Nasze projekty

Jutro Niedziela – IV Adwentu B

Być Sługą Boga, to wielki zaszczyt. Taka łaska spotyka tylko największych

Jutro Niedziela – III Adwentu B

Jedynym pewnym źródłem radości jest Miłość. Gotowi na eksplozję radości?

Jutro Niedziela – II Adwentu B

Bóg daje nam jeszcze jedną szansę. Posyła człowieka, który wzywa do nawrócenia, abyśmy byli gotowi, gdy przyjdzie

Jutro Niedziela – I Adwentu B

Czuwajmy, by nie zastał nas śpiących!

Jutro Niedziela – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Bóg daje nam równe szanse. To od nas zależy którą wybierzemy stronę

Jutro Niedziela – XXXIII zwykła A

Życie jest jak inwestycje giełdowe. Bóg obdziela talentami, człowiek ma je pomnażać

Jutro Niedziela – XXXII zwykła A

Tylko Jezus przywraca człowiekowi piękno i godność Bożej Świątyni… w trzy dni!

Jutro Niedziela – XXX zwykła A

Miłość, to siła podtrzymująca nasze życie. Na niej opiera się całe Prawo i Prorocy

Jutro Niedziela – XXIX zwykła A

Oddać Bogu co boskie, a resztę bez żalu zostawić

Jutro Niedziela – XXIV zwykła A

PUNKT WYJŚCIA • DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA • rok A • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Będziemy prosić dobrego Boga, abyśmy oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście • CZYTANIA: Księga Syracha 27, 30–28, 7 • Psalm 103 (102) 1b–2. 3–4. 9–10. 11–12 • List do Rzymian 14, 7– 9 • Ewangelia wg św. Mateusza […]

Jutro Niedziela – XIII zwykła A

PUNKT WYJŚCIA TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA • rok A • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Będziemy prosili, Boga, aby obdarzył nas ustawiczną bojaźnią i miłością swojego świętego imienia • CZYTANIA: Druga Księga Królewska 4, 8–12a, 14–16a • Psalm 89, 2–3, 16–17, 18–19 • List do Rzymian 6, 3–4, 8–11 • Ewangelia wg św. Mateusza 10, 37–42 […]

Jutro Niedziela – XI zwykła A

PUNKT WYJŚCIA JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA • rok A • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Będziemy prosili, aby nasza wola i nasze czyny były poddane Bożym przykazaniom • CZYTANIA: Księga Wyjścia 19, 2–6a • Psalm 100 (99), 2–3. 4–5 • List do Rzymian 5, 6 –11 • Ewangelia wg św. Mateusza 9, 36–10, 8 CHMURA SŁOWA   STO […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę