Nasze projekty
Reklama
fot. domena publiczna, wikipedia,org/ Tiero,Canva

Kiedy odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia? Tak modliła się s. Faustyna

Pan Jezus wielokrotnie mówił do s. Faustyny, że przez modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia można wyprosić wszystko. Jednak nie natychmiast i po jednorazowym jej odmówieniu. Z wyjątkiem jednej łaski!

Pan Jezus obiecał wszystkim odmawiającym Koronkę do Miłosierdzia Bożego uproszenie wszelkich łask, gdy powiedział: Przez odmawianie tej Koronki podoba  Mi  się dać  wszystko, o co  Mnie [ludzie] prosić będą (Dz. 1541), dodając: jeżeli to (…) będzie zgodne z wolą Moją (Dz. 1731). 

Tym, co towarzyszyło św. siostrze Faustynie podczas modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia to niezwykła ufność i wytrwałość w modlitwie. Tego warto się od niej uczyć! W swoim „Dzienniczku” św. s. Faustyna opisywała wiele sytuacji, w których modliła się Koronką. Opisywała także skutki tej modlitwy.

Koronka do Bożego Miłosierdzia w codziennych sprawach

W swym „Dzienniczku” Siostra Faustyna opisuje takie sytuacje, gdy jej prośba została spełniona po jednorazowym odmówieniu Koronki np. uciszenie burzy (Dz. 1731), i takie, gdy tę modlitwę odmawiała ustawicznie przez wiele godzin, np. aby uprosić deszcz (Dz. 1128). 

Reklama

CZYTAJ>>> Najczęstsze błędy w formule Koronki do Bożego Miłosierdzia, których należy unikać

Koronka do Bożego Miłosierdzia w obliczu śmierci

Pan Jezus wielokrotnie mówił do s. Faustyny, że przez modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia można wyprosić wszystko. Jednak nie natychmiast i po jednorazowym jej odmówieniu. Z wyjątkiem jednej łaski – dobrej śmierci. 

Św. siostra Faustyna często modliła się przy konających – czasem wystarczyło jednorazowe odmówienie Koronki, by uprosić łaskę szczęśliwej i spokojnej śmierci, a innym razem trzeba było ją odmówić wiele razy, gdy dusza potrzebowała wielkiej pomocy modlitewnej (Dz. 1035).

Reklama

ZOBACZ>>> Obietnice, jakie Jezus złożył modlącym się Koronką do Bożego Miłosierdzia

Jezus skierował szczegółowe obietnice dotyczące łaski szczęśliwej i spokojnej śmierci, czyli w stanie łaski oraz bez lęku i przerażenia. Te łaski mogą sobie uprosić nie tylko ci, którzy sami z ufnością odmawiają tę Koronkę, ale także mogą je otrzymać konający, przy których inni jej słowami będą się modlić. 

Każdej duszy (…), która odmawiać będzie tę Koronkę – obiecał Pan Jezus – bronię w godzinie śmierci, jako swej chwały, albo [jeśli] przy konającym inni [ją] odmówią, wtedy [konający] dostąpią tego samego odpustu. Kiedy przy konającym odmawiają tę Koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę (Dz. 811).

Reklama

Łaskę dobrej śmierci, czyli nawrócenia i odpuszczenia grzechów, obiecuje Pan Jezus nawet po jednorazowym odmówieniu całej Koronki w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, a więc w postawie ufności wobec Pana Boga (wiary, nadziei, miłości, pokory oraz szczerego i głębokiego żalu za grzechy) i miłosierdzia względem bliźnich. Chociażby był grzesznik najzatwardzialszy – mówił – jeżeli raz tylko zmówi tę Koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego (Dz. 687).

CZYTAJ>>> Początkowo uważano, że zawiera błędy teologiczne! Tajemnice Koronki do Miłosierdzia Bożego

Koronka w Godzinę Miłosierdzia

Godzina Miłosierdzia, czyli godzina śmierci Pana Jezusa – trzecia po południu, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. O trzeciej godzinie – mówił Pan Jezus do Siostry Faustyny – błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego (Dz. 1320). 

Czy Koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 15 ma szczególną moc?

Często możemy słyszeć opinię, że o godzinie trzeciej po południu Koronka ma szczególną moc. To błąd! Takie myślenie wynika z nieznajomości nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w formach przekazanych przez Siostrę Faustynę i być może z potrzeby korzystania z gotowej formuły modlitewnej.

O trzeciej możemy odmawiać Koronkę, tak jak o każdej innej godzinie dnia i nocy, ale wtedy nie praktykujemy modlitwy w Godzinie Miłosierdzia (tylko odmawiamy Koronkę). 

Jak modlić się w Godzinie Miłosierdzia?

Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia jest osobną formą kultu Miłosierdzia Bożego, z którą Jezus związał określoną obietnicę i sposoby jej praktykowania.

Koronka do Miłosierdzia Bożego nie może być bowiem modlitwą w Godzinie Miłosierdzia, gdyż jest skierowana do Boga Ojca (Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci…), a modlitwa w Godzinie Miłosierdzia ma być skierowana wprost do Jezusa.

Pan Jezus nie podał gotowej formuły modlitwy o godz. 15, ale powiedział, że można odprawiać Drogę krzyżową, nawiedzić Najświętszy Sakrament, a jeśli na to czas nie pozwala, to w tym miejscu, gdzie nas zastaje trzecia godzina, choć przez krótki moment połączyć się z Nim, konającym na krzyżu. Przedmiotem tej modlitwy jest tajemnica męki Pańskiej. Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia powinna spełniać określone warunki: należy ją odprawiać o godzinie trzeciej po południu (gdy zegar wybija tę godzinę), winna być skierowana wprost do Jezusa, a w błaganiach należy się odwołać do wartości i zasług Jego bolesnej męki.

Pełny artykuł o Godzinie Miłosierdzia TUTAJ.

za: faustyna.pl

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę