Abyśmy byli jedno

„Umiemy się tylko kłócić albo kochać, ale nie umiemy się różnić pięknie i mocno” pisał Cyprian Kamil Norwid. Mówi się też o nas Polakach, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy różne zdania. Dlaczego pozwalamy na to, że tyle nas dzieli? Wolni by się różnić Sztandarowy hymn lat 80 głosił: „Na życie patrzysz bez emocji„. Wtedy […]

Kłóćmy się, ale z szacunkiem. Rozmowa z mediatorem

Z Jerzym Książkiem – mediatorem, prezesem Polskiego Centrum Mediacji – rozmawia Anna Druś. Gdy patrzymy na to, jak Polacy kłócą się w Internecie i nie tylko, nie sposób nie zapytać: jak się różnić i spierać, by się przy tym nie obrażać? Zauważmy na początek jedną rzecz: wszyscy kochamy „ludzkość”, tylko sąsiadów nie potrafimy znieść, a […]

Posklejać kraj pęknięty na pół

Uwzględniając sumę oddanych głosów, to niemal symboliczne pęknięcie pół na pół. Mylą się jednak ci, którzy aby je zwizualizować, wklejają w media społecznościowe mapy z poparciem poszczególnych województw, gdzie Andrzej Duda bierze wschód, a Rafał Trzaskowski zachód kraju. W rzeczywistości ten podział zakorzenił się w nas znacznie głębiej i ponadregionalnie – sięga rodzin, znajomych, oddalonych […]

Wybory. Bardzo trudne zwycięstwo

Andrzej Duda został ponownie wybrany prezydentem Najjaśniejszej. Podzieleni niemal na pół wyborcy – gdyż przewaga zwolenników dotychczasowej głowy państwa to ok. 400 tys. osób – ucieszyli się, odetchnęli z ulgą lub są rozczarowani i rozgoryczeni. A ja, laik i nie-specjalista, jedynie zwykły obserwator życia politycznego, wyborca urzędującego Prezydenta, słów kilka chcę skierować do tych, którzy […]

Tomasz Samołyk: Recepta na jedność

1. Na początku dobrze byłoby uzgodnić wspólną definicję “jedności”. Dopóki bowiem będziemy dążyć do punktu, w którym wszystkie nasze indywidualności mają stać się jednolitą masą, dopóty nigdy jedności nie osiągniemy. W liście św. Pawła do Efezjan mowa jest o „znoszeniu jednych przez drugich w miłości” i oto jest bardziej realistyczna wizja jedności. “Znoszenie się” to […]

Adam Szustak OP: Co zrobić, żeby w Polsce było lepiej?

Rozmowy z Janem Pawłem II. Zgoda

Skąd się biorą podziały? Współczesny świat i współczesną ludzkość charakteryzuje obecność licznych, głębokich, bolesnych podziałów. Podziały te ujawniają się w stosunkach pomiędzy poszczególnymi ludźmi, pomiędzy grupami, ale także w wymiarze większych zbiorowości: w gorączkowym dążeniu do hegemonii narody powstają przeciwko narodom, istnieją bloki przeciwstawnych sobie państw. Bez trudu można określić konflikty znajdujące się u korzeni […]

Ojca Leona sposób na jedność

Z o. Leonem Knabitem OSB rozmawia Judyta Syrek Co trzeba zrobić, żeby zbudować jedność? Moje poglądy są zbieżne z zasadami Ruchu do którego należę od wielu lat. To Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”, którego mam zaszczyt być asystentem honorowym. Stawia sobie jako jedno z ważnych zadań  „duchowe odrodzenie narodu polskiego poprzez ewangeliczne odradzanie osób”. I o […]

Jak przebaczać?

Kwestia przebaczenia to nie tylko sprawa ducha – podejmowana była także przez wielu psychologów. I choć podane przez nich definicje nieco się różnią, w jednym są zgodni: przebaczenie to proces. Nie jednorazowe wydarzenie, szybki prysznic uwalniający nas z trudnych wspomnień, ale długotrwały proces. Często bolesny, ponieważ wymaga zmierzenia się z tym, co dla nas trudne. […]

Trudna sztuka przebaczania

Przebaczenie to chyba jedna z najtrudniejszych cnót, jakiej człowiek musi się nauczyć. I to taka, której trzeba uczyć się całe życie. Bo przebaczenie to taka cnota, która zawsze musi dotyczyć kogoś, kto (może na chwilę ale jednak) stał się naszym wrogiem, kimś, kto wyrządził nam krzywdę, niesprawiedliwość. Przebaczenie to też cnota, która polega jakby na […]

Bolesne podziały

Największa bolączka jest wtedy, kiedy nic nie boli. Ludzie, którzy żyją wyłącznie pogonią za “dzisiaj” i za tym, żeby złapać jak najwięcej konsumpcji szeroko pojętej, nie czują bólu. Próbują przede wszystkim zdobywać i cieszyć się najmniejszą rzeczą doczesnego pożytku, a taka perspektywa przesłania większe, ważniejsze rzeczy. Siedzę właśnie w miejscu, z którego dobrze widać Babią […]

Recepta papieża Franciszka na podziały i skandale

Chęć skandalu i dzielenia można pokonać tylko milczeniem i modlitwą – mówił Franciszek podczas porannej Mszy św. w Domu św. Marty. Papież wznowił z początkiem września odprawianie codziennych Mszy św. z udziałem wiernych..

Pokora. Umieć powiedzieć „nie wiem”

Przed upadkiem serce ludzkie się wynosi, lecz pokora poprzedza sławę. Prz 18, 12 POMYŚL: Ewangeliczna droga do zwycięstwa i wielkości wiedzie przez pokorę. Jezus Chrystus w swej pokorze bierze krzyż i pozwala się zabić dla mojego zbawienia. On przychodzi, aby mi pokornie usłużyć, tak jak umywał nogi swoim uczniom. Każdy, kto w pokorze przyjmie Go […]

Po tym nas poznają

Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą […]. — Rz 12, 14-16 — RELACJE POMYŚL: Starożytni chrześcijanie mówili, że jeden chrześcijanin to żaden chrześcijanin. A Paweł w liście do Rzymian przypomina i zaprasza nas, byśmy troszczyli się o siebie nawzajem. Nasza […]

Modlitwa za Polskę. OJCZYZNA

Kard. Stefan Wyszyński:Jedna jest Polska — wspólna Matka! Jej ramiona — dla wszystkich dzieci. Jedno ma serce i wszyscy znajdują w nim miejsce. Powiedzcie młodzieży, że ta Polska wyciąga do nich ramiona, przyzywa ich i pociąga, aby nigdy nie zapomnieli o Ojczyźnie, aby wszędzie, gdziekolwiek rzucą ich obowiązki i zadania życiowe, pamiętali, iż należą do […]

Modlitwa o pokój w rodzinie

Boże, Sprawco pokoju i Stróżu miło­sierdzia, zwróć swoje oczy na naszą ro­dzinę. Ty widzisz, Panie, jak jest poróż­niona i jak wiele w niej niepokoju. Zmiłuj się nad nami i spraw, aby powrócił pokój do naszej rodziny, bo gdy Ty nam go nie udzielisz, nikt inny nie będzie mógł nas nim obdarzyć. O Jezu, Królu Pokoju, […]

Modlitwa św. Matki Teresy z Kalkuty o pojednanie

Boże, Ojcze wszystkich ludzi, każesz nam nieść miłość tam, gdzie biedni są upokarzani, radość tam, gdzie Kościół jest obalony, pojednanie, tam gdzie ludzie są rozdzieleni. Pomóż nam pojednać ojca z synem, matkę z córką, męża z żoną, wierzącego z tym, który nie może uwierzyć, chrześcijanina ze swoim bratem chrześcijaninem, którego nie kocha… Ty nam otwierasz tę drogę, ażeby poranione ciało Jezusa Chrystusa, […]

„Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju”. Modlitwa franciszkańska

Jak czytamy na blogu „myfidesetratio” po raz pierwszy modlitwa ta pojawiła się we Francji w roku 1912. Opublikowano ją w małym czasopiśmie religijnym gazetce „La Clochette” (Dzwonek), wydawanej w Paryżu przez katolickie stowarzyszenie „La Ligue de la Sainte-Messe”. Być może autorem modlitwy jest francuski ksiądz Esther Bouquerel, jednak nie ma co do tego pewności. W […]

Modlitwa św. Jana Pawła II o pojednanie

Boże, Stworzycielu świata, który każde stworzenie otaczasz swoją ojcowską troską i kierujesz biegiem historii, by osiągnęła swój cel – zbawienie. My widzimy Twoją ojcowską miłość, gdy łagodzisz zatwardziałość człowieka i otwierasz rozdarty konfliktami i walką świat na pojednanie.Odnów dla nas cuda Twojego miłosierdzia: ześlij swojego Ducha, by działał w głębi naszych serc, aby wrogowie dojrzeli […]

Chroń mnie Panie od nienawiści

Każdy Twój wyrok przyjmę twardy Przed mocą Twoją się ukorzę Ale chroń mnie, Panie, od pogardy Przed nienawiścią strzeż mnie, Boże *** Wszak Tyś jest niezmierzone dobro Którego nie wyrażą słowa Więc mnie od nienawiści obroń I od pogardy mnie zachowaj *** Co postanowisz, niech się ziści Niechaj się wola Twoja stanie Ale zbaw mnie […]

Modlitwa o pokorę

Przebacz nam Boże naszą pychę! To ona powoduje, że jesteśmy w ciągłej rywalizacji z innymi. Że chcemy mieć więcej niż inni i wiedzieć więcej niż ktokolwiek

Modlitwa o pokój serca

Wiem, Jezu, że Twoja moc jest tak wielka, iż w jednej chwili uwalniasz mnie od wszelkiego ucisku duchowego, a zmieszanemu i udręczonemu duchowi przywracasz wielki pokój uciszenia. Czynisz to dlatego, że znasz mnie, zbyt bojącego się tych nawałnic i zbyt słabego do przeciwstawienia się ich sile. Lecz wtedy najbardziej odczuwam spokój przywrócony mej duszy, kiedy […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę