Nasze projekty

Jutro Niedziela – IX zwykła A

PUNKT WYJŚCIA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA • rok A • KOLEKTA: Modlimy się do dobrego Boga, aby oddalił od nas wszystko, co nam szkodzi, i udzielił wszystkiego, co służy naszemu dobru • CZYTANIA: Księga Powtórzonego Prawa 11, 18. 26–28. 32 • Psalm 31 (30), 2–3b. 3c–4. 17 i 25 • List do Rzymian 3, 21–25a. 28 […]

Jutro Niedziela – V Wielkanocna A

Trzy proste słowa. A kryją największą tęsknotę dziecka Bożego

Wigilia Paschalna

PUNKT WYJŚCIA WIGILIA PASCHALNA • Niedziela Zmartwychwstania • Rozpoczyna się Okres Wielkanocny • KOLOR SZAT: biały • CZYTANIA: Księga Rodzaju 1, 1 – 2, 2 • Księga Psalmów 104 (103), 1-2a. 5-6. 10 i 12. 13-14b. 24 i 35c lub 33 (32), 4-5. 6-7. 12-13. 20 i 22 • Księga Rodzaju 22,1-18 • Księga Psalmów […]

Wielki Piątek

PUNKT WYJŚCIA WIELKI PIĄTEK • LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ • KOLOR SZAT: czerwony • KOLEKTA • Będziemy prosić Boga, abyśmy wszczepieni w Chrystusa i uświęceni przez łaskę nosili w sobie podobieństwo do Niego • CZYTANIA: Księga Izajasza 52, 13 – 53, 12 • Księga Psalmów 31, 2 i 6. 12ab i 13. 15-16. 17 i 25 […]

Wielki Czwartek. Przygotuj się do Mszy Wieczerzy Pańskiej

PUNKT WYJŚCIA WIELKI CZWARTEK • MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Będziemy modlili się, abyśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia • CZYTANIA: Księga Wyjścia 12, 1-8. 11-14 • Księga Psalmów 116B,10.15.16-17.18-19 • Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 11, 23-26 • Ewangelia wg św. Jana 13, 1-15. CHMURA […]

Jutro Niedziela – VI Wielkiego Postu A – Palmowa

Oto najważniejszy dowód, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem: proroctwa. Opisały wszystko

Jutro Niedziela – V Wielkiego Postu A

Cały Jezus: płacze jak prawdziwy człowiek, wskrzesza jak prawdziwy Bóg

Jutro Niedziela – IV Wielkiego Postu A

Ślepiec przejrzał nie na początku Ewangelii, lecz wtedy, gdy rzekł: “Wierzę, Panie”

Jutro Niedziela – III Wielkiego Postu A

Przy studni rozpoczynają się piękne biblijne historie miłosne

Jutro Niedziela – II Wielkiego Postu A

„Wstań”, „wyjdź”, „weź udział w trudach”: Bóg zaprasza na drogę Przemienienia

Jutro Niedziela – I Wielkiego Postu A

Wchodzimy w skórę Ewy i ulegamy. Jezus wchodzi w naszą skórę i wygrywa

Jutro niedziela – VII zwykła A

„Świętymi bądźcie”. „To wezwanie, by marzyć”

Wspieraj nas - złóż darowiznę