fot. Episkopat News/ Flickr.com

Młodzi, wolność, Kościół

Młodzi nie różnią się od innych, szczególnie dorosłych ludzi w rozumieniu wolności. Natomiast stają wobec szczególnego wyzwania, aby nauczyć się połączyć gotowość do odważnych decyzji z wrażliwością na to, co jest prawdziwie jest dobre, a nie tylko przyjemne - mówi bp Marek Solarczyk.

Reklama

Dlaczego tak bardzo zależy nam na wolności? Jaką wolność można znaleźć w Kościele? Czy to ona pociągnie do wiary ludzi młodych? Zapytaliśmy o to bp. Marka Solarczyka, biskupa radomskiego, przewodniczącego Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży w KEP.


Otylia Sałek: Jak młodzi dzisiaj rozumieją wolność?

Bp Marek Solarczyk: W doświadczeniu wolności, człowiek zasadniczo akcentuje możliwość wyboru według przyjętych przez siebie norm i zasad. One oczywiście mają fundamentalne znaczenie w naszych decyzjach, ale żeby potwierdzały ludzką odpowiedzialność za siebie i innych, wymagają poznania tego, co jest dobre. Wybór tego, co dobre, objawia wielkość wolności, jaką Bóg ofiarował człowiekowi i której uczy człowieka np. poprzez Swoje dzieła i przykazania.

Reklama

Młodzi nie różnią się od innych, szczególnie dorosłych ludzi w rozumieniu wolności. Natomiast stają wobec szczególnego wyzwania, aby nauczyć się połączyć gotowość do odważnych decyzji z wrażliwością na to, co jest prawdziwie jest dobre, a nie tylko przyjemne.

A dlaczego właśnie o wolność tak bardzo chcemy zabiegać?

W wolności wyraża się z wielką mocą godność człowieka, najpełniej objawia się ona poprzez miłość, a ofiarowane innym dobro potwierdza naszą dojrzałość i odpowiedzialność. Bez względu na różnorodność ludzkich doświadczeń, w głębi duszy chcemy spotkać ludzi, którzy uszanują to co jest naszym dobrem, a my najpełniej wyrażamy się poprzez ofiarowane innym dzieła miłości.

Reklama

W takim razie – jaką wolność mogą znaleźć młodzi w Kościele?

Najlepiej byłoby, aby wspólnota Kościoła potrafiła prowadzić każdego do takiego przeżywania tajemnicy Boga, aby człowiek uwierzył, że Bóg ogarnia nas Swoją miłością, chce naszego dobra oraz uczy nas i wspiera w wybieraniu tego, co dobre. Jedną z najbardziej przemawiających ewangelicznych historii jest spotkanie młodego człowieka z Chrystusem, które zaczyna się od pytania: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (Mk 10, 17). Obyśmy potrafili pomóc młodym przeżyć takie spotkanie z Bogiem, ukształtowali w nich zaufanie do Boga i wspierali w oddanym życiu z Bogiem.

A czy wolność powinna rodzić także „dowolność” np. w sprawowaniu Liturgii lub prowadzeniu wspólnoty w parafii – gdzie są granice tej wolności, która mogłaby zaciekawić ludzi młodych?

Reklama

Wolność ma czerpać swą siłę z prawdy o tym, co dobre, a więc z Boga. Wartość liturgii nie płynie z intrygujących form, ale z duchowej mocy, jaką Bóg objawia dzięki mocy Swojego Ducha. Podobnie jest z różnymi formami duszpasterskich działań. Oczywiście mogą one, czy wręcz powinny posługiwać się przemawiającymi do człowieka formami, ale ich skuteczność duchowa wypływa z łaski Boga, a nie pomysłowości człowieka. Nie można przekraczać granicy, którą jest liczenie na sukces tylko ludzkich inicjatyw, a nie wierność Bogu i troska o przyjęcie Jego łaski.

Wiele osób uważa, że wiara narzuca człowiekowi głównie ograniczenia. Wiemy jednak, że Chrystus dał nam prawdziwą wolność. Na ile ta wolność, jaką daje wiara i bycie w relacji z Bogiem, w Kościele może być atrakcyjna i pociągająca?

Jestem przekonany, że nie tyle ma być ona atrakcyjna, ale potwierdzająca, że Bóg nie odbiera wartości naszemu życiu, ale pomaga je bezpiecznie i owocnie kształtować. Oczywiście, jednym z największych wyzwań jest ukształtowanie takiej wrażliwości wiary, że nie tyle będziemy szukać motywacji do wypełnienia narzuconych przez Boga zasad, ale doświadczając Bożej dobroci, sami będziemy chcieli ją pielęgnować i obdarzać nią innych. Przykazanie miłości nie zmusza do bycia dobrym, ale pomaga przyjąć i ofiarować innym dobroć Boga.

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę