Miłosierna 14. Supermoc #2. Zderzenie pragnień

Bieg roku liturgicznego wyznaczany jest przez wielkie liczby. 40 dni trwa Wielki Post, 50 dni Okres Wielkanocny. Dzisiaj mija dokładnie 40 dni od Narodzenia Pańskiego.

Miłosierna Czternastka
Miłosierna
Czternastka
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Ewangelia przedstawia nam opis nawiedzenia przez Świętą Rodzinę świątyni jerozolimskiej. Powodem pielgrzymki św. Józefa z Maryją i Jezusem jest pragnienie uczynienia zadość nakazom prawa mojżeszowego. Zastosowanie znajdują dwa przepisy prawa. Pierwszy, o którym mówi 12. rozdział Księgi Kapłańskiej, ustanawia obowiązek złożenia przez kobietę ofiary 40. dnia po urodzeniu chłopca (stąd dawna nazwa dzisiejszego dnia: Oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny, zwane też świętem Matki Bożej Gromnicznej, w 1969 r. przemianowane na Ofiarowanie Pańskie). Drugi zwyczaj, wspomniany przez św. Łukasza a znajdujący podstawę prawną w 13. rozdziale Księgi Wyjścia, tyczy się wykupu pierworodnych.

Pragnieniu Maryi i Józefa niejako naprzeciw wychodzi postawa dwóch innych postaci, które spotykamy w Łukaszowym opisie ofiarowania – starca Symeona i prorokini Anny. Warto zauważyć, że Ewangelista nie wiąże ich bezpośrednio z ofiarowaniem Pana Jezusa, czy oczyszczeniem Maryi, choć liczne przedstawienia ikonograficzne, ujmujące w jedną całość scenę ofiarowania, proroctwa Symeona i błogosławieństwa Anny, zdają się sugerować taką interpretację. Obecność Symeona i Anny w świątyni jest, chciałoby się powiedzieć, przypadkowa. Czy jednak na pewno? Co kazało sprawiedliwemu Symeonowi wyczekiwać pociechy Izraela, a sędziwej Annie nie rozstawać się ze świątyniąsłużyć Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą? Pragnienie – i to jakie! Niezłomna, będąca owocem Ducha Świętego, nadzieja spotkania Emmanuela – Mesjasza mającego wyzwolić Izraela i całą ludzkość spod władzy ciemności.

Proponuję, abyś spojrzał na tę ewangeliczną scenę jako na zderzenie dwóch pragnień, tzn. relację dwóch niezależnych od siebie potrzeb, które same z siebie nie mogą być zrealizowane. Przedstawiona sytuacja jest paradoksalna – jak jedna „niepełność” może zaspokoić z wzajemnością inną „niepełność”. Zgodnie z ludzkim rozsądkiem to niemożliwe. Jednak to nie człowiek, lecz Bóg, zdolny jest rozwikłać naszą trudność. Bóg sprawia, że Ofiarowanie, będące ze swej natury obrzędem kultycznym, zyskuje w świadomości Maryi, w której możemy upatrywać figurę przyszłego Kościoła, wymiar mesjański, czemu świadectwo daje proroctwo wygłoszone przez Symeona: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. Pragnienie zaś odczuwane przez Symeona i Annę zostaje zaspokojone samą obecnością Syna Bożego. Wyraz temu daje hymn pochwalny wypowiedziany przez starca: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.

 

Trening #2.1

Bądź otwarty na działanie Ducha Świętego. To za Jego natchnieniem Symeon przyszedł do świątyni. Gdy dostrzegasz jakieś pragnienie drugiego człowieka, nigdy nie usprawiedliwiaj się tym, że sam znajdujesz się w potrzebie. Gdy odważysz się na gest miłości bliźniego, sam Bóg pomoże zaradzić waszym problemom.

Trening #2.2

Aby właściwie nastroić się na przeżywanie dzisiejszego święta, warto sięgnąć po kantatę Jana Sebastiana Bacha, napisaną na święto Oczyszczenia Maryi w 1727 r. (BWV 82). Libretto kantaty oparte jest na przytoczonym powyżej kantyku Symeona (w wersji wykorzystanej przez Bacha rozpoczyna się od słów: Ich habe genug).


Paweł Zagórski

 

franciszek_Milosierdzie_500pcxPolecamy książkę “Miłosierdzie to imię Boga” – wywiad z papieżem Franciszkiem!

Papież Franciszek w prostych i bezpośrednich słowach zwraca się do każdego człowieka, budując z nim osobisty, braterski dialog. Na każdej stronie książki wyczuwalne jest jego pragnienie dotarcia do osób, które szukają sensu życia, uleczenia ran. Do niespokojnych i cierpiących, do tych, którzy proszą o przyjęcie, do biednych i wykluczonych, do więźniów i prostytutek, lecz również do zdezorientowanych i dalekich od wiary.

W rozmowie z watykanistą Andreą Torniellim Franciszek wyjaśnia – poprzez wspomnienia młodości i poruszające historie ze swojego doświadczenia duszpasterskiego – powody ogłoszenia Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia, którego tak pragnął.

 

Miłosierna Czternastka

Miłosierna Czternastka

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Miłosierna Czternastka
Miłosierna
Czternastka
zobacz artykuly tego autora >

Miłosierna 14. Supermoc #1. Słona woda

Pierwszy Superbohater dał Ci się już poznać ze wszystkimi supermocami! Teraz czas na drugiego, którego imię to: „Spragnionych napoić”.

Miłosierna Czternastka
Miłosierna
Czternastka
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Dziś Liturgia Słowa pokazuje dwie bardzo mocne osoby. Dawida i Jezusa. Obaj w tych scenach mają pewien związek z wodą. Jaki?

Dawid jest w totalnym dołku, jego własny syn zbuntował się i postanowił go zabić. Dawid, Król Izraela, musi uciekać. I robi to. Na boso. Przeklinany przez kolesia (Szimei syn Gery), który przypomniał sobie, że kiedyś jego ród był ważny, bo pochodził z niego Saul. Dawid idzie i płacze. Z jego oczu płynie słona woda. Czego pragnie? Królestwa? Powrotu syna? Świętego spokoju? Dawid pragnie czegoś innego. Pragnie otwartości siebie i towarzyszy na wolę Boga. Najtrudniejsze pragnienie świata.

Ciągle chcę żeby było na moim. Liczę się ja, moja wola, moje rządze, moje popędy, moje intrygi, moja wygrana. Ale wola Boga? To nie wchodzi w mój świat.

A Jezus rozkłada system zupełnie. Egzorcyzmuje opętanego. A potem! Spełnia prośbę Legionu i wrzuca go w świnie, które się topią. Ludzie są przerażeni. W ogóle nie wiedzą co się stało. Ten chory nagle jest zdrowy, a świń nie ma. Gdzie są świnie? A gdzie są moje świnie ważniejsze od mocy Chrystusa? Z jednej strony utopione a z drugiej dalej wzbudzające niepokój?

To wszystkie moje grzechy. Szczególnie te powracające. Te, z których się spowiadam, których nie chcę, a które ciągle mnie niewolą. Jezus sobie z nimi już poradził. Ale ja nadal nie. A Ty?

Jestem spragniona mocy Chrystusa, a jednocześnie boję się, że w jakiś sposób wywróci moje życie do góry nogami i już go nie poznam. Stąd słona woda na policzku. Ale tak bardzo tego pragnę…

 

#Trening 1

Wiesz, że miłosierdzie do siebie samego jest równie ważne jak do innych? Czy są rzeczy, których nie możesz sobie wybaczyć? Grzechy, które Cię nękają? Zrób dobry rachunek sumienia, dłużej zastanów się nad sobą… i może wreszcie pójdź do spowiedzi?


Karolina Olszewska, doktorantka II roku WT UMK

 

franciszek_Milosierdzie_500pcxPolecamy książkę “Miłosierdzie to imię Boga” – wywiad z papieżem Franciszkiem!

Papież Franciszek w prostych i bezpośrednich słowach zwraca się do każdego człowieka, budując z nim osobisty, braterski dialog. Na każdej stronie książki wyczuwalne jest jego pragnienie dotarcia do osób, które szukają sensu życia, uleczenia ran. Do niespokojnych i cierpiących, do tych, którzy proszą o przyjęcie, do biednych i wykluczonych, do więźniów i prostytutek, lecz również do zdezorientowanych i dalekich od wiary.

W rozmowie z watykanistą Andreą Torniellim Franciszek wyjaśnia – poprzez wspomnienia młodości i poruszające historie ze swojego doświadczenia duszpasterskiego – powody ogłoszenia Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia, którego tak pragnął.

 

Miłosierna Czternastka

Miłosierna Czternastka

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Miłosierna Czternastka
Miłosierna
Czternastka
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap