Modlitwy św. Siostry Faustyny na wieczorną medytację

W rozmowach z Jezusem Miłosiernym św. siostra Faustyna powierzała Mu wszystkie swoje sprawy. W pisanym przez nią "Dzienniczku" można znaleźć wiele pięknych modlitw. Warto je poznać!

Polub nas na Facebooku!

Wszystkie modlitwy są fragmentami z Dzienniczka św. s. Faustyny.


Modlitwa ufności

Uciekam się do Twego miłosierdzia, Boże łaskawy, któryś sam jeden jest tylko dobry. Choć nędza moja wielka i przewinienia liczne, jednak ufam miłosierdziu Twemu, boś jest Bóg miłosierdzia i od wieków nie słyszano ani nie pamięta ziemia, ani niebo, by dusza ufająca miłosierdziu Twemu została zawiedziona. O Boże litości, Ty sam jeden usprawiedliwić mnie możesz i nie odrzucisz mnie nigdy, gdy się udaję skruszona do miłosiernego Serca Twego, u którego nikt nie doznał odmowy, choćby był największym grzesznikiem (Dz. 1730).

 

Modlitwa o siłę

Jezu, Prawdo Wiekuista, wzmocnij me siły słabe. Ty, Panie wszystko możesz. Wiem, że niczym są wysiłki moje bez Ciebie. O Jezu, nie kryj się przede mną, bo ja żyć nie mogę bez Ciebie. Usłysz wołanie duszy mojej. Nie wyczerpało się Panie miłosierdzie Twoje, a wiec ulituj się nad nędzą moją. Miłosierdzie Twoje przechodzi umysł Aniołów i ludzi razem. Chociaż mi się zdaje, że mnie nie słyszysz, jednak ufność moją położyłam w morzu Miłosierdzia Twego i wiem, że nie będzie zawiedziona nadzieja moja. (Dz. 69)

 

Modlitwa w cierpieniu

Mój Jezu, Ty wiesz, czego doznaje dusza moja na wspomnienie cierpień. Nieraz dziwiłam się, że Aniołowie i Świeci siedzą cicho na takie cierpienia duszy. Jednak oni nas szczególnie w tych chwilach kochają. Dusza moja nieraz krzyczała za Bogiem, jak małe dziecię, kiedy matka zasłoni swoje oblicze, a ono jej poznać nie może, krzyczy, ile sił ma. O Jezu mój, za te doświadczenia niech Ci będzie cześć i chwała. Wielkie i niepojęte jest miłosierdzie Twoje. Wszystko o Panie, coś zamierzył względem mej duszy, jest przeniknięte miłosierdziem Twoim. (Dz. 116)

O Jezu mój, daj mi moc do znoszenia cierpień, aby się nie krzywiły usta moje, gdy piję kielich goryczy. Dopomóż mi sam, aby ofiara moja miłą Ci była; niech jej nie kazi miłość moja własna, choć się ona przeciąga w lata. Niechaj czystość intencji czyni [ją] miłą Tobie i świeżą, i żywą. Nieustanna walka, ustawiczny wysiłek to życie moje, by spełnić wolę Twoją świętą, ale niechaj Cię wszystko chwali, o Panie, co we mnie jest – i nędza, i moc (Dz. 1740).

 

Modlitwa dziękczynna

Trójco Święta, jedyny Boże, niepojęty w wielkości miłosierdzia ku stworzeniom, a szczególnie ku biednym grzesznikom. Okazałeś swoją przepaść miłosierdzia niepojętą i nigdy nie zgłębioną przez żaden rozum, ani ludzki, ani anielski. Nicość i nędza nasza toną w wielkości Twojej; o Dobroci nieskończona, kto Cię godnie uwielbi – czy znajdzie się dusza, która Ciebie rozumie w miłości? (Dz. 361).

O Jezu, Boże wiekuisty, dziękuję Ci za niezliczone łaski i dobrodziejstwa Twoje. Niech każde uderzenie serca mojego będzie nowym hymnem dziękczynienia ku Tobie, Boże. Każda kropla krwi mojej niech krąży dla Ciebie, Panie; dusza moja – to jeden hymn uwielbienia miłosierdzia Twego. Kocham Cię, Boże, dla Ciebie samego (Dz. 1794).

 

Modlitwa o przemianę

Sam mi każesz się ćwiczyć w trzech stopniach miłosierdzia; pierwsze: uczynek miłosierny – jakiegokolwiek on będzie rodzaju; drugie: słowo miłosierne – jeżeli nie będę mogła czynem, to słowem; trzecim jest modlitwa. Jeżeli nie będę mogła okazać czynem ani słowem miłosierdzia, to zawsze mogę modlitwą. Modlitwę rozciągam nawet tam, gdzie nie mogę dotrzeć fizycznie. O Jezu mój, przemień mnie w Siebie, bo Ty wszystko możesz. (Dz.163)

 

Modlitwa o mądrość Bożą

Często proszę Pana Jezusa o rozum oświecony wiarą. Wyrażam to Panu w tych słowach: Jezu, daj mi rozum, i wielki rozum, jedynie na to, abym Ciebie lepiej poznała, bo im Cię lepiej poznam, tym Cię goręcej ukocham. Jezu, proszę Cię o potężny rozum w rozumieniu rzeczy Bożych i wyższych. Jezu, daj mi rozum wielki, którym poznawać będę Twą Boską Istotę i Twoje życie wewnętrzne, Troiste. Uzdolnij mój umysł przez szczególną swą łaskę. Choć wiem o uzdolnieniu przez łaskę, jaką mi daje Kościół, lecz jest skarb wielki łask, których Ty, o Panie, udzielasz na prośbę naszą, a jeżeli Ci się prośba moja nie podoba, to proszę Cię, nie daj mi pociągu do takiej modlitwy (Dz. 1474).

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Anioł Stróż. Możesz nim być ty sam

Być może także na tym polega świętych obcowanie, że już tu, na ziemi, współpracują posyłani przez Boga aniołowie oraz ludzie, stający się dla kogoś potrzebującego posłańcem Bożej troski.

Polub nas na Facebooku!

Gdy już zaczynało świtać, aniołowie przynaglali Lota, mówiąc:
„Prędzej, weź żonę i córki, które są przy tobie, abyś nie zginął
z winy tego miasta”. Kiedy zaś on zwlekał, mężowie ci chwycili go,
jego żonę i dwie córki za ręce – Pan bowiem litował się nad nim –
i wyciągnęli ich, i wyprowadzili poza miasto.
—   Rdz 19, 15-16   —

 

POMYŚL: Aniołowie nie mają piór. Ich rolą nie są trwające przez nieskończoną wieczność występy w niebiańskich chórach. Zadaniem aniołów jest ogłaszanie i przypominanie Bożej woli, przychodzenie z pomocą człowiekowi gubiącemu się na drodze zbawienia. Kim są Boży posłańcy? To stworzone przez Boga czyste duchy. Ale czyż aniołem – stróżem swego brata – nie może stać się człowiek, przypominający drugiemu o woli Pana? Chroniący przed złem? Wyprowadzający z niebezpieczeństwa ciała i duszy? Być może także na tym polega świętych obcowanie, że już tu, na ziemi, współpracują posyłani przez Boga aniołowie oraz ludzie, stający się dla kogoś potrzebującego posłańcem Bożej troski. Nie chcesz stać się aniołem?

ks. Marek Lis

 

MÓDL SIĘ: Panie, często błagam o obrońcę i cierpliwego wspomożyciela, jakbym go nie miał… Proszę, przypominaj mi co dnia, że prawdziwy Anioł od Ciebie już przy mnie jest. Dziękuję Ci za niego.

DZIAŁAJ: Kim jest dla mnie Anioł Stróż? W jaki sposób ja mogę być dla kogoś aniołem?


 

Fragment pochodzi z modlitewnika “Weź i się módl” – duchowego przewodnika, z którym każdego dnia łatwiej jest modlić się i koncentrować na Słowie Bożym.

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap