ks. Przemysław Śliwiński

Kapłan Archidiecezji Warszawskiej, doktor nauk o mediach i komunikacji społecznej,  dziennikarz. Pochodzi z Lubawy. Ukończył studia specjalistyczne na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Santa Croce w Rzymie. Specjalizuje się w tematyce konklawe – temu tematowi poświęcił pracę doktorską. Jesienią 2013 roku objął stanowisko rzecznika prasowego Archidiecezji Warszawskiej. Wykłada edukację medialną w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie oraz na Akademii Katolickiej w Warszawie. Na Stacji7.pl jest autorem wielu artykułów oraz współtwórcą cyklu „Jutro Niedziela” a także współautorem książek „Jutro Niedziela”.

Przez soczewki św. Jana

Nazajutrz wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołali: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie oraz «Król izraelski!» […] Wielki tłum wybiegł Mu naprzeciw, ponieważ usłyszano o dokonanym przez Niego znaku. Faryzeusze zaś mówili między sobą: „Zobaczcie: nic nie zyskujecie. Oto świat […]

Dlaczego pościmy właśnie od mięsa?

Pytanie, które mówi o pytającym Dlaczego post dotyczy akurat mięsa? Historycy wskazują, że post – obecny przecież w wielu religiach – w pierwszej kolejności zawsze dotyczył mięsa i alkoholu. Wynika to z faktu, że w dziejach ludzkości mięso – podobnie jak wina – było zawsze pojmowane jako towar bardziej luksusowy, rzadszy, wymagający dłuższego czasu przyrządzenia […]

W pałacu Heroda

Pałac Heroda był drugą co do wielkości budowlą w Jerozolimie. Położony w granicach najstarszej części stolicy Izraela, Miasta Dawidowego, był siedzibą władcy mianowanego przez rzymskie imperium. To prawdopodobnie tam doszło do potajemnego spotkania, które opisuje ewangelista Mateusz. Król Herod zaprosił na nie goszczących w Jerozolimie mędrców. Magowie – co o nich wiemy? Kim byli przybysze? […]

Szwecja. Religia panująca: ateizm

Statystyki dotyczące struktury wyznaniowej w Szwecji nie pokazują dokładnie skali zjawiska ateizmu. Według nich, co trzeci Szwed jest ateistą. Prowadzone na przestrzeni ostatnich lat badania jednoznacznie potwierdzają zgoła odmienną rzeczywistość: co trzeci Szwed NIE JEST ateistą. To kraj, gdzie niewiara w Boga nie dość że zdobyła największą popularność społeczną na świecie (83 proc. uważa , […]

Islandia. “Trudno spotkać starych ludzi”

Skoro Islandia liczy około 350 tysięcy mieszkańców, tyle co dziewiąte co do wielkości miasto w Polsce, Lublin, i zaledwie 4% stanowią katolicy – mówimy o bardzo małej wspólnocie Kościoła katolickiego wielkości większej parafii. Gdy niedawno biskupi z krajów skandynawskich składali w Watykanie wizytę “Ad Limina”, jedyny biskup pracujący w Islandii, Słowak, kapucyn o. David Bartimej […]

Iran. Garstka chrześcijan. Tu zaczynał św. Tomasz Apostoł

Na ziemie polskie chrześcijaństwo dotarło w IX-X wieku. Na ziemie dzisiejszego Iranu – jeszcze za czasów apostolskich. Czytamy przecież w Dziejach Apostolskich, w opisie Zesłania Ducha Świętego reakcje ludzi z różnych ziem, którzy spotykali Apostołów napełnionych Duchem Świętym. Mówili oni: “Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici, […]

Niesamowita historia miasta z Kalwarią w nazwie [INFOGRAFIKA]

Lot z Warszawy do Tel-Awiwu trwa jakieś cztery i pół godziny. Trzeba jeszcze dotrzeć z lotniska do Jerozolimy (godzina drogi, może półtorej) i dodać czas dojazdu i odprawy przed wylotem. Innymi słowy, w ciągu ośmiu-dziewięciu godzin jesteśmy w stanie znaleźć się w Bazylice Grobu Pańskiego i przemierzać Drogę Krzyżową śladami Chrystusa. Ale teraz wyobraźmy sobie […]

Pierwsza taka adhortacja od 30 lat

Choć jej treści jeszcze nie znamy, już teraz wiadomo, że będzie to pierwsza od niemal 30 lat adhortacja na temat nie omawiany wcześniej na synodzie. Papież Franciszek uznał, że problem rozumienia świętości wymaga szczególnej uwagi – choć bez potrzeby zwoływania synodu – i dlatego przygotował na ten temat dokument o wyjątkowej randze. W hierarchii dokumentów papieskich […]

Lany Poniedziałek

Drugie Święto Na czym polega wyjątkowość Poniedziałku Wielkanocnego? Na tym, na czym polega wyjątkowość każdego z ośmiu dni Oktawy Wielkanocnej. Zmartwychwstanie Chrystusa jest tak ważnym, centralnym dla wierzących wydarzeniem, że świętuje się to nie przez jeden dzień, a osiem. Ale tylko Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny posiadają dodatkowy przywilej – są dniami ustawowo wolnymi od pracy. […]

Zwiastowanie. 82 sekundy, które zmieniły wszystko

Zwiastowanie, które zmieniło życiowe plany To, co wiemy o Maryi – a zauważmy, że niewiele wiemy – to fakt, że była dziewicą poślubioną (przyobiecaną) Józefowi. Nietrudno sobie wyobrazić oczekiwanie Maryi na ten moment, kiedy stanie się w pełni Józefa, przeżyje wesele, zamieszka w jego domu, razem stworzą rodzinę. Zwiastowanie obraca w pył wszelkie ich życiowe […]

Zachariasz. Jego historia uczy nas, że kiedy przestajesz czuwać i marzyć, najlepszym lekarstwem jest milczenie

Tabliczka Zachariasza Na ten szczegół warto zwrócić uwagę: skoro Zachariasz zamilkł zaraz po spotkaniu z aniołem i odzyskał mowę dziewięć miesięcy później, przy narodzeniu Jana – to ze swoją żoną, Elżbietą przez cały ten czas musiał się porozumiewać za pomocą tabliczki. I w taki też sposób musiał ją poinformować o poleceniu anioła, że ich syn […]

Oczekiwanie. Adwentowy tryptyk

Adwent to czas oczekiwania. To oczekiwanie na przyjście Pana, w wielu znaczeniach tego wyrażenia. Inaczej czekali Izraelici, którzy oczekiwali zapowiadanego Mesjasza, Zbawcy. Inaczej czekała Maryja, od momentu, gdy stało się jej wiadome, iż ten Oczekiwany w jej przypadku będzie Kimś naprawdę Jej bliskim: Synem. Inaczej czekali ci przed wiekami, dla których Narodzenie Pana było wyczekiwaną […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę