video-jav.net

Papież prosi Polaków, by modlili się w jego intencji

O swej modlitwie w intencji Kościoła w Polsce zapewnił Ojciec Święty podczas audiencji.

Polub nas na Facebooku!

Oto słowa skierowane przez Ojca Świętego do Polaków:

"Witam polskich pielgrzymów. Serdecznie pozdrawiam Biskupów reprezentujących Konferencję Episkopatu w trakcie wizyty ad limina Apostolorum. Drodzy Bracia, zanieście moje pozdrowienie waszym kapłanom, zakonnikom i zakonnicom, wiernym świeckim i wszystkim Polakom. Zapewniam Was o mojej modlitwie za Was i za tych, których Pan powierzył Waszej trosce. Módlcie się także za mnie. Niech Bóg błogosławi Wam i Kościołowi w Polsce!"

Papieską katechezę streścił w języku polskim ks. prał. Paweł Ptasznik z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

"Eucharystia wraz z chrztem i bierzmowaniem znajduje się w centrum «wtajemniczenia chrześcijańskiego» i stanowi źródło życia Kościoła. Z tego sakramentu miłości wypływa w istocie wszelka autentyczna droga wiary, komunii i świadectwa.

Celebracja eucharystyczna nie jest tylko ucztą: jest pamiątką Paschy Jezusa Chrystusa, centralnej tajemnicy zbawienia. «Pamiątka» nie oznacza jedynie wspomnienia, ale uobecnienie – za każdym razem, kiedy sprawujemy ten sakrament, prawdziwie uczestniczymy w tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Eucharystia stanowi zwieńczenia Bożego dzieła zbawienia: Pan Jezus stając się chlebem łamanym dla nas, w istocie obdarza nas całą swoją łaską i miłosierdziem, aby odnowić nasze serca, nasze życie i naszą relację z Nim i z braćmi.

Nigdy nie będziemy w stanie dostatecznie podziękować Bogu za dar jaki nam dał w Eucharystii! I nigdy nie pojmiemy w pełni jego wartości i bogactwa. Prośmy Go więc, aby ten sakrament Jego żywej obecności kształtował nasze wspólnoty w miłości i jedności".


st (KAI) / Watykan

Jakie logo i hymn na ŚDM w Krakowie?

Do końca maja można wysyłać prace z tekstem i muzyką hymnu, a do końca marca projekt logotypu Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016. Przede wszystkim prace mają służyć wzmocnieniu więzi uczestników wydarzenia oraz je promować.

Alicja Samolewicz-Jeglicka
Alicja
Samolewicz-Jeglicka
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

– Liczymy, że znajdzie się dużo osób, które będą chciały wykorzystać swoje zdolności i talenty, żeby profesjonalnie przygotować logo oraz hymn – mówił bp Damian Muskus OFM ogłaszając konkursy. Ważne, by utwór zakorzenił się w sercach młodych ludzi i zaczął żyć własnym życiem po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży.

Jak zaznaczają organizatorzy „zarówno hymn jak i logo powinny oddawać rangę i ideę Światowych Dni Młodzieży. Ich przesłanie powinno wynikać z teologii Bożego Miłosierdzia. Natomiast logo powinno ilustrować hasło ŚDM 2016 – „Błogosławieni Miłosierni”. Dobrze by logotyp łączył religijny wymiar wydarzenia oraz symbolikę związaną z dziedzictwem Krakowa, w którym odbędzie się spotkanie.

Oba konkursy mają charakter ogólnopolski, otwarty i jednoetapowy. Udział w nich mogą wziąć osoby fizyczne bądź prawne, które ukończyły 18 lat. Prace można przygotować indywidualnie lub zespołowo. Komisja konkursowa oceniać będzie walory artystyczne, merytoryczne i użytkowe projektów. Dla zwycięzców przewidziano nagrody finansowe. Organizatorzy chcieliby także, żeby wyróżnieniem było również spotkanie z Ojcem Świętym.

Prace konkursowe należy przesyłać na adres Komitetu Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016: ul. Kanonicza 18, 31-002 Kraków.

Alicja Samolewicz-Jeglicka

Alicja Samolewicz-Jeglicka

Dziennikarz ZWWZ - z Zawodu, Wyboru, Wykształcenia i Zamiłowania. Udowadnia, że jest możliwe wstawać o świcie z uśmiechem co dnia i łączyć pracę z pasją. Reporter, z-ca szefa informacji Radia Plus w Gdańsku. Wieloletni korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej. Prowadzi warsztaty dla młodzieży i studentów z zakresu dziennikarstwa radiowego. Publikuje w prasie i internecie.

Zobacz inne artykuły tego autora >
Alicja Samolewicz-Jeglicka
Alicja
Samolewicz-Jeglicka
zobacz artykuly tego autora >