Warszawa: zakończyła się msza św. otwierająca Świątynię Opatrzności Bożej

Otwarcie dla wiernych Świątyni Opatrzności Bożej zainaugurowało tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Pierwszej mszy św. sprawowanej we wnętrzu świątyni przewodniczył Prymas Polski, abp Wojciech Polak, a homilię wygłosił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Polub nas na Facebooku!


Zobacz relację z Otwarcia Świątyni Opatrzności Bożej


W uroczystości, która rozpoczęła się o godz. 9.00, wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, z prezydentem Andrzejem Dudą, marszałkami Sejmu i Senatu oraz premier Beatą Szydło na czele. Obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych, wojewódzkich i miasta stołecznego, na czele z prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz oraz darczyńcy. Eucharystię koncelebrowali nuncjusz apostolski w Polsce, abp Salvatore Penacchio, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, oraz licznie obecni biskupi i kapłani.

 

Przed rozpoczęciem mszy św. prezydent Andrzej Duda udał się do Panteonu Wielkich Polaków, gdzie złożył wieniec przy grobie ostatniego prezydenta RP na Uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego.

 

Procesji wejścia towarzyszył śpiew Bogurodzicy. Uroczyście odśpiewano także hymn państwowy. Na początku mszy św. zebranych powitał metropolita warszawski, kard. Kazimierz Nycz, który podkreślił, że dzisiejsza uroczystość jest przede wszystkim dziękczynieniem, a świątynia jest miejscem dziękczynienia i zawierzenia Bożej Opatrzności, oraz miejscem przymierza między Bogiem i człowiekiem. Jak mówił hierarcha, konsekwencją tego przymierza jest budowanie przymierza między ludźmi, którego bardzo potrzebuje współczesny świat i Polska.

 

Abp Stanisław Gądecki od refleksji na temat daru niepodległości.

 

” Wspominamy dziś modlitwę i pracę organiczną tamtych pokoleń, wierne przekazywanie patriotycznych tradycji przez polskie matki, wreszcie ofiarę krwi ojców, bez której nie byłoby niepodległości.” – mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Podkreślił, że dzisiejsza modlitwa jest dziękczynieniem za tę wolność i niepodległość, która jest nie tylko darem, ale też zadaniem.

 

Hierarcha przypomniał historię budowy świątyni, począwszy od ślubowania złożonego przez Sejm Czteroletni w 1791 r., poprzez próby zrealizowania tych ślubów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i powojenne starania kard. Augusta Hlonda oraz kard. Stefana Wyszyńskiego, aż po prace budowlane, rozpoczęte 2 maja 2002 r. Podkreślił także dużą rolę darczyńców w budowaniu Narodowego Wotum Wdzięczności wraz ze znajdującym się w nim muzeum kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II.

 

Metropolita poznański nawiązał także do biblijnego rozumienia otwarcia świątyni. Odwołując się do Psalmu 132 zwrócił uwagę, że przysięga wybudowania świątyni dla Boga, złożona przez króla Dawida, jest także przysięgą, powtarzaną polskich biskupów i przypomniał, że odpowiedzią, jakiej Bóg udzielił Dawidowi była – wciąż aktualna – obietnica życia wiecznego.

 

Hierarcha mówił także o transcendentnym wymiarze budynku świątyni, który jest “owocem ludzkiej pracy podjętej właśnie w tym celu, by rzeczywistość niewidzialna stała się postrzegalna a nawet pociągająca. Jest on znakiem naszego pragnienia dotarcia – przez rzeczy widzialne – do rzeczy niewidzialnych”.

 

Na zakończenie homilii, arcybiskup wyraził wdzięczność budowniczym świątyni. Wspomniał kard. Józefa Glempa, “który podjął odważną i czasami niedocenianą decyzję wypełnienia votum narodu, gdy przestrzegał naród przed składaniem obietnic bez pokrycia”. Podziękował także metropolicie warszawskiemu, kard. Kazimierzowi Nyczowi, członkom parlamentu, Centrum Opatrzności Bożej, budowniczym, architektom, inżynierom, artystom i darczyńcom, “którzy swoimi ofiarami wzmacniali nadzieję na sfinalizowanie tego szlachetnego dzieła”.

 

Po homilii metropolita warszawski, kard. Kazimierz Nycz odmówił akt dziękczynienia i zawierzenia Opatrzności Bożej.

 

Na zakończenie mszy św. głos zabrał także Prymas Polski, abp Wojciech Polak, który przypomniał słowa kard. Józefa Glempa, inicjatora i orędownika budowy Świątyni Opatrzności Bożej, który tłumaczył, że Świątynia to votum polskiego narodu, pomnik Konstytucji 3 Maja, a bez niej Polacy nie przetrwaliby rozbiorów. (…) A przywołanie Opatrzności Bożej w znaku Świątyni ma być “przypomnieniem prawdziwej wolności, której trzeba się nam uczyć”

 

“Trzeba nam nie tylko wolności się uczyć i o niej wdzięcznie pamiętać, ale mądrze, twórczo i odważnie w Ojczyźnie naszej przestrzeń odzyskanej wolności zagospodarowywać, odpowiedzialnie wolności używać, urzeczywistniać ją przez prawdę i dobro, przez wspólną troskę wszystkich Polaków dobro wspólne umiłowanej Ojczyzny” – apelował metropolita gnieźnieński.

 

Hierarcha przypomniał też, że uroczystość, która z inicjatywy kard. Kazimierza Nycza, kontynuatora dzieła budowy Świątyni, odbywa się właśnie dziś, to “szczególny czas łaski, wdzięczności i nadziei, byśmy – jak mówił już kard. Glemp – pamiętali, że Opatrzność, to znaczy patrzeć w dal, to spojrzeć ku przyszłości”.

 

Prymas Polski wyraził też nadzieję, że modlitwa w Świątyni Opatrzności Bożej uczyni Polaków coraz bardziej odważnymi, odpowiedzialnymi i twórczymi w kształtowaniu teraźniejszości i przyszłości Ojczyzny oraz w realizowaniu daru wolności, za którą najwyższą cenę zapłaciły minione pokolenia rodaków.

 

Na zakończenie pierwszej msza św. odprawionej w Świątyni Opatrzności Bożej została odśpiewana pieśń “Boże, coś Polskę”.

 

Uroczystości będą trwały w Świątyni Opatrzności Bożej przez cały dzień. Kolejna msza zostanie odprawiona o godz. 12.00, natomiast o 17.00 w świątyni odbędzie się prapremiera oratorium Michała Lorenca pt. “Przymierze”, które zostało skomponowane z okazji otwarcia Świątyni Opatrzności Bożej oraz jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

 

Każdego dnia, aż do 13 listopada o godz. 12.00 w Świątyni Opatrzności Bożej będzie odprawiana msza św. z aktem dziękczynienia i zawierzenia Bożej Opatrzności.

 

Otwarcie Świątyni Opatrzności Bożej dla wiernych ma miejsce dokładnie 225 po złożeniu przez Sejm Czteroletni obietnicy jej budowy. Jej wzniesienie uchwalili w 1791 r. posłowie Sejmu Czteroletniego, jako wotum wdzięczności za Konstytucję 3 Maja, jednak budowa nie była możliwa, ze względu na rozbiory Polski, II wojnę światową, a następnie brak zgody ze strony władz komunistycznych. W 1989 r. ówczesny Prymas Polski kard. Józef Glemp powrócił do idei budowy świątyni. W 1991 r., z okazji 200-lecia Konstytucji 3 Maja Komisja Konstytucyjna Senatu RP potwierdziła aktualność ślubu Sejmu Czteroletniego, a w 1998 r. Sejm RP wydał uchwałę, w której wyraził uznanie dla inicjatywy wypełnienia ślubów sprzed lat i budowy świątyni, którą nazwał “symbolem wdzięczności Narodu za odzyskanie wolności w 1989 r., 20 lat pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, Jubileusz 2000 lat Chrześcijaństwa.” Kamień węgielny pod budowę Świątyni Opatrzności Bożej wmurowano w maju 2002 r., a prace budowlane rozpoczęły się w lutym 2003 r.


(KAI) abd / Warszawa

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


 

 Abp Polak: uczestniczymy w Bożej Opatrzności

"Bóg daje nam możliwość uczestniczenia w Swojej Opatrzności, powierzając odpowiedzialność za tę ziemię, za jej kształt i jej rozwój" - powiedział Prymas Polski abp Wojciech Polak na zakończenie Mszy św. sprawowanej 11 listopada z okazji uroczystego wejścia do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Polub nas na Facebooku!


Zobacz relację z Otwarcia Świątyni Opatrzności Bożej


Abp Wojciech Polak przypomniał słowa kard. Józefa Glempa, inicjatora i orędownika budowy Świątyni Opatrzności Bożej, który tłumaczył, że Świątynia to votum polskiego narodu, pomnik Konstytucji 3 Maja, a bez niej Polacy nie przetrwaliby rozbiorów.Bo ona dawała Polsce prawo do istnienia, tworzenia, walki. A przywołanie Opatrzności Bożej w znaku Świątyni ma być “przypomnieniem prawdziwej wolności, której trzeba się nam uczyć”.

 

– A my, dziś, w Świątyni Opatrzności Bożej zgromadzeni, możemy sobie jeszcze dopowiedzieć, że trzeba nam nie tylko wolności się uczyć i o niej wdzięcznie pamiętać, ale mądrze, twórczo i odważnie w Ojczyźnie naszej przestrzeń odzyskanej wolności zagospodarowywać, odpowiedzialnie wolności używać, urzeczywistniać ją przez prawdę i dobro, przez wspólną troskę wszystkich Polaków dobro wspólne umiłowanej Ojczyzny – podkreślił Prymas Polski.

 

Hierarcha przypomniał, że uroczystość, która z inicjatywy kard. Kazimierza Nycza, kontynuatora dzieła budowy Świątyni, odbywa się właśnie dziś, to “szczególny czas łaski, wdzięczności i nadziei, byśmy – jak mówił już kard. Glemp – pamiętali, że Opatrzność, to znaczy patrzeć w dal, to spojrzeć ku przyszłości”.

 

Prymas podkreślił też że dzisiejsza uroczystość jest dziękczynieniem za trwającą “solidarną więź pokoleń”, której widzialnym znakiem jest “wotum naszego Narodu, moralny obowiązek cieszącego się wolnością obecnego pokolenia Polaków”, a zabezpieczenie zdobytej wolności jest powinnością współczesnych pokoleń.

 

Na zakończenie wyraził nadzieję, że modlitwa sprawowana w murach Świątyni Opatrzności Bożej w Święto Niepodległości będzie wyrazem narodowej wdzięczności Polaków, uczyni ich coraz bardziej odważnymi, odpowiedzialnymi i twórczymi w kształtowaniu teraźniejszości i przyszłości Ojczyzny oraz w realizowaniu daru wolności, za którą najwyższą cenę zapłaciły minione pokolenia rodaków.


lk, abd / Warszawa

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


 

 Copy link
Powered by Social Snap