Nasze projekty
fot. domena publiczna/wikipedia.org

Nowenna do św. Andrzeja Boboli o wierność narodu polskiego Jezusowi i Kościołowi [TEKST MODLITWY]

16 maja obchodzimy święto św. Andrzeja Boboli, męczennika i patrona Polski. Zachęcamy do podjęcia dziewięciodniowej nowenny, która rozpoczyna się właśnie dziś.

Reklama
Reklama

Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie zachęca do wspólnej modlitwy za Ojczyznę. 16 maja przypada 366. rocznica męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli. Z tej okazji już 7 maja rusza druga w tym roku nowenna do tego świętego. Nowenna potrwa 9 dni – od 7 do 15 maja.

Na kolejne dni nowenny przypadają poszczególne intencje: o opiekę Boga nad światem i ludzkością, za Kościół Chrystusowy, za duchowieństwo, za katolicki laikat, za Ojczyznę, za Kościół w Polsce, za rządzących, o zgodę i pojednanie w narodzie, o opiekę nad Polską.

Poniżej prezentujemy stałe elementy nowenny oraz tekst nowenny do św. Andrzeja Boboli na kolejne dni.


PROGRAM

  • pieśń do św. Andrzeja lub Pod Twą obronę /gdy odmawia się w kościele/
  • Modlitwa wstępna, na zakończenie odmawiamy: Ojcze nasz….
  • Modlitwa na dany dzień
  • Litania do św. Andrzeja Boboli
  • Modlitwa za Ojczyznę
  • Modlitwa na zakończenie
  • pieśń: Boże coś Polskę /gdy odmawia się w kościele/

TEKST NOWENNNY DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

MODLITWA WSTEPNA

Boże, dziękujemy za dar św. Andrzeja Boboli, Twego wiernego sługę, który złotymi zgłoskami zapisał się w historii Kościoła. [encyklika: „Invicti athletae Christi”] Wdzięczni jesteśmy za jego świadectwo życia z wiary, umiłowania Kościoła i zatroskanie o Polskę. Dziś, gdy Ojczyzna jest w potrzebie, podejmujemy modlitwę
nowennową do św. Andrzeja w nadziei, że i tym razem wyprosi łaski narodowi, którego jest Patronem. Prosimy w niej o jedności w narodzie, opiekę nad Polską, obronę wiary katolickiej i życie z Bogiem. Amen

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu….

LITANIA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze, z nieba Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata. Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu, Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
Święty Andrzeju, wiemy naśladowco Dobrego Pasterza,
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,
Święty Andrzeju, napełniony Duchem Świętym,
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźniego aż do oddania swego
życia,
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Święty Andrzeju, Apostole Polesia,
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych
braci,
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie
zaniedbanych,
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,
Święty Andrzeju, apostołujący nawet po śmierci wędrówką umęczonego ciała,
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,
Święty Andrzeju, wielki orędowniku Polski,
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim
rozbiorze,
Święty Andrzeju, Patronie Polski
Święty Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusa,
Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga!
Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej wiary,
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,
Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili,
Abyśmy dla zbawienia naszej duszy gorliwie z łaską Bożą współpracowali,
Abyśmy Bogu wiernie służyli,
Abyśmy Najśw. Maryję Pannę jako Matkę miłowali,
Abyśmy byli wytrwali w znoszeniu wszelkich przeciwności,
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami święty Andrzeju.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci, spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej, męczennik. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów, wytęp wszelkie zło. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem
Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. Amen.

MODLITWA KOŃCOWA

Boże, zwracamy się w nowennie o pomoc, jak praojcowie nasi w chwilach zagrożeń dla Polski, a Ty ich nigdy nie zawiodłeś. Ufamy, że i tym razem wysłuchasz modlących się Polaków, którzy ze św. Andrzejem Bobolą zwracają się do Ciebie. Niech ta modlitwa przyczyni się, by św. Andrzej przez Polaków został uznany, głównym Patronem Ojczyzny i wpisze się w realizację prośby Piusa XII: oby wszyscy synowie i córki narodu polskiego poznali Męczennika, który jest ich chlubą. [Invicti athletae Christi]. Amen


DZIEŃ 1

O opiekę Boga nad światem i ludzkością

Boże, stworzyłeś świat i oddałeś go w ręce ludzi, aby troszczyli się o Twe dzieło. Ustanowione przez Ciebie prawo zapewniało im Twoją opiekę i błogosławieństwo. Piękno świata raduje oczy. Ale tę radość zakłóca dziś grupa ludzi decyzjami, które uderzają w godność osoby ludzkiej, małżeństwa i rodziny. Ich działania zmierzają do
usunięcia Ciebie ze świadomości ludzi. Prosimy o opamiętanie dla tych, którzy to czynią.

Św. Andrzeju, wspieraj nas w tej modlitwie. Ty wiesz, że ludzie odrzucający Boga z czasem prowadzą świat do zniszczenia, a na ludzkość sprowadzają cierpienia. Niech twe orędownictwo wyprosi ratunek dla świata i ludzi. Amen


DZIEŃ 2

Za Kościół Chrystusowy

Ojcze niebieski, dziękujemy za dar Twego Syna, za Jego mękę, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie, za Ducha Świętego i Kościół, za Ewangelię i sakramenty, za otwarte niebo i za wszystko, co czyni Kościół, aby chrześcijanie byli święci i zostali zbawieni.

Św. Andrzeju Bobolo, wspomagaj Kościół w prowadzeniu ludzi do Boga. Niech strzeże depozytu wiary, moralności chrześcijańskiej i prowadzi ludzi ku świętości i życiu wiecznemu. Amen


DZIEŃ 3

Za duchowieństwo

Panie Boże, narodowi wybranemu dałeś proroków i kapłanów, by przekazywali Twoje słowo i sprawowali liturgię. Twój Syn od powołania apostołów rozpoczął zakładać Kościół, a ustanawiając sakrament kapłaństwa przez powołanych ludzi, uświęca chrześcijan.

Św. Andrzeju Bobolo, twe życie kapłańskie i zakonne ubogaciło Kościół. Niech twoja modlitwa wyjedna łaski Ojcu Świętemu, biskupom, kapłanom, diakonom i osobom życia konsekrowanego oraz nowe powołania do służby Bożej. Amen


DZIEŃ 4

Za katolicki laikat

Boże, chrześcijanie mają być święci i nieskalani przed Twoim obliczem. Niech permanentna formacja pomaga wybrać świętość ochrzczonym, aby stali się narzędziem w Twych rękach i nieśli pomoc tym, którzy się zagubili.

Św. Andrzeju, wspieraj chrześcijan, aby świadomi swej godności i powołania do głoszenia Ewangelii, służyli Bogu i bliźnim. Niech twa modlitwa sprawi, że będą wierni Bogu, krzyżowi i Ewangelii oraz odpowiedzialni za Kościół. Amen


DZIEŃ 5

Za Ojczyznę

Panie Boże, Polacy mają swój ojczyźniany dom, który napełniłeś bogactwem, a naród włączyłeś do rodziny chrześcijańskiej. Dałeś mu w darze Czarną Madonnę. Broniłeś w chwilach nieszczęść, wyzwalałeś z niewoli i dałeś poznać, że kochasz ten naród.

Św. Andrzeju Bobolo, Patronie Polski, wierzymy, że jesteś opiekunem Ojczyzny z woli Boga. Zwracamy się więc do ciebie, abyś w obliczu obecnych zagrożeń duchowych i niepodległościowych, wstawiał się za Polską. Niech twoja modlitwa poprowadzi Ojczyznę ku pomyślności i chwale. Amen


DZIEŃ 6

Za Kościół w Polsce

Boże, ponad dziesięć wieków Kościół jest obecny na polskiej ziemi i służy narodowi. Dzięki jego pracy Polska wydała wielu świętych i błogosławionych, a naród jest chrześcijański i kocha Chrystusowy Kościół. Dziś za tę wierność płaci wysoką cenę.

Św. Andrzeju Bobolo, pomóż Kościołowi w Polsce, aby się oczyścił i odnowił. Dla gorszycieli uproś łaskę pokuty i nawrócenia. Módl się, by trwał przy Jezusie. Opiece twej polecamy dzieci i młodzież, by obecne trudności nie zniechęcały ich do wiary w Boga i miłości Kościoła. Amen


DZIEŃ 7

Za rządzących

Boże, źródło wszelkiej władzy na niebie i na ziemi. Prosimy Cię, aby ci, którym powierzono urzędy byli sprawiedliwi i uczciwi, pełni miłości i służby, a Twoje błogosławieństwo niech im towarzyszy. Niech pamiętają, że będziesz ich rozliczał z powierzonego im urzędu.

Św. Andrzeju Bobolo, podziwiamy twą pracę, jako kapłana w Owczarni Chrystusowej. Wstaw się za tymi, którym powierzono mandat sprawowania władzy i uproś łaskę, aby z godnością służyli bliźnim, Kościołowi i Ojczyźnie. Amen


DZIEŃ 8

O zgodę i pojednanie w narodzie

Boże, stworzyłeś ludzi, by żyli w jedności i zgodzie, szacunku i życzliwości. Grzech zniweczył Twój ten zamysł, bo w relacjach między ludźmi pojawiły się kłótnie i gniewy niosące różne nieszczęścia. Polacy w swej historii nie raz przekonali się, jak kończy
się brak jedności w narodzie. Dlatego z niepokojem patrzymy na to, co dziś dzieje się w Polsce.

Św. Andrzeju, patronie jedności, pomóż pojednać się zwaśnionym rodakom. Miej w opiece naród, z którego wyszedłeś i jesteś jego chlubą. Amen


DZIEŃ 9

O opiekę nad Polską

Boże, Polska jest w potrzebie. Problemy, z którymi się boryka nie rozwiąże bez Twej pomocy. Przypuszczać można, że szatan i jego królestwo przez nienawiść do Kościoła, hierarchii i ludzi wierzących, oraz to, czego doświadcza naród i Kościół, chce wykorzystać, by Polacy odrzucili Boga, a żyli tak, jakby im był niepotrzebny w
Ojczyźnie.

Św. Andrzeju, katolicy w Polsce w tej walce z szatanem i mocami ciemności w nadziei zwracają się do ciebie, że i tym razem pomożesz narodowi ocalić katolicką tożsamość, a Ojczyźnie niepodległość. Cud nad Wisłą, mobilizuje twoich rodaków do kolejnego wołania do ciebie. Przecież nas kochasz i jesteś naszym patronem z woli Boga. Amen

źródło: strachocina.przemyska.pl


Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę