Fragment okładki książki "Imiona Jezusa w Nowym Testamencie" Ks. Federico Tartaglia | Fot. Wydawnictwo św. Stanisława BM

Poznaj mało znane określenia Jezusa z Biblii

Duch Święty podpowiadał imiona ludziom, którzy spotkali Jezusa: kobietom i mężczyznom, którzy błagali Go o cud, apostołom, którzy Go otaczali, ewangelistom i autorom natchnionym, którzy o Nim opowiadali. Dlaczego jest ich tak wiele? Co oznaczają? Prezentujemy 10 mało znanych określeń Jezusa pochodzących z Pisma Świętego.

Reklama

Fragment książki „Imiona Jezusa w Nowym Testamencie” Ks. Federico Tartaglia


Pewnego dnia, odmawiając w kościele litanię loretańską, zadałem sobie pytanie, czemu taki sam zwyczaj, tylko dotyczący Jezusa, nie zyskał podobnej wagi w pobożności chrześcijan. Zacząłem wtedy w Ewangeliach szukać imion, którymi przywoływano Jezusa za Jego ziemskiego życia, następnie zaś tytułów, jakimi określali Go inni autorzy Nowego Testamentu.

Jest ich co najmniej 100!

Odkryłem, że w Nowym Testamencie jest co najmniej 100 przydomków, którymi określany jest Jezus. Zaskoczenie było wielkie, nie tylko wówczas, gdy zobaczyłem, ile jest tych imion, ale kiedy poczułem, jak wielką ulgę przynosi ich wymienianie. Ilekroć wymawiamy te przydomki, odnosimy wrażenie, że przemierzamy cały Nowy Testament ze wzrokiem utkwionym w tajemnicy Chrystusa.

Reklama
Reklama

Podpowiedzi Ducha Świętego

Duch Święty podpowiadał imiona ludziom, którzy spotkali Jezusa: kobietom i mężczyznom, którzy błagali Go o cud, apostołom, którzy Go otaczali, ewangelistom i autorom natchnionym, którzy o Nim opowiadali.

Wezwania wyrażają uwielbienie i chwałę, nadzieję i pragnienie, prawdę i miłość, a układają się w swoistą modlitwę, która sytuuje wyznawcę w samym centrum wiary.

Spotkaj się z Nim w Słowie!

Wezwaniem imion można się modlić zarówno indywidualnie, jak i w rodzinie lub wspólnocie, od czasu do czasu wprowadzając wyjaśnienia jednego lub kilku przydomków.

Reklama
Reklama

Chciałbym, aby przyzywając przydomki Jezusa, jak najwięcej osób mogło odkryć
niezgłębioną przestrzeń tajemnicy Chrystusa i odnowić spotkanie z objawionym w Piśmie Świętym Tym, który czyni naszą wiarę godną zaufania i możliwą.

Poniżej prezentujemy 10 mało znanych określeń Jezusa w Piśmie Świętym.

Reklama

1. Uświęcenie

Chrystus jest dla nas uświęceniem, ponieważ dał nam dar Ducha Uzdrowiciela, który mieszka w nas i pozwala nam „rozsądzać wszystko i przez nikogo nie być sądzonym”.

2. Nasza Pascha

To wołanie św. Pawła do chrześcijan z Koryntu, aby zrozumieli, że Pascha nie jest opowiadaniem ani wspomnieniem, lecz żyjącą na wieki Osobą.

Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha (1 Kor 5, 7).

3. Duchowa skała

Kto spotka Zmartwychwstałego, musi uznać pierwsze Przymierze za przygotowanie, tak więc skała, z której wypływa woda, gasząca pragnienie Izraelitów na pustyni, jest zapowiedzią łaski Chrystusa.

(…) i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała – to był Chrystus (1 Kor 10, 4).

4. Żywy kamień

W Pierwszym Liście św. Piotra znajduje się hymn liturgiczny, który jest symbolem dzieła łaski, w chrzcie świętym jednoczącym wierzących z Chrystusem twardą, lecz żywą skałą na nowy duchowy gmach.

Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym (1 P 2, 4).

5. Ostatni Adam

Wszystko, czego Bóg dokonał w Chrystusie, zdaniem św. Pawła, jest wypełnieniem tego, co rozpoczął w pierwszym Adamie.

Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym (1 Kor 15, 45).

6. Święty Sługa

Po uwolnieniu apostołowie Jan i Piotr wysławiają tymi słowami imię Jezusa, wspominając niesprawiedliwy wyrok, jaki wydali na Niego Herod i Piłat. Proszą przy tym dla siebie o podobną odwagę w głoszeniu Ewangelii.

Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela (Dz 4, 27).

7. Odrośl Dawida

Faktycznie odrośl potomstwa Dawida to również jej korzeń. Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów.

Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca, poranna (Ap 22, 16).

8. Początek stworzenia

W Listach św. Pawła i w tekstach św. Jana Chrystus stale utożsamiany jest z Mądrością Bożą, która kieruje stworzeniem świata.

Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego (Ap 3, 14).

9. Którego głos jest jak głos wielu wód

Głos, który doprowadza św. Jana do ekstazy, to głos potężny jak dźwięk trąby, który przeraża jak łoskot wodospadu.

Stopy Jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos Jego jak głos wielu wód (Ap 1, 15).

10. Rzecznik wobec Ojca

W Pierwszym Liście św. Jan Apostoł zachęca tych, którzy zgrzeszyli, aby zwrócili się do Chrystusa, który dzięki swej ofierze odkupieńczej stał się naszym Rzecznikiem wobec Ojca.

Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego (1 J 2, 1).


Więcej określeń znajdziesz w książce „Imiona Jezusa w Nowym Testamencie” Ks. Federico Tartaglia


Ks. Federico Tartaglia
Imiona Jezusa w Nowym Testamencie

Ksiądz Federico Tartaglia to urodzony w Rzymie teolog i filozof. W tej niewielkiej publikacji zagłębia się w księgi Nowego Testamentu w poszukiwaniu imion Jezusa, znajdując i objaśniając aż sto przydomków Syna Bożego.
Powtarzając je i zanurzając się w tę swoistą modlitwę, możemy kontemplować tajemnicę Chrystusa, a tym samym historię naszego zbawienia.
KUP KSIĄŻKĘ>>>

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę