Nasze projekty

Muzyczne dziękczynienie za wolność. Już 12 czerwca w Warszawie „Koncert Miastu i Światu”

W niedzielę 12 czerwca o godz. 19.00 na pl. Zamkowym w Warszawie odbędzie się Koncert Miastu i Światu - otwarte muzyczne spotkanie nawiązujące do nauczania św. Jana Pawła II dotyczącego wolności, dialogu i solidarności, zwłaszcza w kontekście jego pięciokrotnej obecności w Warszawie.

zdjęcie ilustracyjne/fot. cathopic.com

Ponad 100-osobowy zespół wykonawczy poprowadzą kompozytorzy: Hubert Kowalski, Leopold “Poldek” Twardowski oraz Piotr Pałka.

Wydarzenie będzie muzycznym dziękczynieniem za wolność i inspirowane papieskim przesłaniem pokojowe przemiany w Polsce i Europie, a jednocześnie kontynuacją papieskiej modlitwy o Ducha Świętego i dar pokoju, szczególnie w jedności z naszymi Siostrami i Braćmi na Ukrainie.

Utwory i pieśni we współczesnych aranżacjach będą przeplatane prowadzoną ze sceny narracją. Wydarzenie będzie ukierunkowane na interakcję i możliwość włączania się śpiewem przez odbiorców.

Reklama

Koncert Miastu i Światu jest finałem VII edycji rekolekcji i warsztatów muzycznych pn. Muzykolekcje o Świetle, odbywających się w terminach 27-29 maja i 10-12 czerwca 2022 roku w parafii św. Jakuba Apostoła na warszawskiej Ochocie. Idea koncertu, jako formy głoszenia Dobrej Nowiny wieńczącej wysiłek pracy warsztatowej dużej grupy wykonawców (chóru, instrumentalistów oraz solistów), jest rozwijana począwszy od roku 2016.

Wykonawcami koncertu będą uczestnicy Muzykolekcji oraz zaproszeni przyjaciele – zawodowi muzycy chrześcijańscy z różnych wspólnot w Warszawie i Polsce. Prowadzący – Hubert Kowalski, Leopold Twardowski i Piotr Pałka – to doświadczeni kompozytorzy, dyrygenci i aranżerzy obecni w przestrzeni muzyki chrześcijańskiej w Polsce od ponad 20 lat. Związani z projektami takimi jak obchody Jubileuszu 1050. Rocznicy Chrztu Polski na stadionie INEA w Poznaniu, spotkaniami papieskimi na błoniach w Krakowie czy koncertami Jednego Serca Jednego Ducha w Rzeszowie.

Więcej informacji na temat koncertu >>>TUTAJ>>>.

Reklama
mat. prasowe

Organizatorem Koncertu Miastu i Światu jest Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej oraz Schola akademicka św. Jakuba, a współorganizatorem Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Patronat Honorowy nad koncertem objęli Minister Edukacji i Nauki oraz Wojewoda Mazowiecki. Patronem wydarzenia jest Centrum Myśli Jana Pawła II, a partnerem firma Raway.

Patronat medialny nad inicjatywą objęli: Aleteia Polska, Gość Niedzielny, Katolicka Agencja Informacyjna, Radio Warszawa, Salve NET, Stacja7.pl, TVP3 Warszawa, Tygodnik Idziemy, Tygodnik Katolicki Niedziela.

Reklama

Подія стане музичною подякою за свободу та мирні зміни в Польщі та Європі, і водночас продовженням папської молитви про Святого Духа та дар миру, особливо в єдності з нашими сестрами та братами в Україні.

Твори та пісні в сучасних аранжуваннях будуть переплетуватися з розповіддю зі сцени. Захід буде орієнтований на взаємодію, а глядачі зможуть долучитися своїм співом.

Концерт Місту і Світу є фіналом 7-их реколекцій та музичних семінарів під назвою Музиколекції про Світло, що відбувалися 27-29 травня та 10-12 червня 2022 року на парафії св. Якуба Апостола у варшавському районі Охота. Ідея концерту, як форми поширення Доброї новини, що підсумовує зусилля великої групи виконавців (хору, інструменталістів та солістів), розвивається з 2016 року.

На концерті виступлять учасники Музиколекцій та запрошені друзі – професійні християнські музиканти з різних громад Варшави та Польщі. Ведучі – Губерт Ковальський, Леопольд Твардовський та Пьотр Палка – досвідчені композитори, диригенти та аранжувальники, які понад 20 років присутні в просторі християнської музики Польщі. Пов’язані з такими проектами, як святкування ювілею 1050-річчя Хрещення Польщі на стадіоні INEA в Познані, папські зустрічі на Краківських Блонях або концерти Одного Серця Одного Духа в Ряшеві. Більше інформації про концерт знайдете на сайті: miastuiswiatu.pl.

mat. prasowe

Організаторами концерту Місту і Світу є Асоціація Диаконія Руху Світло-Життя Варшавської Архієпархії та студентський костельний хор при парафії св. Якуба, а співорганізатором – Самоврядування Мазовецького воєводства.

Почесний патронат над концертом взяли міністр освіти і науки та мазовецький воєвода.

Меценатом заходу є Центр Думки Івана Павла ІІ, а партнером – фірма Raway.

Медіа-меценатствоо над ініціативою взяли: Aleteia Polska, Gość Niedzielny, Католицьке інформаційне агентство, Radio Warszawa, Salve NET, Stacja7.pl, TVP3 Warszawa, Tygodnik Idziemy та Tygodnik Katolicki Niedziela.

pa, mat. prasowe/Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę