Ewangelia na zaporze solińskiej – trwa Wakacyjna Ewangelizacja Bieszczadów

Ponad 50 ewangelizatorów spotkało się w sercu Bieszczadów, aby wypoczywającym tam turystom i mieszkańcom głosić Dobrą Nowinę. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Ja jestem pokojem Twojego serca”.

Polub nas na Facebooku!

– Budzimy sumienia, pokazujemy, że nawet podczas wakacji można spotkać Boga a Bóg szuka człowieka także tam, gdzie on może się tego nie spodziewać – tak ideę “Bieszczadów dla Jezusa” wyjaśnia ks. Maciej Flader, jeden z organizatorów.

Ewangelizacja u stóp bieszczadzkich wzgórz organizowana jest od ponad 25 lat. Uczestniczący w niej ewangelizatorzy przyjeżdżają głównie z diecezji rzeszowskiej i przemyskiej, choć zdarzają się i tacy, którzy przejeżdżają całą Polskę, aby przez kilka dni głosić Słowo Boże. Zazwyczaj akcja rozpoczynała się kilkudniowymi rekolekcjami dla wszystkich posługujących. – W tym roku ze względu na pandemię musieliśmy zmodyfikować program: rekolekcje odbyły się w czerwcu w formule online, a my spotkaliśmy się dopiero w czwartek poprzedzający akcję. Z tego względu wyjątkowo nie przyjęliśmy nowych osób, tegoroczne wydarzenie poprowadzą tylko osoby, które posługiwały już z nami podczas wcześniejszych edycji – tłumaczy ks. Maciej.

Program akcji podobny jest do tego, który był realizowany od lat: na zaporze w Solinie przedstawiony jest performance, ze sceny głoszone są świadectwa, dla dzieci przygotowano specjalny kącik, a ewangelizatorzy wędrują pomiędzy spacerowiczami, proponując rozmowę i modlitwę. Podczas całego wydarzenia obecni są kapłani – zdarza się, że ktoś prosi o możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. W niedzielę o 11.00 Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku będzie przewodniczył metropolita przemyski abp Adam Szal. Popołudniu natomiast zaplanowano ewangelizację uliczną i flash mob na plaży. Z kolei o 19.00 w amfiteatrze w Polańczyku teatr Przedmieście wystawi sztukę „Józef Egipski”. Po niej zespół Bankruci poprowadzi koncert uwielbienia. Na tym zakończy się tegoroczna akcja.

 

Czas start!!! Za nami pierwszy dzień Wakacyjnej Ewangelizacji Bieszczadów. Ewangelizatorzy zjechali do Rzepedzi z…

Opublikowany przez Wakacyjna Ewangelizacja Bieszczadów Czwartek, 23 lipca 2020

 

– Taka akcja jest o tyle trudna dla ewangelizatorów, że najczęściej nie widzimy owoców naszego działania. Ale jeśli myślimy o Kościele globalnie, to nasze działanie ma sens. My siejemy, Pan Bóg daje wzrost a ktoś inny będzie zbierał te owoce – to, że to nie będziemy my, jest drugorzędną kwestią. Ale małe owoce, małe nawrócenia widzimy także podczas samej akcji: zdarza się, że ktoś otworzy się w rozmowie albo po zobaczeniu performance, w którego centrum jest krzyż, nabiera pragnienia spowiedzi. My robimy swoje, a Pan Bóg troszczy się o resztę – wyjaśnia ks. Maciej.

Wakacyjną Ewangelizację Bieszczadów koordynuje Szkoła Nowej Ewangelizacji Św. Jakuba Apostoła Archidiecezji Przemyskiej i Katolickie Stowarzyszenie „Unum”. Włączają się w nią inne ruchy i stowarzyszenia katolickie działające na terenie archidiecezji przemyskiej, a także osoby ze wspólnot z całej Polski.

Bieszczadzkiemu spotkaniu patronuje metropolita przemyski abp Adam Szal.

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Z KRAJU

“Był niezłomnym żołnierzem w służbie prawdzie”. Pogrzeb kard. Grocholewskiego

- Ci wszyscy, którzy mieli możność spotkać się z księdzem doktorem Zenonem Grocholewskim, później zaś profesorem, biskupem, arcybiskupem, a na koniec kardynałem, musieli być pod wrażeniem jego jednoznaczności i bezkompromisowości - mówił w homilii podczas uroczystości pogrzebowych kard. Grocholewskiego metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski.

Polub nas na Facebooku!

Ceremonie pogrzebowe odbyły się w katedrze poznańskiej – tej samej, w której w 1963 zmarły przed tygodniem kardynał przyjął święcenia kapłańskie. Mszy świętej przewodniczył ks. Konrad Krajewski, jałmużnik papieski. W liturgii udział wzięli liczni przedstawiciele polskiego episkopatu z przewodniczącym KEP abp. Stanisławem Gądeckim na czele, wśród nich m. in. kard. Kazimierz Nycz, abp. Marek Jędraszewski, abp Sławoj Leszek Głódź, a także księża, siostry zakonne, w tym siostry prowadzące dom kardynała, rodzina zmarłego, klerycy, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz liczni wierni świeccy.

Homilię abp  Marek Jędraszewski rozpoczął od odczytania fragmentu  testamentu duchowego kard. Grocholewskiego: „Bogu w Trójcy Przenajświętszej pragnę wyrazić wdzięczność i uwielbienie za dar życia i kapłaństwa oraz wszystkie otrzymane łaski. Niech Bóg będzie uwielbiony”. – Dwa zatem były dla niego największe dary, które od Boga otrzymał i za które pragnął Go nieustannie wielbić – życie i kapłaństwo – stwierdził abp Jędraszewski.

Arcybiskup przypomniał dramatyczne okoliczności pierwszych chwil życia przyszłego kardynała, który urodził się 11 października 1939 roku, kiedy jego Rodzice, mieszkający dotąd blisko granicy polsko – niemieckiej, zmuszeni byli do dramatycznej ucieczki przed hitlerowcami. Nawiązując do patrona zmarłego, rzymskiego męczennika, wskazał, że kard. Grocholewski na każdym etapie życia budził podziw swoją jednoznacznością i bezkompromisowością. – Z całą pewnością można o nim powiedzieć: był niezłomnym żołnierzem w służbie prawdzie – i to niezależnie od areopagu, na którym przychodziło mu występować i dawać o niej świadectwo: czy były to zacisza Sygnatury Apostolskiej, gdzie rozstrzygał wiele skomplikowanych spraw sądowych, przesyłanych do tego Urzędu z całego świata; czy były to aule Uniwersytetów Gregoriańskiego i Laterańskiego, których był niezwykle cenionym profesorem prawa kanonicznego; czy były to biura Kongregacji Wychowania Katolickiego, której urząd prefekta pełnił przez szesnaście lat: od 1999 roku do przejścia na zasłużoną emeryturę w 2015 roku.

Przywołując historię życia kard. Grocholewskiego, metropolita krakowski podkreślił umiłowanie ojczyzny, jakie cechowało Zmarłego, który święcenia kapłańskie przyjął z rąk więzionego i torturowanego przez komunistyczne władze abp. Baraniaka. – Ten fakt stanowił dla niego prawdziwe zobowiązanie na przyszłość. Równocześnie uświadamiał mu konieczność zachowania i tworzenia wyrazistej ciągłości, historycznej i zarazem duchowej, między kolejnymi pokoleniami świadków wiary. W polskiej tradycji, sięgającej jeszcze 966 roku i początków chrześcijaństwa, narodu i państwowości polskiej, znaczyło to: służyć Polsce poprzez wierną kapłańską posługę rodakom. Znaczyło to, w konsekwencji: przyczyniać się do tego, aby Polska nieustannie, z pokolenia na pokolenie, zasługiwała na miano Polonia semper fidelis – „zawsze wiernej” Chrystusowi, Krzyżowi i Ewangelii. Dla księdza, biskupa i kardynała Zenona Grocholewskiego było to najgłębszym i najbardziej autentycznym wymiarem jego patriotyzmu – aż do końca jego dni.

Szczególnym wyrazem patriotyzmu kardynała Grocholewskiego był jego biskupi herb, w którym w lewym górnym polu widnieje polski orzeł.

 

 

Przywołując liczne wyróżnienia i zaszczyty, jakimi obdarzony był kard. Grocholewski, kaznodzieja powiedział: –Księdzu profesorowi, biskupowi i kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu najbardziej bowiem zależało na tym, aby poprzez uznanie, jakim niewątpliwie się cieszył w wielu miejscach i gremiach tego świata, rósł szacunek dla Kościoła katolickiego, który on reprezentował i któremu wiernie służył.

Wskazał, że duchowny, niczym Jan Chrzciciel, nieustannie się umniejszał, mimo że należał „do najbardziej znaczących postaci Kościoła katolickiego na przełomie dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku”. – Jest rzeczą znamienną, że w prywatnych rozmowach chętniej wracał wspomnieniami do swojej pracy wikariuszowskiej w parafii Chrystusa Odkupiciela na Osiedlu Warszawskim w Poznaniu i do młodych ludzi, których tam katechizował, lub do sióstr i staruszek z domu opieki społecznej niedaleko rzymskiego Ciampino, gdzie przez kilka lat był kapelanem, niż do tytułów, zaszczytów i medali, jakie w ciągu swego życia otrzymał. Do końca swych dni pozostał człowiekiem pełnym wewnętrznego ciepła, pogodnym i pełnym humoru, skromnym i otwartym na innych. Takim był zawsze dla swojej najbliższej rodziny, do której bardzo tęsknił w czasie swych rzymskich studiów, nie mogąc wtedy przyjechać do Polski, i z którą zawsze utrzymywał serdeczne relacje – powiedział arcybiskup.

Nawiązując do odśpiewywanej w czasie święceń kapłańskich litanii do Wszystkich Świętych, abp Jędraszewski przywołał bliskich zmarłemu świętych. –Niech Cię przyjmą, kochany i Drogi Księże Kardynale Zenonie, Najświętsza Maryja Panna, Królowa Polski i Matka Kościoła, wraz z Twoimi świętymi Patronami Zenonem i Janem Chrzcicielem; niech uraduje Cię swoją obecnością św. Mikołaj, który był patronem Twego kościoła tytularnego w Rzymie; niech Cię przywita św. Jan Paweł II Wielki, którego darzyłeś prawdziwie synowską miłością; niech pełni wdzięczności wyjdą Ci na spotkanie bł. Edmund Bojanowski i bł. Siostra Sancja. Miej radość wieczną z Chrystusem Zmartwychwstałym, dla którego zawsze chciałeś się uniżać, aby tylko On – Alfa i Omega, Początek i Koniec wszystkiego – w Twoim kapłańskim życiu był nieustannie wywyższany. Amen – zakończył kaznodzieja.

 

 

Po Mszy odczytano telegram od papieża Franciszka do metropolity poznańskiego, abp. Stanisława Gądeckiego. Ojciec Święty wyraził żal z powodu śmierci kard. Zenona Grocholewskiego. „Z wdzięcznością wspominam jego zaangażowanie akademickie jako wybitnego znawcy prawa kanonicznego” – napisał papież, dodając wyrazy uznania dla pracy kard. Grocholewskiego dla Stolicy Apostolskiej. „Z kompetencją wspierał on przed laty prace nad nowym kodeksem Prawa Kanonicznego i nad reformą kurii rzymskiej. Był postulatorem polskich spraw beatyfikacyjnych” – dodał papież. „W sercach tych, którzy go znali, zapisał się jako człowiek niezwykle prawy, szczery, odważny, przede wszystkim jako miłujący Kościół powszechny i ten w jego ojczyźnie” – zaznaczył Ojciec Święty.

Minister Adam Kwiatkowski odczytał kondolencje od prezydenta RP Andrzeja Dudy. „W swojej pracy duszpasterskiej i działalności naukowej ks. kard. Zenon Grocholewski wiele uwagi poświęcał budowaniu sprawiedliwego ładu społecznego, opartego na chrześcijańskiej wizji człowieka i społeczeństwa. Jako kanonista podkreślał znaczenie sprawiedliwości podpartej miłosierdziem i życzliwością do drugiego człowieka, stawiając wartość relacji międzyludzkich ponad doraźną korzyścią. W zachowaniu podstawowych praw osoby upatrywał fundamentu, na którym można budować trwałą wspólnotę z drugim człowiekiem. W poszanowaniu prawa obywateli do dokonywania suwerennych i zgodnych z własnymi przekonaniami wyborów widział ostoję demokracji i wolności. W swoich licznych homiliach, wystąpieniach i publikacjach, wielokrotnie dawał wyraz przeświadczeniu, że dialog oparty na prawdzie i trosce o dobo wspólne jest najlepszym sposobem rozwiązywania sporów” – pisał prezydent.

W imieniu rodziny przemówił bratanek kardynała, dzieląc się osobistymi wspomnieniami.

Kondolencje dla brata zmarłego kardynała, Władysława Grocholewskiego, przesłał papież Franciszek: „Po otrzymaniu wiadomości o śmierci Pańskiego ukochanego brata, kardynała Zenona Grocholewskiego, pragnę Pana i członków Pańskiej Rodziny zapewnić o mojej bliskości w żałobie, która dotknęła wszystkich, którzy znali i darzyli szacunkiem nieodżałowanego Księdza Kardynała. Z wdzięcznością wspominam Jego pełną zasług pracę jako cenionego wykładowcy prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, jak również jako autora licznych publikacji naukowych. Z wielkim oddaniem poświęcił się służbie Stolicy Apostolskiej. Najpierw jako notariusz i prefekt w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej, a potem jako prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej. W pełnieniu tych funkcji dawał świadectwo kapłańskiej gorliwości, wierności Ewangelii i oddania budowaniu Kościoła. Wnosząc modlitwę do Pana Jezusa, aby obdarzył zmarłego Kardynała wieczną nagrodą, którą obiecał swym uczniom, przesyłam Panu i wszystkim, którzy opłakują Jego odejście, moje apostolskie błogosławieństwo”.

Kondolencje przesłał również Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolin.

Samym ceremoniom pogrzebowym przewodniczył abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański. Trumnę z ciałem kard. Zenona Grocholewskiego złożono w podziemiach katedry poznańskiej.

ah, KAI, episkopat.pl/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap