Miłosierna 14. Supermoc #17. Pragnienie szczęścia

Każdy człowiek w sposób mniej lub bardziej świadomy pragnie szczęścia. Ostatecznie jest ono motywacją wszystkich ludzkich działań. Wielu go poszukuje, część z nich je znajduje, lecz pewna grupa ludzi się nad nim w ogóle nie zastanawia i żyje w błędnym przeświadczeniu jego osiągnięcia

Miłosierna Czternastka
Miłosierna
Czternastka
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Pytanie o szczęście było pierwszym i podstawowym pytaniem dla starożytnych filozofów oraz Ojców Kościoła. Świadczyć o tym może fakt, że Arystoteles prowadzi rozważania o szczęściu w księdze otwierającej i kończącej jego Etykę nikomachejską. Natomiast św. Augustyn w wykładzie O obyczajach Kościoła przeciwko nauce manichejczyków wychodzi od następujących słów: „Wszyscy z pewnością chcemy wieść szczęśliwe życie, każdy przedstawiciel rodzaju ludzkiego zgodziłby się z tym stwierdzeniem nawet nie do końca sformułowanym”. Podobnie w odpowiedzi na pytanie, o co należy prosić Boga, św. Augustyn stwierdza: „Proś o życie szczęśliwe”. Ojciec Servais Théodore Pinckaers OP (zm. w 2008 r., były profesor teologii moralnej na Uniwersytecie we Fryburgu szwajcarskim) w swoim podręczniku do teologii moralnej zatytułowanym Źródła moralności chrześcijańskiej stawia szereg pytań retorycznych: „Cóż w istocie warte byłoby życie bez szczęścia? I czemu służyłaby moralność nieobejmująca nadziei na szczęście?” Podprowadzają one czytelnika do stwierdzenia, że dążenie człowieka do szczęścia jest dążeniem pierwotnym, którego nic nie jest w stanie stłumić.

Czy pragnienie szczęścia w życiu nie jest przejawem egocentryzmu? Św. Tomasz z Akwinu twierdził, że pragnienie szczęścia może otwierać człowieka na Boga, na drugiego człowieka i może być wielkoduszne. Miarą jakości szczęścia jest miłość, która je inspiruje. Prawdziwa miłość(np. do Boga lub do małżonka ze względu na niego samego, a nie ze względu na to, że jest przystojny, że dobrze gotuje lub że potrafi zapewnić utrzymanie rodzinie)nierozerwalnie łączy się z pragnieniem szczęścia dla drugiego.Ponadto szczęście osoby kochanej powoduje szczęście osoby kochającej.Potwierdzeniem tej tezy niech będą dobrze znane słowa św. Pawła: „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 20, 35). Człowiek prawdziwie kochający bliźnich nie będzie pragnął szczęścia tylko dla siebie. To jego pragnienie będzie zatem przyjazne, otwarte i wielkoduszne.

W Piśmie Świętym znajdujemy szereg obietnic szczęścia.Ich zwieńczeniem jest katalog ośmiu błogosławieństw ogłoszony przez Jezusa Chrystusa w Kazaniu na Górze. Zapowiadają on pełnię szczęścia poprzez: posiadanie udziału wKrólestwie Niebieskim, pocieszenie, zaspokojenie głodu i pragnienia sprawiedliwości, miłosierdzie, radość oraz pokój czyniący człowieka synem Bożym.

Obietnice zaspokojenia pragnienia szczęścia zajmują pierwsze miejsce w Objawieniu i w zamiarach Boga wobec człowieka. Poprzedzają one Prawo i przykazania. Kolejność taka ma ważne następstwa dla życia i moralności chrześcijańskiej, ponieważ wynika z niej, że zbawienie i szczęście mają początek w naszej wierze w Boże obietnice, a nie w zasługach osiąganych własnymi siłami przez wypełnianie Prawa i przykazań.

 

Trening #17

W ciszy, na modlitwie spójrz w głąb Twojego serca, a zobaczysz, że kryje się tam pragnienie szczęścia. Zastanów się, na ile je sobie uświadamiasz i co robisz, aby je zaspokoić. Czy te czyny dają Ci szczęście? Jeśli tak, to czy jest ono prawdziwe i trwałe, czy tylko chwilowe i jedynie Twoje (egoistyczne)? Czy w dążeniu do szczęścia kierujesz się miłością do Boga i bliźniego? Uczyń miłosierdzie względem siebie i ugaś swoje pragnienie prawdziwym szczęściem.


dk. Bartosz Adamski, rok VI WSD w Toruniu

 

franciszek_Milosierdzie_500pcxPolecamy książkę “Miłosierdzie to imię Boga” – wywiad z papieżem Franciszkiem!

Papież Franciszek w prostych i bezpośrednich słowach zwraca się do każdego człowieka, budując z nim osobisty, braterski dialog. Na każdej stronie książki wyczuwalne jest jego pragnienie dotarcia do osób, które szukają sensu życia, uleczenia ran. Do niespokojnych i cierpiących, do tych, którzy proszą o przyjęcie, do biednych i wykluczonych, do więźniów i prostytutek, lecz również do zdezorientowanych i dalekich od wiary.

W rozmowie z watykanistą Andreą Torniellim Franciszek wyjaśnia – poprzez wspomnienia młodości i poruszające historie ze swojego doświadczenia duszpasterskiego – powody ogłoszenia Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia, którego tak pragnął.

 

Miłosierna Czternastka

Miłosierna Czternastka

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Miłosierna Czternastka
Miłosierna
Czternastka
zobacz artykuly tego autora >

Miłosierna 14. Supermoc #16. Pragnienie zrozumienia

W czasach, w klimacie, w kraju, w którym żyjemy, ciężko spotkać kogoś spragnionego – dostęp do wody wydaje się być czymś oczywistym, a do zaspokojenia pragnienia nie potrzeba jakiegoś większego wysiłku.

Miłosierna Czternastka
Miłosierna
Czternastka
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Stanowi to wielką zasługę naszej cywilizacji, lecz często jest tak, że widząc jak my sami z łatwością zaspokajamy swoje pragnienia, zakładamy, że inni robią to tak samo. Przyjmujemy, że inni działają tak samo jak my, zwracamy się ku sobie samym i pomału zamykamy się w swoim własnym świecie.

Powszechny indywidualizm zdaje się być największym problemem współczesnego człowieka. Nie można tego rzecz jasna ograniczać do samej jednostki. Może mi się wydawać, że jestem otwarty na potrzeby innych, ale tylko tych, których sam chcę wspierać – członków mojej rodziny, znajomych, mieszkańców mojego kraju, współwyznawców mojej religii. Mogę też dobrze czynić, ale tylko w trosce o własne ego, dbając o to jak ja sam siebie postrzegam, ale też o to jak mnie odbierają inni. Ocena pragnień i potrzeb innych w oderwaniu od własnego schematu myślenia jest niezwykle wymagającym zadaniem. Jeśli jednak uda nam się uzyskać ten stan, zyski mogą być rzeczywiście nadspodziewane.

Musimy wczuć się w innego człowieka, spróbować spojrzeć jego oczami na świat i dopiero wówczas będziemy w stanie właściwie rozpoznać jego pragnienia, ale też lepiej poznać siebie samego. Wydaje mi się, że jednym z takich elementarnych pragnień jest szacunek, nienaruszalna godność osoby oraz chęć, by inni tę właśnie godność respektowali. Do odzyskania tego właśnie dążą wszystkie uczynki miłosierdzia. W wyniku grzechu pierworodnego nasza natura została wypaczona. Właściwa realizacja wskazań ewangelicznych prowadzi do odbudowy i nadania należytego kształtu naszemu człowieczeństwu.

 

Trening #16

Spróbuj poświęcić chwilę na to, by wczuć się w bliską Ci osobę, członka rodziny, przyjaciela, współpracownika. Spróbuj spojrzeć na świat jego oczami, zawiesić swoje sądy, dążenia i niejako wejść w rolę kogoś innego. Spróbuj wtedy odgadnąć jego pragnienia, a także rozważ jak on postrzega Ciebie.


Michał Kucharski, alumn II roku WSD w Pelplinie

 

franciszek_Milosierdzie_500pcxPolecamy książkę “Miłosierdzie to imię Boga” – wywiad z papieżem Franciszkiem!

Papież Franciszek w prostych i bezpośrednich słowach zwraca się do każdego człowieka, budując z nim osobisty, braterski dialog. Na każdej stronie książki wyczuwalne jest jego pragnienie dotarcia do osób, które szukają sensu życia, uleczenia ran. Do niespokojnych i cierpiących, do tych, którzy proszą o przyjęcie, do biednych i wykluczonych, do więźniów i prostytutek, lecz również do zdezorientowanych i dalekich od wiary.

W rozmowie z watykanistą Andreą Torniellim Franciszek wyjaśnia – poprzez wspomnienia młodości i poruszające historie ze swojego doświadczenia duszpasterskiego – powody ogłoszenia Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia, którego tak pragnął.

 

Miłosierna Czternastka

Miłosierna Czternastka

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Miłosierna Czternastka
Miłosierna
Czternastka
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap