Nasze projekty

Papież na dzień modlitwy o powołania: jesteśmy powołani do wiary dającej świadectwo

„Powołanie jest darem i zadaniem, źródłem nowego życia i prawdziwej radości. Niech inicjatywy modlitewne i animacyjne, związane z tym Dniem, wzmocnią świadomość powołaniową w naszych rodzinach” - podkreśla papież w orędziu na obchodzony w najbliższą niedzielę, 30 kwietnia 60. Światowy Dzień Modlitwy o Powołania.

fot. Pbro. Carlos Pelayo/cathopic.com

Odnosząc się do tematu tegorocznego Dnia Modlitwy o Powołania: „Powołanie: łaska i misja” Franciszek podkreślił, że ma on uświadomić, iż powołanie jest łaską a misja jest dziełem Boga i nie dokonuje się sama, ale w kościelnej komunii, razem z braćmi i siostrami, i pod przewodnictwem Pasterzy. „Jest to cenna okazja, aby ze zdumieniem odkryć na nowo, że powołanie Pana jest łaską, jest bezinteresownym darem, a jednocześnie jest zadaniem podążania naprzód, wyjścia, aby nieść Ewangelię. Jesteśmy powołani do wiary dającej świadectwo, która silnie łączy życie łaską, poprzez sakramenty i kościelną komunię, z apostolstwem w świecie” – pisze Franciszek.

Ojciec Święty wskazał na prymat inicjatywy miłującego Boga i przytoczył swoje doświadczanie osobiste, gdy 21 września 1953 roku usłyszał głos powołania. Dodał, że proces ten dokonuje się stopniowo. Zaznaczył, że powołanie jest „przeplataniem się wyboru Boga i ludzkiej wolności”, jest relacją dynamiczną i pobudzającą, w której rozmówcami są Bóg i ludzkie serce. „Bóg powołuje miłując, a my, wdzięczni, odpowiadamy miłując” – stwierdził papież.

Franciszek wskazał, że powołanie łączy się z misją świadczenia o tym, czego doświadczamy przebywając z Jezusem i w Jego wspólnocie, jaką jest Kościół. Przekłada się to na uczynki materialnego i duchowego miłosierdzia, na gościnny i łagodny styl życia, zdolny do bliskości, współczucia i czułości, na przekór kulturze odrzucenia i obojętności. „Nie ma powołania bez misji. I nie ma szczęścia i pełnej realizacji siebie bez ofiarowania innym nowego życia, które znaleźliśmy. Boże wezwanie do miłości jest doświadczeniem, którego nie można przemilczeć” – pisze.

Reklama

„Powołanie jest darem”

Nawiązując do zbliżających się Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie których temat brzmi: „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 24, 32) Papież zachęcił młodych, aby poczuli się wezwani, żeby wstać i pójść z pośpiechem, z pałającym sercem! Jednocześnie raz jeszcze podkreślił, że powołanie realizuje się w Kościele – zgromadzeniu osób wezwanych, powołanych, aby tworzyć wspólnotę uczniów i uczennic misjonarzy Jezusa Chrystusa, zobowiązanych do dzielenia się ze sobą Jego miłością. „W tym sensie Kościół jest symfonią powołaniową, w której wszystkie powołania są zarazem harmonijnie zjednoczone i odrębne, i razem «wyruszają», aby promieniować w świecie nowym życiem Królestwa Bożego” – stwierdził papież.

„Powołanie jest darem i zadaniem, źródłem nowego życia i prawdziwej radości. Niech inicjatywy modlitewne i animacyjne, związane z tym Dniem, wzmocnią świadomość powołaniową w naszych rodzinach, wspólnotach parafialnych i wspólnotach życia konsekrowanego, stowarzyszeniach i ruchach kościelnych. Niech Duch zmartwychwstałego Pana przebudzi nas z apatii i obdarzy współczuciem i empatią, abyśmy każdego dnia żyli odrodzeni jako dzieci Boga Miłości (por. 1 J 4, 16) i sami stawali się kreatywni w miłości: zdolni do niesienia życia szczególnie tam, gdzie panuje wykluczenie i wyzysk, nędza i śmierć. Aby obszary miłości mogły się poszerzać, a Bóg mógł coraz bardziej królować w tym świecie” – napisał Ojciec Święty kończąc swe Orędzie na 60 Światowy Dzień Modlitwy o Powołania.

KAI, pa/Stacja7

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę