniową oraz kroków prawnych lub innych, które skutecznie zapewnią realizowanie wolności religijnej i sprawią, że Kościół katolicki w Polsce będzie mógł bez przeszkód nieść orędzie Chrystusa i wypełniać swoją misję”.

Polscy biskupi przypominają, że ataki na Kościół i jego wiernych są grzechami ciężkimi mocno obrażającymi Pana Boga. Na koniec dokumentu apelują: „Wszystkich katolików prosimy o modlitwę w intencji przebłagalnej szczególnie za grzechy profanacji oraz z prośbą o nawrócenia sprawców”.

KAI

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap