Nasze projekty

Miłosierna Czternastka

Miłosierna 14. Supermoc #18. Pokonać zagrożenie

Tylko Bóg jest w stanie zaspo­koić wszyst­kie nasze pragnie­nia. Jezus mówi: „Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytry­ska­ją­cej ku życiu wiecz­nemu” J4,14. Najwięk­szym dziś pragnie­niem jest miłość. Młodzi ludzie szukają jej po omacku. Często korzy­stają […]

Miłosierna 14. Supermoc #17. Pragnienie szczęścia

Pytanie o szczęście było pierwszym i podstawowym pytaniem dla starożytnych filozofów oraz Ojców Kościoła. Świadczyć o tym może fakt, że Arystoteles prowadzi rozważania o szczęściu w księdze otwierającej i kończącej jego Etykę nikomachejską. Natomiast św. Augustyn w wykładzie O obyczajach Kościoła przeciwko nauce manichejczyków wychodzi od następujących słów: „Wszyscy z pewnością chcemy wieść szczęśliwe życie, […]

Miłosierna 14. Supermoc #16. Pragnienie zrozumienia

Stanowi to wielką zasługę naszej cywilizacji, lecz często jest tak, że widząc jak my sami z łatwością zaspokajamy swoje pragnienia, zakładamy, że inni robią to tak samo. Przyjmujemy, że inni działają tak samo jak my, zwracamy się ku sobie samym i pomału zamykamy się w swoim własnym świecie. Powszechny indywidualizm zdaje się być największym problemem […]

Miłosierna 14. Supermoc 15. Ugaś pragnienie

Biblijny kontekst polecenia napojenia spragnionych stanowią realia Ziemi Świętej i krajów sąsiednich. Na Bliskim Wschodzie są dwie pory roku: deszczowa, trwająca od listopada do kwietnia, oraz sucha, trwająca przez następne pół roku, gdy deszczu w ogóle nie ma. Umiejętność życia na tym obszarze, leżącym na pograniczu pustyni, polega na zapewnieniu sobie zasobów wody wystarczających do […]

Miłosierna 14. Supermoc #11. Kubek wody

W dzisiejszej Ewangelii Jezus wzywa nas do wzięcia krzyża, zaparcia się i pójścia za Nim. Jezus nie gwarantuje, że droga kroczenia Jego śladami zawsze będzie łatwa i przyjemna, ale obiecuje, że zawsze będzie On na Niej obecny. Często pomoc bratu lub siostrze, którzy są w potrzebie, równoznaczna jest z wzięciem krzyża na swoje ramiona. Krzyżem […]

Miłosierna 14. Supermoc #10. „Pragnienie” innych

Dzisiaj rozpoczynamy Wielki Post. Myślę, że jest to dobry czas, aby zastanowić się nad sobą, swoim życiem duchowym, postępowaniem. Tak, to jest taki moment kontroli stanu naszej duszy. Trzeba przez chwilę zastanowić się nad sobą(czytaj: zrobić rachunek sumienia) i jeśli coś nie działa spróbować to naprawić, oczywiście z pomocą Bożej łaski. Być może podczas tego […]

Suplement do Supermocy Woda i WODA ŻYWA…

Powierzchnię ziemi w prawie 71% pokrywa woda zgromadzona we wszechoceanie, który zawiera 97% zasobów wody na naszym globie. Dzięki kilku dodatkowym danym i paru matematycznym sztuczkom można te liczby przekształcić i dowiedzieć się, że 0,00775% wód na ziemi to dostępne ludzkości do spożycia wody słodkie. Wynika z tego, że ogólna powierzchnia lądu gdzie woda dostępna […]

Miłosierna 14. Supermoc #4. STOP

Kiedy zbliża się czas Adwentu albo Wielkiego Postu, pojawiają się jak grzyby po deszczu hasła, tytuły rekolekcji, posty na Facebooku zachęcające do zwolnienia tempa życia. Ostatnimi czasy, mimo że do kolejnego Adwentu jeszcze wiele miesięcy, zdarzenia w życiu osobistym wymusiły na mnie zwolnienie życia i refleksję, co robię i dlaczego. Dotąd wydawało mi się, że […]

Miłosierna 14. Supermoc #3. Napoić Boga

W Jezusie, w Jego osobie i życiu, i śmierci, czy – jak mawiają teologowie – „w wydarzeniu Jezusa”, wszystko objawia Boga. Całe Jego człowieczeństwo jest ukierunkowane na objawianie najgłębszej z tajemnic: tajemnicy wewnętrznego życia Boga, Jego Istoty, Jego Serca. I tenże Jezus w Ewangelii ujawnia swe pragnienie. Do kobiety z Samarii, która nadeszła do studni […]

Miłosierna 14. Supermoc #2. Zderzenie pragnień

Ewangelia przedstawia nam opis nawiedzenia przez Świętą Rodzinę świątyni jerozolimskiej. Powodem pielgrzymki św. Józefa z Maryją i Jezusem jest pragnienie uczynienia zadość nakazom prawa mojżeszowego. Zastosowanie znajdują dwa przepisy prawa. Pierwszy, o którym mówi 12. rozdział Księgi Kapłańskiej, ustanawia obowiązek złożenia przez kobietę ofiary 40. dnia po urodzeniu chłopca (stąd dawna nazwa dzisiejszego dnia: Oczyszczenie […]

Miłosierna 14. Supermoc #1. Słona woda

Dziś Liturgia Słowa pokazuje dwie bardzo mocne osoby. Dawida i Jezusa. Obaj w tych scenach mają pewien związek z wodą. Jaki? Dawid jest w totalnym dołku, jego własny syn zbuntował się i postanowił go zabić. Dawid, Król Izraela, musi uciekać. I robi to. Na boso. Przeklinany przez kolesia (Szimei syn Gery), który przypomniał sobie, że […]

Miłosierna 14. Supermoc #30. Dostrzec najmniejszych

Jesteś pewien, że Nowy Rok będzie równie wspaniały jak poprzedni, a może jeszcze lepszy. Jednak nie wszyscy mają takie szczęście. Tak, szczęście. To, co dla Ciebie jest normą, dla innych jest luksusem o którym mogą tylko pomarzyć… „Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił” – słyszymy w Magnificat, słowach Maryi wychwalających nieskończone miłosierdzie Boga, […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę