Jutro Niedziela – IV Wielkiego Postu C

PUNKT WYJŚCIA CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU • Rok C • Niedziela Laetare. Antyfona na wejście przywołuje słowa Izajasza (66,10), Laetare, Jerusalem (Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy) • KOLOR SZAT: fioletowy lub różowy • KOLEKTA: Będziemy się modlić, […]

Jutro niedziela – III Wielkiego Postu C

PUNKT WYJŚCIA TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU • Rok C • Tradycyjnie nosi ona nazwę Oculi. Antyfona na wejście przywołuje słowa Psalmu 25: Oculi mei semper ad Dominum (Oczy moje są zwrócone ku Panu) • KOLOR SZAT: fioletowy • KOLEKTA: Będziemy się modlić, aby Pan przyjął nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia […]

Jutro Niedziela – II Wielkiego Postu C

PUNKT WYJŚCIA DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU • Rok C • Tradycyjnie nosi ona nazwę „Reminiscere”. Antyfona na wejście przywołuje słowa Psalmu 25: Reminiscere miserationum tuarum („Wspomnij na swe miłosierdzie”) • KOLEKTA: Będziemy się modlić, aby Pan ożywiał naszą wiarę swoim słowem, abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały • CZYTANIA: W tę […]

Jutro Niedziela – I Wielkiego Postu C

PUNKT WYJŚCIA PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU • Rok C • Tradycyjnie nosi ona nazwę „Invocabit”. Antyfona na wejście przywołuje słowa Psalmu 91: Invocabit me, et ego exaudiam eum (Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham) • KOLOR SZAT: fioletowy • KOLEKTA: Będziemy się modlić, abyśmy przez umartwienia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa i dzięki […]

Jutro Niedziela – V zwykła C

PUNKT WYJŚCIA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLEKTA: Będziemy się modlić, aby Bóg strzegł nas z ojcowską troską i otaczał nas zawsze swoją opieką • CZYTANIA: Księga Izajasza 6,1–2a. 3–8 • Psalm 138,1–5,7–8 • Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 15,1–11 • Ewangelia wg św. Łukasza 5,1–11 CHMURA SŁOWA STO SŁÓW Poczucie niemocy […]

Jutro Niedziela – IV zwykła C

PUNKT WYJŚCIA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Będziemy się modlić, abyśmy potrafili chwalić Boga z całej duszy i szczerze miłowali wszystkich ludzi • CZYTANIA: Księga Jeremiasza 1,4–5.17–19 Psalm 71,1-6.15 i 17 • Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 12,31–13,13 • Ewangelia wg św. Łukasza 4,21–30 CHMURA SŁOWA STO […]

Jutro Niedziela – III zwykła C

PUNKT WYJŚCIA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Będziemy się modlić, aby Bóg kierował naszym życiem według swego upodobania i abyśmy mogli obfitować w dobre uczynki • CZYTANIA: Księga Nehemiasza 8,2–4a.5–6.8–10 • Psalm 19,8–10 i 15 • Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 12,12–30 • Ewangelia wg św. Łukasza […]

Jutro Niedziela – II zwykła C

PUNKT WYJŚCIA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Będziemy się modlić, aby Bóg obdarzył nasze czasy swoim pokojem • CZYTANIA: Księga Izajasza 62,1–5 • Psalm 96,1–3.7 10 • Pierwszy List do Koryntian 12,4–11 • Ewangelia wg św. Jana 2,1–11 CHMURA SŁOWA STO SŁÓW Historia piękna i prosta. W Kanie […]

Jutro Niedziela – Niedziela Chrztu Pańskiego C

PUNKT WYJŚCIA NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO • Rok C • Niedziela ta kończy Okres Bożego Narodzenia. Od poniedziałku rozpocznie się trwający kilka tygodni Okres Zwykły • KOLEKTA: Będziemy się modlić, abyśmy odrodzeni z wody i Ducha Świętego zawsze żyli w miłości Boga Wszechmogącego • CZYTANIA: Księga Izajasza 40,1–5. 9–11 • Psalm 104,1–4.24–25.27–30 • List św. Pawła […]

Jutro Niedziela – II po Narodzeniu Pańskim C

PUNKT WYJŚCIA DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM • Rok C • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się, aby Wszechmogący Bóg napełnił cały świat swoją chwałą i ukazał się wszystkim narodom w blasku swojej prawdy • CZYTANIA: Księga Syracydesa 24,1–2.8–12 • Psalm 147b, 12–13.14–15.19–20 • List św. Pawła do Efezjan 1,3-6.15-18 • Ewangelia wg św. […]

Jutro Niedziela – XIV zwykła B

Misją proroka nie jest nawracanie tysięcy ale odwaga w głoszeniu Słowa. Nawet za cenę odrzucenia

Jutro Niedziela – X zwykła B

Od początku dziejów świata obwiniamy Boga i siebie nawzajem

Wspieraj nas - złóż darowiznę