video-jav.net

Straszny QUIZ o Apokalipsie. Podejmij wyzwanie!

Kto w Apokalipsie miał dziesięć rogów i siedem głów? Co oznacza liczba 144 tysięcy? Sprawdź, co wiesz o Apokalipsie. Ten quiz jest naprawdę trudny!

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

1. Apokalipsa

W tym pytaniu wszystkie odpowiedzi są prawidłowe :)

2. Według Apokalipsy św. Jan znalazł się w niebie

Jan przybył do nieba usłyszawszy "Wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się stać". Jak mówi, był to pierwszy głos, którego autorem w pierwszym rozdziale Apokalipsy jest Syn Człowieczy, Jezus.

3. W wizji św. Jana Bóg zasiadający na tronie otoczony jest tęczą. Co ona oznacza?

Tęcza to oznaka Przymierza, jakie od czasu Noego łączy niebiosa i ziemię (Rdz 9, 13 ).

4. “Apokalipsa” z języka greckiego oznacza

Apokalipsa z jęz. greckiego to "odsłonięcie", "odkrycie", "zdjęcie zasłony"

5. Co w Apokalipsie jest symbolem mądrości?

Starcy, którzy zasiadają na tronach dookoła tronu w Apokalipsie prawdopodobnie przypominają Boga. Noszą w sobie Jego majestat, doświadczenie życia, a przede wszystkim mądrość, którą w Biblii symbolizuje starość.

6. Jakim zdaniem kończy się Apokalipsa?

Ostatnie wersy Apokalipsy brzmią tak: Mówi Ten, który o tym świadczy: «Zaiste, przyjdę niebawem». Amen. Przyjdź, Panie Jezu! Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi! (Ap 22, 20-21)

7. Kto według Apokalipsy może otworzyć 7 pieczęci?

Tylko Baranek godzien jest otworzyć pieczęcie. O nim czworo zwierząt i starcy śpiewali "Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu" (Ap 5, 9)

8. 144 tysiące to liczba

Dla żydów liczba 12 to pełnia, a pomnożona przez drugą pełnię i jeszcze przez 1000 (ale nie dni) to obraz nieskończonej liczby, niepoliczalnej.

9. Idący w Orszaku Baranka mieli

"Oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy." Ap 7, 9

10. “Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi wskutek pozostałych głosów trąb trzech aniołów, którzy mają [jeszcze] trąbić!”. Kto wypowiada te słowa w Apokalipsie?

Autor Apokalipsy relacjonuje: "I ujrzałem, a usłyszałem jednego orła lecącego przez środek nieba, mówiącego donośnym głosem: «Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi wskutek pozostałych głosów trąb trzech aniołów, którzy mają [jeszcze] trąbić!»" (Ap 8, 13)

11. Która z tych plag nie pojawia się w Apokalipsie?

Siódma pieczęć otwiera sekwencję kolejnych siedmiu plag, które zapowiadane są właśnie trąbami. To m.in grad, ogień i woda zmieniająca się w piołun. Nigdzie jednak nie ma mowy o wężach.

12. Według wizji opisanej w Apokalipsie kiedy zatrąbił piąty anioł, jedna z gwiazd spadła z nieba i otworzyła studnię czeluści. Stamtąd, w dymie, wynurzyła się szarańcza. Co niezwykłego zauważył w niej autor Księgi?

"A z dymu wyszła szarańcza na ziemię i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony. I powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. (...) A wygląd szarańczy - podobne do koni uszykowanych do boju, na głowach ich jakby wieńce podobne do złota, oblicza ich jakby oblicza ludzi, i miały włosy jakby włosy kobiet, a zęby ich były jakby zęby lwów" (Ap 9, 3-4. 7-8)

13. Który z tych cytatów nie pochodzi z Apokalipsy?

W Apokalipsie nie przeczytamy nigdzie pierwszego z tych cytatów. Pochodzi on z 21. rozdziału Ewangelii św. Łukasza.

14. W jednym z rozdziałów Apokalipsy następuje walka ze Smokiem. Kto staje do tej walki?

I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. (Ap 12, 7)

15. “Dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach dziesięć diademów, a na głowach imiona bluźniercze”. Kto jest w ten sposób opisany w Apokalipsie?

Taki opis Bestii znajdziemy w 13. rozdziale Apokalipsy.

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >
Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

QUIZ o Janie Pawle II

Kiedy i gdzie urodził się Karol Wojtyła? Sprawdź, co wiesz o Papieżu Polaku!

Polub nas na Facebooku!

1. Tego nie można nie wiedzieć. Gdzie urodził się Karol Wojtyła?

2. Kiedy urodził się Karol Wojtyła

3. W 1938 roku Karol Wojtyła otrzymał świadectwo maturalne z oceną celującą i rozpoczął studia:

4. Święceń kapłańskich udzielił Wojtyle:

5. Ks. Wojtyła był akurat na Mazurach, gdy został wezwany do prymasa Stefana Wyszyńskiego i dowiedział się, że został wybrany na biskupa. Dodajmy: najmłodszego w Polsce. Ile miał wtedy lat?

6. Pierwszą pielgrzymkę zagraniczną Jan Paweł II odbył do:

7. Jan Paweł II zmarł:

Jan Paweł II powrócił do Domu Ojca 2 kwietnia 2005 roku, w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego.

8. Papież Jan Paweł II został ogłoszony świętym:

9. To była podwójna kanonizacja. Jan Paweł II został ogłoszony świętym razem z papieżem:

Chodzi o Jana XXIII. To była kanonizacja dwóch papieży, w której uczestniczyło dwóch papieży - papież Franciszek i Benedykt XVI.

10. Św. Jan Paweł II jest patronem:

Dniem wspomnienia liturgicznego Jana Pawła II jest dzień 22 października. Jest patronem rodzin.

11. Ile podróży zagranicznych odbył Jan Paweł II:

12. Ile krajów odwiedził Jan Paweł II w czasie tych pielgrzymek?

13. Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który:

Wszystkie odpowiedzi prawdziwe ;)

14. Dramat Karola Wojtyły opisujący losy św. Brata Alberta to:

15. Katechezy wygłoszone przez papieża w czasie audiencji środowych w latach 1979–1984 zostały wydane pod tytułem:

16. Poemat papieża wydany w 2003 roku to:

17. Ile encyklik napisał papież Jan Paweł II

18. Pierwszą encykliką Jana Pawła II była: