Nasze projekty

Papież do Polaków o św. Wojciechu

„Niech wstawiennictwo Patrona Polski umocni was w wierze, wyprosi pokój i rozwój waszej Ojczyzny” - powiedział Franciszek pozdrawiając podczas dzisiejszej audiencji pielgrzymów polskich

Oto słowa Następcy św. Piotra skierowane do Polaków:

Witam pielgrzymów polskich. Jutro przypada uroczystość św. Wojciecha. Jego męczeńska śmierć przed tysiącem lat stała się fundamentem rodzącego się wówczas waszego Kościoła i państwa. Święty Jan Paweł II powiedział o nim, „że jest on natchnieniem dla tych, którzy dziś pracują nad zbudowaniem nowej Europy, z uwzględnieniem jej korzeni kulturowych i religijnych” (Gniezno, 3 VI 1997 r.). Niech wstawiennictwo Patrona Polski umocni was w wierze, wyprosi pokój i rozwój waszej Ojczyzny. Z serca wam błogosławię.

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Sławomir Nasiorowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Reklama

Ojciec Święty zwrócił dzisiaj naszą uwagę na drugi biblijny opis stworzenia człowieka. Oto Adam nadaje w raju każdemu ze zwierząt stosowne imię. Pozostaje jednak sam. Bóg „czyni zatem odpowiednią dla niego pomoc” (Rdz 2,18) – stwarza kobietę. Mężczyzna z radością wyznaje: „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała!” (2,23). Jest wreszcie odzwierciedlenie, wzajemność. Kobieta nie jest jednak „repliką” mężczyzny. Obraz stworzenia jej z żebra mężczyzny nie oznacza jej niższości czy przyporządkowania. Przeciwnie, wskazuje, że mężczyzna i kobieta są z tej samej substancji i wzajemnie się uzupełniają. Ufność Boga pokładana w mężczyźnie i kobiecie zostaje niestety zachwiana przez grzech. Burzy on między nimi harmonię, porządek, relacje. Rodzi się kłamstwo, chęć dominowania, arogancja. Wyrazem tego na przestrzeni wieków są: despotyzm kultur patriarchalnych, formy maskulinizmu, komercjalizacja ciała w kulturze medialnej, sceptycyzm i wrogość współczesnej kultury, co do sakramentalnego przymierza małżeńskiego. Tymczasem to ono cementuje intymną komunię małżonków i stoi na straży właściwego rozumienia komplementarności mężczyzny i kobiety. Niech naszym pilnym zadaniem stanie się troska o przywrócenie właściwej godności małżeństwu i rodzinie.


st (KAI) / Watykan

Reklama

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę